Job 21

But Job answered and said,
Job progovori i reče:
Hear diligently my speech, and let this be your consolations.
"Slušajte, slušajte dobro što ću reći, utjehu mi takvu barem udijelite.
Suffer me that I may speak; and after that I have spoken, mock on.
Otrpite da riječ jednu ja izrečem, kad završim, tad se rugajte slobodno.
As for me, is my complaint to man? and if it were so, why should not my spirit be troubled?
Zar protiv čovjeka dižem ja optužbu? Kako da strpljenje onda ne izgubim?
Mark me, and be astonished, and lay your hand upon your mouth.
Pogledajte na me: užas će vas spopast', rukom ćete svoja zakloniti usta;
Even when I remember I am afraid, and trembling taketh hold on my flesh.
pomislim li na to, prestravim se i sam i čitavim svojim tad protrnem tijelom.
Wherefore do the wicked live, become old, yea, are mighty in power?
Zašto na životu ostaju zlikovci i, što su stariji, moćniji bivaju?
Their seed is established in their sight with them, and their offspring before their eyes.
Potomstvo njihovo s njima napreduje a izdanci im se množe pred očima.
Their houses are safe from fear, neither is the rod of God upon them.
Strah nikakav kuće njihove ne mori i šiba ih Božja ostavlja na miru.
Their bull gendereth, and faileth not; their cow calveth, and casteth not her calf.
Njihovi bikovi plode pouzdano, krave im se tele i ne jalove se.
They send forth their little ones like a flock, and their children dance.
K'o jagnjad djeca im slobodno skakuću, veselo igraju njihovi sinovi.
They take the timbrel and harp, and rejoice at the sound of the organ.
Oni pjevaju uz harfe i bubnjeve i vesele se uz zvukove svirale.
They spend their days in wealth, and in a moment go down to the grave.
Dane svoje završavaju u sreći, u Podzemlje oni silaze spokojno.
Therefore they say unto God, Depart from us; for we desire not the knowledge of thy ways.
A govorili su Bogu: 'Ostavi nas, ne želimo znati za tvoje putove!
What is the Almighty, that we should serve him? and what profit should we have, if we pray unto him?
TÓa tko je Svesilni da njemu služimo i kakva nam korist da ga zazivamo?'
Lo, their good is not in their hand: the counsel of the wicked is far from me.
Zar svoju sreću u ruci ne imahu, makar do Njega ne drže ništa oni?
How oft is the candle of the wicked put out! and how oft cometh their destruction upon them! God distributeth sorrows in his anger.
Zar se luč opakog kada ugasila? Zar se na njega oborila nesreća? Zar mu u gnjevu svom On skroji sudbinu?
They are as stubble before the wind, and as chaff that the storm carrieth away.
Zar je kao slama na vjetru postao, kao pljeva koju vihor svud raznosi?
God layeth up his iniquity for his children: he rewardeth him, and he shall know it.
Hoće l' ga kaznit' Bog u njegovoj djeci? Ne, njega nek' kazni da sam to osjeti!
His eyes shall see his destruction, and he shall drink of the wrath of the Almighty.
Vlastitim očima nek' rasap svoj vidi, neka se napije srdžbe Svesilnoga!
For what pleasure hath he in his house after him, when the number of his months is cut off in the midst?
TÓa što poslije smrti on za dom svoj mari kad će se presjeć' niz njegovih mjeseci?
Shall any teach God knowledge? seeing he judgeth those that are high.
Ali tko će Boga učiti mudrosti, njega koji sudi najvišim bićima?
One dieth in his full strength, being wholly at ease and quiet.
Jedan umire u punom blagostanju, bez briga ikakvih, u potpunom miru,
His breasts are full of milk, and his bones are moistened with marrow.
bokova od pretiline otežalih i kostiju sočne moždine prepunih.
And another dieth in the bitterness of his soul, and never eateth with pleasure.
A drugi umire s gorčinom u duši, nikad nikakve ne okusivši sreće.
They shall lie down alike in the dust, and the worms shall cover them.
Obojica leže zajedno u prahu, crvi ih jednako prekrivaju oba.
Behold, I know your thoughts, and the devices which ye wrongfully imagine against me.
O, znam dobro kakve vaše su namjere, kakve zlosti protiv mene vi snujete.
For ye say, Where is the house of the prince? and where are the dwelling places of the wicked?
Jer pitate: 'Gdje je kuća plemićeva, šator u kojem stanovahu opaki?'
Have ye not asked them that go by the way? and do ye not know their tokens,
Niste li na cesti putnike pitali, zar njihovo svjedočanstvo ne primate:
That the wicked is reserved to the day of destruction? they shall be brought forth to the day of wrath.
'Opaki je u dan nesreće pošteđen i u dan Božje jarosti veseo je.'
Who shall declare his way to his face? and who shall repay him what he hath done?
Al' na postupcima tko će mu predbacit' i tko će mu vratit' što je počinio?
Yet shall he be brought to the grave, and shall remain in the tomb.
A kad ga na kraju na groblje odnesu, na grobni mu humak postavljaju stražu.
The clods of the valley shall be sweet unto him, and every man shall draw after him, as there are innumerable before him.
Lake su mu grude zemlje u dolini dok za njime ide čitavo pučanstvo.
How then comfort ye me in vain, seeing in your answers there remaineth falsehood?
O, kako su vaše utjehe isprazne! Kakva su prijevara vaši odgovori!"