Proverbs 30

The words of Agur the son of Jakeh, even the prophecy: the man spake unto Ithiel, even unto Ithiel and Ucal,
Agurin Jakenin pojan pojan sanat ja opetus, jonka se mies pujui Itielille, Itielille ja Ukkalille.
Surely I am more brutish than any man, and have not the understanding of a man.
Minä olen kaikkein hulluin, ja ihmisten ymmärrys ei ole minussa.
I neither learned wisdom, nor have the knowledge of the holy.
En minä ole oppinut viisautta, ja en tiedä pyhäin taitoa.
Who hath ascended up into heaven, or descended? who hath gathered the wind in his fists? who hath bound the waters in a garment? who hath established all the ends of the earth? what is his name, and what is his son's name, if thou canst tell?
Kuka taivaaseen menee ylös ja tulee alas? kuka käsittää tuulen pivoonsa? kuka sitoo veden vaatteeseen? kuka 0n asttanut kaikki maan ääret? mikä on hänen nimensä? kuinka hänen poikansa kutsutaan? tiedätkös?
Every word of God is pure: he is a shield unto them that put their trust in him.
Kaikki Jumalan sanat ovat kirkastetut, ja ovat kilpi niille, jotka uskovat hänen päällensä.
Add thou not unto his words, lest he reprove thee, and thou be found a liar.
Älä lisää hänen sanoihinsa, ettei hän sinua rankaisisi, ja sinä löyttäisiin valehteliaksi.
Two things have I required of thee; deny me them not before I die:
Kahta minä sinulta anon, ettes minulta niitä kieltäisi, ennenkuin minä kuolen:
Remove far from me vanity and lies: give me neither poverty nor riches; feed me with food convenient for me:
Väärä oppi ja valhe olkoon minusta kaukana: köyhyyttä ja rikkautta älä minulle anna; vaan anna minun saada määrätty osani ravinnosta.
Lest I be full, and deny thee, and say, Who is the LORD? or lest I be poor, and steal, and take the name of my God in vain.
Etten minä, jos minä ylen ravituksi tulisin, kieltäisi sinua ja sanoisi: kuka on Herra? eli, jos minä ylen köyhäksi tulisin, varastaisi, ja syntiä tekisi Jumalani nimeä vastaan.
Accuse not a servant unto his master, lest he curse thee, and thou be found guilty.
Älä kanna palvelian päälle hänen isäntänsä edessä, ettei hän sinua kiroilisi ja sinä niin nuhteeseen tulet.
There is a generation that curseth their father, and doth not bless their mother.
On niitä, jotka kiroilevat isäänsä ja ei siunaa äitiänsä.
There is a generation that are pure in their own eyes, and yet is not washed from their filthiness.
On niitäkin, jotka luulevat itsensä puhtaaksi, ja ei ole kuitenkaan saastaisuudestansa pestyt.
There is a generation, O how lofty are their eyes! and their eyelids are lifted up.
Ovat myös, jotka silmänsä nostavat, ja silmälautansa korottavat;
There is a generation, whose teeth are as swords, and their jaw teeth as knives, to devour the poor from off the earth, and the needy from among men.
Ja ovat, joilla on miekka hammasten siassa, ja veitset heidän syömähampainansa, ja syövät vaivaiset maan päältä, ja köyhät ihmisten seasta.
The horseleach hath two daughters, crying, Give, give. There are three things that are never satisfied, yea, four things say not, It is enough:
Verenimijällä on kaksi tytärtä: tuo tänne, tuo tänne. Kolme on tyytymätöintä, ja tosin neljä ei sano kyllä olevan:
The grave; and the barren womb; the earth that is not filled with water; and the fire that saith not, It is enough.
Helvetti, vaimon suljettu kohtu, maa, joka ei vedellä täytetä: ja tuli ei sano: jo kyllä on.
The eye that mocketh at his father, and despiseth to obey his mother, the ravens of the valley shall pick it out, and the young eagles shall eat it.
Silmä joka häpäisee isäänsä, ja katsoo ylön totella äitiänsä, sen kaarneet ojan tykönä hakkaavat ulos, ja kotkan pojat syövät.
There be three things which are too wonderful for me, yea, four which I know not:
Kolme minulle ovat ihmeelliset, ja neljää en minä tiedä:
The way of an eagle in the air; the way of a serpent upon a rock; the way of a ship in the midst of the sea; and the way of a man with a maid.
Kotkan tiet taivaan alla, käärmeen retket kalliolla, haahden jäljet meren keskellä, ja miehen jäljet piian tykö.
Such is the way of an adulterous woman; she eateth, and wipeth her mouth, and saith, I have done no wickedness.
Niin on myös porton polut: hän syö ja pyyhkii suunsa, ja sanoo: en minä mitään pahaa ole tehnyt.
For three things the earth is disquieted, and for four which it cannot bear:
Kolmen kautta maakunta tulee levottomuuteen, ja tosin neljää hän ei voi kärsiä:
For a servant when he reigneth; and a fool when he is filled with meat;
Kuin palvelia rupee hallitsemaan, kuin hullu ylen ravituksi tulee,
For an odious woman when she is married; and an handmaid that is heir to her mistress.
Kuin ilkiä naitetaan, ja kuin piika tulee emäntänsä perilliseksi.
There be four things which are little upon the earth, but they are exceeding wise:
Neljä on pientä maan päällä, ja ovat toimellisemmat viisaita.
The ants are a people not strong, yet they prepare their meat in the summer;
Myyriäiset, heikko väki, jotka kuitenkin elatuksensa suvella toimittavat;
The conies are but a feeble folk, yet make they their houses in the rocks;
Kaninit, heikko väki, jotka kuitenkin pesänsä kalliolle tekevät;
The locusts have no king, yet go they forth all of them by bands;
Heinäsirkoilla ei ole kuningasta, kuitenkin he lähtevät kaikki ylös joukossansa;
The spider taketh hold with her hands, and is in kings' palaces.
Hämähäkki kehrää käsillänsä, ja on kuninkaan linnoissa.
There be three things which go well, yea, four are comely in going:
Kolmella on jalo käyntö, ja tosin neljä astuu hyvin:
A lion which is strongest among beasts, and turneth not away for any;
Jalopeura, voimallinen petoin seassa, joka ei palaja kenenkään edestä;
A greyhound; an he goat also; and a king, against whom there is no rising up.
Hurtta, jolla vahvat sivut ovat, ja kauris, ja kuningas, jota vastaan ei kenkään tohdi.
If thou hast done foolishly in lifting up thyself, or if thou hast thought evil, lay thine hand upon thy mouth.
Jos sinä olet tyhmästi tehnyt, ja korottanut sinuas, ja jos sinä olet jotakin pahaa ajatellut, niin laske käsi suus päälle.
Surely the churning of milk bringeth forth butter, and the wringing of the nose bringeth forth blood: so the forcing of wrath bringeth forth strife.
Joka rieskaa kirnuu, hän tekee voita: ja jokaa nenää pusertaa, hän vaatii ulos veren: ja joka vihaa kehoittaa, hän vaatii riitaan.