Proverbs 28

Cel rău fuge fără să fie urmărit, dar cel neprihănit îndrăzneşte ca un leu tînăr. -
The wicked flee when no man pursueth: but the righteous are bold as a lion.
Cînd este răscoală într'o ţară, sînt mulţi capi, dar cu un om priceput şi încercat, domnia dăinueşte. -
For the transgression of a land many are the princes thereof: but by a man of understanding and knowledge the state thereof shall be prolonged.
Un om sărac care apasă pe cei obijduiţi, este ca o rupere de nori care aduce lipsă de pîne. -
A poor man that oppresseth the poor is like a sweeping rain which leaveth no food.
Ceice părăsesc legea, laudă pe cel rău, dar ceice păzesc legea se mînie pe el. -
They that forsake the law praise the wicked: but such as keep the law contend with them.
Oamenii dedaţi la rău nu înţeleg ce este drept, dar ceice caută pe Domnul înţeleg totul. -
Evil men understand not judgment: but they that seek the LORD understand all things.
Mai mult preţuieşte săracul care umblă în neprihănirea lui, decît bogatul care umblă pe căi sucite. -
Better is the poor that walketh in his uprightness, than he that is perverse in his ways, though he be rich.
Celce păzeşte legea, este un fiu priceput, dar celce umblă cu cei desfrînaţi face ruşine tatălui său. -
Whoso keepeth the law is a wise son: but he that is a companion of riotous men shameth his father.
Cine îşi înmulţeşte avuţiile prin dobîndă şi camătă, le strînge pentru celce are milă de săraci. -
He that by usury and unjust gain increaseth his substance, he shall gather it for him that will pity the poor.
Dacă cineva îşi întoarce urechea ca să n'asculte legea, chiar şi rugăciunea lui este o scîrbă. -
He that turneth away his ear from hearing the law, even his prayer shall be abomination.
Cine rătăceşte pe oamenii fără prihană pe calea cea rea, cade în groapa pe care a săpat -o, dar oamenii fără prihană moştenesc fericirea. -
Whoso causeth the righteous to go astray in an evil way, he shall fall himself into his own pit: but the upright shall have good things in possession.
Omul bogat se crede înţelept, dar săracul care este priceput îl cercetează. -
The rich man is wise in his own conceit; but the poor that hath understanding searcheth him out.
Cînd biruiesc cei neprihăniţi, este o mare slavă, dar cînd se înalţă cei răi, fiecare se ascunde. -
When righteous men do rejoice, there is great glory: but when the wicked rise, a man is hidden.
Cine îşi ascunde fărădelegile, nu propăşeşte, dar cine le mărturiseşte şi se lasă de ele, capătă îndurare. -
He that covereth his sins shall not prosper: but whoso confesseth and forsaketh them shall have mercy.
Ferice de omul care se teme necontenit, dar cel ce-şi împietreşte inima cade în nenorocire. -
Happy is the man that feareth alway: but he that hardeneth his heart shall fall into mischief.
Ca un leu care răcneşte şi ca un urs flămînd, aşa este cel rău care stăpîneşte peste un popor sărac. -
As a roaring lion, and a ranging bear; so is a wicked ruler over the poor people.
Un voivod fără pricepere îşi înmulţeşte faptele de asuprire, dar cel ce urăşte lăcomia îşi lungeşte zilele. -
The prince that wanteth understanding is also a great oppressor: but he that hateth covetousness shall prolong his days.
Un om al cărui cuget este încărcat cu sîngele altuia, fuge pînă la groapă: nimeni să nu -l oprească. -
A man that doeth violence to the blood of any person shall flee to the pit; let no man stay him.
Cine umblă în neprihănire, găseşte mîntuirea, dar cine umblă pe două căi strîmbe cade într'o groapă. -
Whoso walketh uprightly shall be saved: but he that is perverse in his ways shall fall at once.
Cine îşi lucrează cîmpul are belşug de pîne, dar cine aleargă după lucruri de nimic are belşug de sărăcie. -
He that tilleth his land shall have plenty of bread: but he that followeth after vain persons shall have poverty enough.
Un om credincios este năpădit de binecuvîntări, dar celce vrea să se îmbogăţească repede nu rămîne nepedepsit. -
A faithful man shall abound with blessings: but he that maketh haste to be rich shall not be innocent.
Nu este bine să cauţi la faţa oamenilor; chiar pentru o bucată de pîne poate un om să se dedea la păcat. -
To have respect of persons is not good: for for a piece of bread that man will transgress.
Un om pizmaş se grăbeşte să se îmbogăţească, şi nu ştie că lipsa va veni peste el. -
He that hasteth to be rich hath an evil eye, and considereth not that poverty shall come upon him.
Cine mustră pe alţii, găseşte mai multă bunăvoinţă pe urmă, decît cel cu limba linguşitoare. -
He that rebuketh a man afterwards shall find more favour than he that flattereth with the tongue.
Cine fură pe tatăl său şi pe mama sa, şi zice că nu este un păcat, este tovarăş cu nimicitorul. -
Whoso robbeth his father or his mother, and saith, It is no transgression; the same is the companion of a destroyer.
Cel lacom stîrneşte certuri, dar celce se încrede în Domnul este săturat din belşug. -
He that is of a proud heart stirreth up strife: but he that putteth his trust in the LORD shall be made fat.
Cine se încrede în inima lui este un nebun, dar cine umblă în înţelepciune va fi mîntuit. -
He that trusteth in his own heart is a fool: but whoso walketh wisely, he shall be delivered.
Cine dă săracului, nu duce lipsă, dar cine închide ochii, este încărcat cu blesteme. -
He that giveth unto the poor shall not lack: but he that hideth his eyes shall have many a curse.
Cînd se înalţă cei răi, fiecare se ascunde, dar cînd pier ei, cei buni se înmulţesc. -
When the wicked rise, men hide themselves: but when they perish, the righteous increase.