Proverbs 19

Mai mult preţuieşte săracul, care umblă în neprihănirea lui, decît un bogat cu buze stricate şi nebun. -
טוב רש הולך בתמו מעקש שפתיו והוא כסיל׃
Lipsa de ştiinţă este o pagubă pentru cineva, şi cine aleargă neghiobeşte înainte, o nimereşte rău. -
גם בלא דעת נפש לא טוב ואץ ברגלים חוטא׃
Nebunia omului îi suceşte calea, şi apoi cîrteşte împotriva Domnului cu inima lui. -
אולת אדם תסלף דרכו ועל יהוה יזעף לבו׃
Bogăţia aduce un mare număr de prieteni, dar săracul este părăsit de prietenul lui. -
הון יסיף רעים רבים ודל מרעהו יפרד׃
Martorul mincinos nu rămîne nepedepsit, şi cel ce spune minciuni nu va scăpa. -
עד שקרים לא ינקה ויפיח כזבים לא ימלט׃
Omul darnic are mulţi linguşitori, şi toţi sînt prieteni cu cel ce dă daruri. -
רבים יחלו פני נדיב וכל הרע לאיש מתן׃
Toţi fraţii săracului îl urăsc; cu cît mai mult se depărtează prietenii lui de el! El se îndreaptă spre ei cu vorbe rugătoare, dar ei se fac nevăzuţi. -
כל אחי רש שנאהו אף כי מרעהו רחקו ממנו מרדף אמרים לא המה׃
Cine capătă înţelepciune, îşi iubeşte sufletul; cine păstrează priceperea, găseşte fericirea. -
קנה לב אהב נפשו שמר תבונה למצא טוב׃
Martorul mincinos nu rămîne nepedepsit, şi celce spune minciuni va pieri, -
עד שקרים לא ינקה ויפיח כזבים יאבד׃
Unui nebun nu -i şade bine să trăiască în desfătări, cu atît mai puţin unui rob să stăpînească peste voivozi. -
לא נאוה לכסיל תענוג אף כי לעבד משל בשרים׃
Înţelepciunea face pe om răbdător, şi este o cinste pentru el să uite greşelile. -
שכל אדם האריך אפו ותפארתו עבר על פשע׃
Mînia împăratului este ca răcnetul unui leu, şi bunăvoinţa lui este ca roua pe iarbă. -
נהם ככפיר זעף מלך וכטל על עשב רצונו׃
Un fiu nebun este o nenorocire pentru tatăl său, şi o nevastă gîlcevitoare este ca o straşină de pe care picură într'una. -
הות לאביו בן כסיל ודלף טרד מדיני אשה׃
Casa şi averea le moştenim dela părinţi, dar o nevastă pricepută este un dar dela Domnul. -
בית והון נחלת אבות ומיהוה אשה משכלת׃
Lenea te cufundă într'un somn adînc, şi sufletul molatic sufere de foame. -
עצלה תפיל תרדמה ונפש רמיה תרעב׃
Cine păzeşte porunca, îşi păzeşte sufletul; cine nu veghează asupra căii sale, va muri. -
שמר מצוה שמר נפשו בוזה דרכיו יומת׃
Cine are milă de sărac, împrumută pe Domnul, şi El îi va răsplăti binefacerea. -
מלוה יהוה חונן דל וגמלו ישלם לו׃
Pedepseşte-ţi fiul, căci tot mai este nădejde, dar nu dori să -l omori. -
יסר בנך כי יש תקוה ואל המיתו אל תשא נפשך׃
Cel pe care -l apucă mînia trebuie să-şi ia pedeapsa; căci dacă -l scoţi din ea, va trebui să mai faci odată lucrul acesta. -
גרל חמה נשא ענש כי אם תציל ועוד תוסף׃
Ascultă sfaturile, şi primeşte învăţătura, ca să fii înţelept pe viitor! -
שמע עצה וקבל מוסר למען תחכם באחריתך׃
Omul face multe planuri în inima lui, dar hotărîrea Domnului, aceea se împlineşte. -
רבות מחשבות בלב איש ועצת יהוה היא תקום׃
Ceeace face farmecul unui om este bunătatea lui; şi mai mult preţuieşte un sărac decît nu mincinos. -
תאות אדם חסדו וטוב רש מאיש כזב׃
Frica de Domnul duce la viaţă, şi celce o are, petrece noaptea sătul, fără să fie cercetat de nenorocire. -
יראת יהוה לחיים ושבע ילין בל יפקד רע׃
Leneşul îşi vîră mîna în strachină, şi n'o duce înapoi la gură. -
טמן עצל ידו בצלחת גם אל פיהו לא ישיבנה׃
Loveşte pe batjocoritor, şi prostul se va face înţelept; mustră... pe omul priceput, şi va înţelege ştiinţa. -
לץ תכה ופתי יערם והוכיח לנבון יבין דעת׃
Cine jăfuieşte pe tatăl său şi izgoneşte pe mamă-sa, este un fiu care aduce ruşine şi ocară. -
משדד אב יבריח אם בן מביש ומחפיר׃
Încetează, fiule, să mai asculţi învăţătura, dacă ea te depărtează de învăţăturile înţelepte. -
חדל בני לשמע מוסר לשגות מאמרי דעת׃
Un martor stricat îşi bate joc de dreptate, şi gura celor răi înghite nelegiuirea. -
עד בליעל יליץ משפט ופי רשעים יבלע און׃
Pedepsele sînt pregătite pentru batjocoritori, şi loviturile pentru spinările nebunilor.
נכונו ללצים שפטים ומהלמות לגו כסילים׃