Proverbs 12

Whoso loveth instruction loveth knowledge: but he that hateth reproof is brutish.
Tko ljubi pouku, ljubi znanje, a tko mrzi ukor, lud je.
A good man obtaineth favour of the LORD: but a man of wicked devices will he condemn.
Dobar dobiva milost od Jahve, a podmukao osudu.
A man shall not be established by wickedness: but the root of the righteous shall not be moved.
Zloćom se čovjek ne utvrđuje, a korijen se pravedniku ne pomiče.
A virtuous woman is a crown to her husband: but she that maketh ashamed is as rottenness in his bones.
Kreposna je žena vijenac mužu svojemu, a sramotna mu je kao gnjilež u kostima.
The thoughts of the righteous are right: but the counsels of the wicked are deceit.
Pravedničke su misli pravične, spletke opakih prijevarne.
The words of the wicked are to lie in wait for blood: but the mouth of the upright shall deliver them.
Riječi opakih pogubne su zamke, a pravedne izbavljaju usta njihova.
The wicked are overthrown, and are not: but the house of the righteous shall stand.
Opaki se ruše i nema ih više, a kuća pravednika ostaje.
A man shall be commended according to his wisdom: but he that is of a perverse heart shall be despised.
Čovjek se hvali po oštrini svoga razuma, a prezire se tko je opak srcem.
He that is despised, and hath a servant, is better than he that honoureth himself, and lacketh bread.
Bolje je biti malen i imati samo jednog slugu nego se hvastati a nemati ni kruha.
A righteous man regardeth the life of his beast: but the tender mercies of the wicked are cruel.
Pravednik pazi i na život svog živinčeta, dok je opakomu srce okrutno.
He that tilleth his land shall be satisfied with bread: but he that followeth vain persons is void of understanding.
Tko obrađuje svoju zemlju, sit je kruha, a tko trči za ništavilom, nerazuman je.
The wicked desireth the net of evil men: but the root of the righteous yieldeth fruit.
Čežnja je opakoga mreža od zala, a korijen pravednika daje ploda.
The wicked is snared by the transgression of his lips: but the just shall come out of trouble.
Opakomu je zamka grijeh njegovih usana, a pravednik se izbavlja od tjeskobe.
A man shall be satisfied with good by the fruit of his mouth: and the recompence of a man's hands shall be rendered unto him.
Od ploda svojih usta nasitit će se svatko obilno, a ono što je rukama učinio vratit će mu se.
The way of a fool is right in his own eyes: but he that hearkeneth unto counsel is wise.
Luđaku se čini pravim njegov put, a mudar čovjek sluša savjete.
A fool's wrath is presently known: but a prudent man covereth shame.
Luđak odmah odaje svoj bijes, a pametan pokriva sramotu.
He that speaketh truth sheweth forth righteousness: but a false witness deceit.
Tko govori istinu, otkriva što je pravo, a lažljiv svjedok prijevaru.
There is that speaketh like the piercings of a sword: but the tongue of the wise is health.
Nesmotren govori kao da mačem probada, a jezik je mudrih iscjeljenje.
The lip of truth shall be established for ever: but a lying tongue is but for a moment.
Istinita usta traju dovijeka, a lažljiv jezik samo za čas.
Deceit is in the heart of them that imagine evil: but to the counsellors of peace is joy.
Prijevara je u srcu onih koji snuju zlo, a veselje u onih koji dijele miroljubive savjete.
There shall no evil happen to the just: but the wicked shall be filled with mischief.
Pravednika ne stiže nikakva nevolja, a opaki u zlu grcaju.
Lying lips are abomination to the LORD: but they that deal truly are his delight.
Mrske su Jahvi usne lažljive, a mili su mu koji zbore istinu.
A prudent man concealeth knowledge: but the heart of fools proclaimeth foolishness.
Promišljen čovjek prikriva svoje znanje, a srce bezumničko razglašuje svoju ludost.
The hand of the diligent shall bear rule: but the slothful shall be under tribute.
Marljiva ruka vlada, a nemar vodi u podložnost.
Heaviness in the heart of man maketh it stoop: but a good word maketh it glad.
Briga u srcu pritiskuje čovjeka, a blaga riječ veseli ga.
The righteous is more excellent than his neighbour: but the way of the wicked seduceth them.
Pravednik vodi svojeg prijatelja, a opake zavodi njihov put.
The slothful man roasteth not that which he took in hunting: but the substance of a diligent man is precious.
Nemaran ne ulovi svoje lovine, a marljivost je čovjeku blago dragocjeno.
In the way of righteousness is life; and in the pathway thereof there is no death.
Na stazi pravice stoji život i na njezinu putu nema smrti.