Job 18

Then answered Bildad the Shuhite, and said,
Ekparolis Bildad, la Ŝuĥano, kaj diris:
How long will it be ere ye make an end of words? mark, and afterwards we will speak.
Kiam vi ĉesos ĵetadi vortojn? Pripensu, kaj poste ni parolos.
Wherefore are we counted as beasts, and reputed vile in your sight?
Kial ni estu rigardataj kiel brutoj, Kaj ni estu malpuruloj en viaj okuloj?
He teareth himself in his anger: shall the earth be forsaken for thee? and shall the rock be removed out of his place?
Ho vi, kiu disŝiras sian animon en sia kolero, Ĉu por vi estu forlasata la tero, Kaj roko forŝoviĝu de sia loko?
Yea, the light of the wicked shall be put out, and the spark of his fire shall not shine.
La lumo de la malpiulo estingiĝos, Kaj ne brilos la flamo de lia fajro.
The light shall be dark in his tabernacle, and his candle shall be put out with him.
La lumo mallumiĝos en lia tendo, Kaj lia lucerno super li estingiĝos.
The steps of his strength shall be straitened, and his own counsel shall cast him down.
Mallongiĝos liaj fortaj paŝoj, Kaj lia propra intenco lin faligos.
For he is cast into a net by his own feet, and he walketh upon a snare.
Ĉar li trafis per siaj piedoj en reton, Kaj li moviĝas en kaptilo.
The gin shall take him by the heel, and the robber shall prevail against him.
La maŝo enkroĉigos lian kalkanon, Kaj pereo lin atakos.
The snare is laid for him in the ground, and a trap for him in the way.
Kaŝita en la tero estas lia falilo, Kaj kaptiloj kontraŭ li estas sur la vojo.
Terrors shall make him afraid on every side, and shall drive him to his feet.
De ĉiuj flankoj timigos lin teruroj Kaj atakos liajn piedojn.
His strength shall be hungerbitten, and destruction shall be ready at his side.
Malsato konsumos lian forton, Kaj pereo estas preparita por liaj flankoj.
It shall devour the strength of his skin: even the firstborn of death shall devour his strength.
Konsumiĝos la membroj de lia korpo, Liajn membrojn konsumos la unuenaskito de la morto.
His confidence shall be rooted out of his tabernacle, and it shall bring him to the king of terrors.
Lia espero estos elŝirita el lia tendo, Kaj ĝi pelos lin al la reĝo de teruroj.
It shall dwell in his tabernacle, because it is none of his: brimstone shall be scattered upon his habitation.
Nenio restos en lia tendo; Sur lian loĝejon ŝutiĝos sulfuro.
His roots shall be dried up beneath, and above shall his branch be cut off.
Malsupre sekiĝos liaj radikoj, Kaj supre detranĉiĝos liaj branĉoj.
His remembrance shall perish from the earth, and he shall have no name in the street.
La memoro pri li malaperos de sur la tero, Kaj sur la stratoj li ne havos nomon.
He shall be driven from light into darkness, and chased out of the world.
Li estos elpelita el lumo en mallumon, Kaj el la mondo li estos elpuŝita.
He shall neither have son nor nephew among his people, nor any remaining in his dwellings.
Nek filon nek nepon li havos en sia popolo, Kaj neniu restos ĉe li en lia loĝloko.
They that come after him shall be astonied at his day, as they that went before were affrighted.
La posteuloj sentos teruron pri lia tago, Kaj la antaŭulojn kaptos timo.
Surely such are the dwellings of the wicked, and this is the place of him that knoweth not God.
Tia estas la loĝejo de maljustulo, Kaj tia estas la loko de tiu, kiu ne konas Dion.