Job 19

Then Job answered and said,
Ijob respondis kaj diris:
How long will ye vex my soul, and break me in pieces with words?
Ĝis kiam vi afliktados mian animon Kaj turmentados min per paroloj?
These ten times have ye reproached me: ye are not ashamed that ye make yourselves strange to me.
Jen jam dek fojojn vi malhonoras min; Vi ne hontas premi min.
And be it indeed that I have erred, mine error remaineth with myself.
Se mi efektive eraris, Mia eraro restos ĉe mi.
If indeed ye will magnify yourselves against me, and plead against me my reproach:
Se efektive vi volas montri vin pli grandaj ol mi, Kaj vi riproĉas al mi hontindaĵon,
Know now that God hath overthrown me, and hath compassed me with his net.
Tiam sciu, ke Dio faris al mi maljustaĵon, Kaj ĉirkaŭis min per Sia reto.
Behold, I cry out of wrong, but I am not heard: I cry aloud, but there is no judgment.
Jen mi krias pri maljusteco, sed mi ne ricevas respondon; Mi vokas, sed mi ne ricevas juĝon.
He hath fenced up my way that I cannot pass, and he hath set darkness in my paths.
Mian vojon Li baris, ke mi ne povas transiri, Kaj sur mian irejon Li metis mallumon.
He hath stripped me of my glory, and taken the crown from my head.
Mian honoron Li detiris de mi, Kaj deprenis la kronon de mia kapo.
He hath destroyed me on every side, and I am gone: and mine hope hath he removed like a tree.
Li disbatis min ĉirkaŭe tiel, ke mi pereas; Mian esperon Li elŝiris kiel arbon.
He hath also kindled his wrath against me, and he counteth me unto him as one of his enemies.
Ekflamis kontraŭ mi Lia kolero, Kaj Li rigardas min kiel Lian malamikon.
His troops come together, and raise up their way against me, and encamp round about my tabernacle.
Kune venis Liaj taĉmentoj, kaj ebenigis kontraŭ mi sian vojon Kaj stariĝis sieĝe ĉirkaŭ mia tendo.
He hath put my brethren far from me, and mine acquaintance are verily estranged from me.
Miajn fratojn Li malproksimigis de mi, Kaj miaj konatoj forfremdiĝis de mi.
My kinsfolk have failed, and my familiar friends have forgotten me.
Miaj parencoj fortiriĝis, Kaj miaj konantoj forgesis min.
They that dwell in mine house, and my maids, count me for a stranger: I am an alien in their sight.
La loĝantoj de mia domo kaj miaj servistinoj rigardas min kiel fremdulon; En iliaj okuloj mi fariĝis aligentulo.
I called my servant, and he gave me no answer; I intreated him with my mouth.
Mian sklavon mi vokas, kaj li ne respondas; Per mia buŝo mi devas petegi lin.
My breath is strange to my wife, though I intreated for the children's sake of mine own body.
Mia spiro fariĝis abomenata por mia edzino, Kaj mia petado por la filoj de mia ventro.
Yea, young children despised me; I arose, and they spake against me.
Eĉ la malgrandaj infanoj malestimas min; Kiam mi leviĝas, ili parolas kontraŭ mi.
All my inward friends abhorred me: and they whom I loved are turned against me.
Abomenas min ĉiuj miaj intimuloj; Kaj tiuj, kiujn mi amis, turnis sin kontraŭ mi.
My bone cleaveth to my skin and to my flesh, and I am escaped with the skin of my teeth.
Kun mia haŭto kaj kun mia karno kunkreskis miaj ostoj, Mi restis nur kun haŭto sur miaj dentoj.
Have pity upon me, have pity upon me, O ye my friends; for the hand of God hath touched me.
Kompatu min, kompatu min, miaj amikoj; Ĉar la mano de Dio frapis min.
Why do ye persecute me as God, and are not satisfied with my flesh?
Kial vi persekutas min, kiel Dio, Kaj ne povas satiĝi de mia karno?
Oh that my words were now written! oh that they were printed in a book!
Ho, se miaj vortoj estus enskribitaj, Ho, se ili estus gravuritaj en libro,
That they were graven with an iron pen and lead in the rock for ever!
Per fera skribilo kun plumbo, Gravuritaj por eterne sur roko!
For I know that my redeemer liveth, and that he shall stand at the latter day upon the earth:
Sed mi scias, ke mia Liberigonto vivas, Kaj fine Li leviĝos super la polvo.
And though after my skin worms destroy this body, yet in my flesh shall I see God:
Kaj post kiam mia haŭto estos tiel detruita Kaj mi estos senkorpa, mi vidos Dion;
Whom I shall see for myself, and mine eyes shall behold, and not another; though my reins be consumed within me.
Lin vidos mi, kaj miaj okuloj vidos, ne fremdaj; Pri tio sopiregas mia interno en mia brusto.
But ye should say, Why persecute we him, seeing the root of the matter is found in me?
Se vi diros: Kiel ni lin persekutu, Kaj ni trovu kontraŭ li la radikon de la afero,
Be ye afraid of the sword: for wrath bringeth the punishments of the sword, that ye may know there is a judgment.
Tiam timu glavon; Ĉar furioza estas la glavo kontraŭ malbonagoj, Por ke vi sciu, ke ekzistas juĝo.