Psalms 103

Bless the LORD, O my soul: and all that is within me, bless his holy name.
Davidin Psalmi. Kiitä Herraa, sieluni, ja kaikki mitä minussa on, hänen pyhää nimeänsä!
Bless the LORD, O my soul, and forget not all his benefits:
Kiitä Herraa, sieluni, ja älä unohda, mitä hyvää hän minulle tehnyt on,
Who forgiveth all thine iniquities; who healeth all thy diseases;
Joka sinulle kaikki syntis antaa anteeksi, ja parantaa kaikki rikokses;
Who redeemeth thy life from destruction; who crowneth thee with lovingkindness and tender mercies;
Joka henkes päästää turmeluksesta, joka sinun kruunaa armolla ja laupiudella;
Who satisfieth thy mouth with good things; so that thy youth is renewed like the eagle's.
Joka suus täyttää hyvyydellä, että sinun nuoruutes uudistetaan niinkuin kotkan.
The LORD executeth righteousness and judgment for all that are oppressed.
Herra saattaa vanhurskauden ja tuomion kaikille, jotka vääryyttä kärsivät.
He made known his ways unto Moses, his acts unto the children of Israel.
Hän on tiensä Mosekselle tiettäväksi tehnyt, Israelin lapsille tekonsa.
The LORD is merciful and gracious, slow to anger, and plenteous in mercy.
Laupias ja armollinen on Herra, kärsiväinen ja aivan hyvä.
He will not always chide: neither will he keep his anger for ever.
Ei hän aina riitele, eikä vihastu ijankaikkisesti.
He hath not dealt with us after our sins; nor rewarded us according to our iniquities.
Ei hän synteimme perästä tee meille, eikä kosta meille pahain tekoimme jälkeen.
For as the heaven is high above the earth, so great is his mercy toward them that fear him.
Sillä niin korkia kuin taivas on maasta, antaa hän armonsa lisääntyä niille, jotka häntä pelkäävät.
As far as the east is from the west, so far hath he removed our transgressions from us.
Niin kaukana kuin itä on lännestä, siirsi hän meistä pahat tekomme.
Like as a father pitieth his children, so the LORD pitieth them that fear him.
Niinkuin isä armahtaa lapsia, niin Herrakin armahtaa pelkääväisiänsä;
For he knoweth our frame; he remembereth that we are dust.
Sillä hän tietää, minkäkaltainen teko me olemme: hän muistaa meidät tomuksi.
As for man, his days are as grass: as a flower of the field, so he flourisheth.
Ihminen on eläissänsä niinkuin ruoho: hän kukoistaa niinkuin kukkanen kedolla:
For the wind passeth over it, and it is gone; and the place thereof shall know it no more.
Kuin tuuli käy sen päällitse, niin ei hän enään kestä, eikä hänen siansa tunne häntä ensinkään.
But the mercy of the LORD is from everlasting to everlasting upon them that fear him, and his righteousness unto children's children;
Mutta Herran armo pysyy ijankaikkisesta ijankaikkiseen, hänen pelkääväistensä päälle, ja hänen vanhurskautensa lasten lapsiin,
To such as keep his covenant, and to those that remember his commandments to do them.
Niille, jotka hänen liittonsa pitävät, ja muistavat hänen käskyjänsä, tehdäksensä niitä.
The LORD hath prepared his throne in the heavens; and his kingdom ruleth over all.
Herra on valmistanut istuimensa taivaassa, ja hänen valtakuntansa hallitsee kaikkia.
Bless the LORD, ye his angels, that excel in strength, that do his commandments, hearkening unto the voice of his word.
Kiittäkäät Herraa, te hänen enkelinsä, te väkevät sankarit, jotka hänen käskynsä toimitatte, että hänen sanansa ääni kuultaisiin.
Bless ye the LORD, all ye his hosts; ye ministers of his, that do his pleasure.
Kiittäkäät Herraa, kaikki hänen sotaväkensä, te hänen palveliansa, jotka teette hänen tahtonsa.
Bless the LORD, all his works in all places of his dominion: bless the LORD, O my soul.
Kiittäkäät Herraa, kaikki hänen työnsä, kaikissa hänen valtansa paikoissa: kiitä, sieluni, Herraa.