Proverbs 7

My son, keep my words, and lay up my commandments with thee.
Čuvaj, sine, riječi moje i pohrani moje zapovijedi kod sebe.
Keep my commandments, and live; and my law as the apple of thine eye.
Čuvaj moje zapovijedi, i bit ćeš živ, i nauk moj kao zjenicu oka svoga.
Bind them upon thy fingers, write them upon the table of thine heart.
Priveži ih sebi na prste, upiši ih na ploči srca svoga;
Say unto wisdom, Thou art my sister; and call understanding thy kinswoman:
reci mudrosti: "Moja si sestra" i razboritost nazovi "sestričnom",
That they may keep thee from the strange woman, from the stranger which flattereth with her words.
da te čuva od žene preljubnice, od tuđinke koja laskavo govori.
For at the window of my house I looked through my casement,
Kad bijah jednom na prozoru svoje kuće i gledah van kroz rešetku,
And beheld among the simple ones, I discerned among the youths, a young man void of understanding,
vidjeh među lakovjernima, opazih među momcima nerazumna mladića:
Passing through the street near her corner; and he went the way to her house,
prolazio je ulicom kraj njezina ugla i koracao putem k njezinoj kući
In the twilight, in the evening, in the black and dark night:
u sumraku između dana i večeri kad se hvata noćna tmina;
And, behold, there met him a woman with the attire of an harlot, and subtil of heart.
i gle, susrete ga žena, bludno odjevena i s prijevarom u srcu.
(She is loud and stubborn; her feet abide not in her house:
Jogunasta bijaše i razuzdana, noge joj se nisu mogle u kući zadržati;
Now is she without, now in the streets, and lieth in wait at every corner.)
bila je čas na ulici, čas na trgovima i vrebala kod svakog ugla;
So she caught him, and kissed him, and with an impudent face said unto him,
i uhvati ga i poljubi i reče mu bezobrazna lica:
I have peace offerings with me; this day have I payed my vows.
"Bila sam dužna žrtvu pričesnicu, i danas izvrših svoj zavjet;
Therefore came I forth to meet thee, diligently to seek thy face, and I have found thee.
zato sam ti izašla u susret, da te tražim, i nađoh te.
I have decked my bed with coverings of tapestry, with carved works, with fine linen of Egypt.
Svoju sam postelju nastrla sagovima, vezenim pokrivačima misirskim;
I have perfumed my bed with myrrh, aloes, and cinnamon.
svoj sam krevet namirisala smirnom, alojem i cimetom.
Come, let us take our fill of love until the morning: let us solace ourselves with loves.
Hajde da se opijamo nasladom do jutra i da se radujemo užicima ljubavi.
For the goodman is not at home, he is gone a long journey:
Jer muža mi nema kod kuće: otišao je na dalek put;
He hath taken a bag of money with him, and will come home at the day appointed.
uzeo je sa sobom novčani tobolac; a vratit će se kući tek o uštapu."
With her much fair speech she caused him to yield, with the flattering of her lips she forced him.
Tako ga zavede svojim vičnim nagovorom, odvuče ga svojim glatkim usnama.
He goeth after her straightway, as an ox goeth to the slaughter, or as a fool to the correction of the stocks;
I ludo on pođe za njom, kao što vol ide na klaonicu i kao što jelen zapleten u mrežu čeka
Till a dart strike through his liver; as a bird hasteth to the snare, and knoweth not that it is for his life.
dok mu strijela ne probije jetra, i kao ptica što ulijeće u zamku, i ne znajući da će ga to života stajati.
Hearken unto me now therefore, O ye children, and attend to the words of my mouth.
Zato me, sine moj, poslušaj i čuj riječi mojih usta.
Let not thine heart decline to her ways, go not astray in her paths.
Nek' ti srce ne zastranjuje na njezine putove i ne lutaj po njezinim stazama.
For she hath cast down many wounded: yea, many strong men have been slain by her.
Jer je mnoge smrtno ranila i oborila, i mnogo je onih što ih je pobila.
Her house is the way to hell, going down to the chambers of death.
U Podzemlje vode putovi kroz njenu kuću, dolje u odaje smrti.