Job 21

But Job answered and said,
Lè sa a, Jòb pran lapawòl ankò, li di konsa:
Hear diligently my speech, and let this be your consolations.
-Manyè tande sa m' pral di nou la a, non! Tanpri, charite m' ti ankourajman sa a!
Suffer me that I may speak; and after that I have spoken, mock on.
Ban m' yon ti chans pou m' pale. Lè m'a fini, nou mèt pase m' nan betiz kont nou!
As for me, is my complaint to man? and if it were so, why should not my spirit be troubled?
Se pa avèk yon moun mwen annafè. Mwen gen rezon si m' pa ka tann ankò!
Mark me, and be astonished, and lay your hand upon your mouth.
Voye je nou gade m' byen. N'a sezi. N'a mete men nan bouch.
Even when I remember I am afraid, and trembling taketh hold on my flesh.
Mwen menm, lè m' chonje sa ki rive m', m' pè. Tout kò m' pran tranble.
Wherefore do the wicked live, become old, yea, are mighty in power?
Poukisa Bondye kite mechan yo ap viv? Li kite yo rive vye granmoun, epi tout zafè yo mache byen?
Their seed is established in their sight with them, and their offspring before their eyes.
Yo gen pitit ak pitit pitit. Yo wè yo ap grandi devan je yo.
Their houses are safe from fear, neither is the rod of God upon them.
Bondye pa voye malè sou yo pou pini yo. Y'ap viv alèz lakay yo san ankenn danje.
Their bull gendereth, and faileth not; their cow calveth, and casteth not her calf.
Wi, bèf yo kwaze san mank, yo fè pitit san pèdi pòte.
They send forth their little ones like a flock, and their children dance.
Timoun yo ap kouri tankou ti mouton nan savann. Y'ap jwe, y'ap sote tankou ti kabrit.
They take the timbrel and harp, and rejoice at the sound of the organ.
Y'ap chante, y'ap jwe gita, y'ap bat tanbou, y'ap danse pandan moun ap jwe fif pou yo.
They spend their days in wealth, and in a moment go down to the grave.
Jouk jou yo mouri, kè yo kontan. Yo desann nan peyi kote mò yo ye a ak kè poze.
Therefore they say unto God, Depart from us; for we desire not the knowledge of thy ways.
Se yo menm k'ap plede di Bondye: Kite n' an repo! Nou pa bezwen konnen jan ou vle pou moun viv la.
What is the Almighty, that we should serve him? and what profit should we have, if we pray unto him?
Kisa Bondye ki gen tout pouvwa a ye menm pou nou sèvi l' la? Kisa sa ap rapòte nou lè nou lapriyè l'?
Lo, their good is not in their hand: the counsel of the wicked is far from me.
Yo pretann tou sa yo genyen se kouraj yo ki ba yo l'. Yo pa t' janm mete Bondye nan koze yo. Mwen pa dakò ak jan y'ap pale a, non.
How oft is the candle of the wicked put out! and how oft cometh their destruction upon them! God distributeth sorrows in his anger.
Ou janm wè limyè mechan an mouri? Ou janm tande malè rive yo? On jan wè Bondye fè kolè pou l' pini malveyan yo,
They are as stubble before the wind, and as chaff that the storm carrieth away.
pou van bwote yo ale tankou zèb chèch, pou van tanpèt chase yo tankou pay pitimi?
God layeth up his iniquity for his children: he rewardeth him, and he shall know it.
Yo pretann di Bondye va pini pitit pou peche papa yo! Poukisa se pa papa yo menm li pini pou yo ka pran leson?
His eyes shall see his destruction, and he shall drink of the wrath of the Almighty.
Se pou mechan yo te wè chatiman yo. Se yo menm ki te pou santi kòlè Bondye ki gen tout pouvwa a pa dous.
For what pleasure hath he in his house after him, when the number of his months is cut off in the midst?
Ki mele yo sa ki rive pitit yo, lè yo fin ale, lè yo fin viv tan pou yo te viv la?
Shall any teach God knowledge? seeing he judgeth those that are high.
Men, Bondye ki jije ata zanj ki nan syèl la, ki moun ki ka moutre l' sa pou li fè?
One dieth in his full strength, being wholly at ease and quiet.
Gen moun ki pa janm malad jouk yo mouri. Jouk jou yo antre anba tè, yo kontan, yo pa gen tèt chaje.
His breasts are full of milk, and his bones are moistened with marrow.
Yo gra nan tout kò yo, tout zo yo plen ak mwèl.
And another dieth in the bitterness of his soul, and never eateth with pleasure.
Yon lòt menm pa janm konnen sa ki rele kè kontan. Li pase tout lavi l' nan nesesite, li mouri nan mizè.
They shall lie down alike in the dust, and the worms shall cover them.
Men, lè tou de mouri, yo antere yo, vèmen kouvri kadav yo menm jan.
Behold, I know your thoughts, and the devices which ye wrongfully imagine against me.
Men wi, mwen konnen sa ki nan tèt nou. Mwen konnen ki move lide n'ap fè sou mwen koulye a.
For ye say, Where is the house of the prince? and where are the dwelling places of the wicked?
N'ap mande kote kay gwo zotobre a. Sa ki rive kay nèg ki te konn fè sa ki mal la.
Have ye not asked them that go by the way? and do ye not know their tokens,
Kouman? Nou pa pale ak moun ki vwayaje? Nou pa konn ki nouvèl y'ap bay?
That the wicked is reserved to the day of destruction? they shall be brought forth to the day of wrath.
Jou Bondye ankòlè, lè l'ap pini an, se toujou mechan yo ki resi chape kò yo!
Who shall declare his way to his face? and who shall repay him what he hath done?
Men, ki moun ki ka kanpe devan yo pou akize yo? Ki moun ki ka fè yo peye sa yo fè a?
Yet shall he be brought to the grave, and shall remain in the tomb.
Yo fè bèl lantèman pou yo. Yo mete moun veye tonm yo.
The clods of the valley shall be sweet unto him, and every man shall draw after him, as there are innumerable before him.
Foul moun ap swiv sèkèy yo, yon pati moun devan, yon pati moun dèyè. Menm tè a chita dous sou kadav yo.
How then comfort ye me in vain, seeing in your answers there remaineth falsehood?
Lèfini, n'ap chache konsole m' ak yon bann pawòl san sans. Tou sa n'ap reponn mwen la a se manti.