Job 13

Lo, mine eye hath seen all this, mine ear hath heard and understood it.
Iată, ochiul meu a văzut toate acestea, urechea mea a auzit şi a luat seama.
What ye know, the same do I know also: I am not inferior unto you.
Ce ştiţi voi, ştiu şi eu, nu sînt mai pe jos decît voi.
Surely I would speak to the Almighty, and I desire to reason with God.
Dar vreau să vorbesc acum Celui Atotputernic, vreau să-mi apăr pricina înaintea lui Dumnezeu.
But ye are forgers of lies, ye are all physicians of no value.
Căci voi sînteţi nişte făuritori de minciuni, sînteţi cu toţii nişte doftori de nimic.
O that ye would altogether hold your peace! and it should be your wisdom.
O, de aţi fi tăcut, ce înţelepciune aţi fi arătat!
Hear now my reasoning, and hearken to the pleadings of my lips.
Acum, ascultaţi, vă rog, apărarea mea, şi luaţi aminte la răspunsul buzelor mele!
Will ye speak wickedly for God? and talk deceitfully for him?
Vreţi să vorbiţi lucruri nedrepte din dragoste pentru Dumnezeu? Şi să spuneţi minciuni, ca să -L apăraţi?
Will ye accept his person? will ye contend for God?
Vreţi să ţineţi cu El şi să faceţi pe apărătorii lui Dumnezeu?
Is it good that he should search you out? or as one man mocketh another, do ye so mock him?
Dacă vă va cerceta El, va găsi bine oare? Sau vreţi să -L înşelaţi cum înşelaţi pe un om?
He will surely reprove you, if ye do secretly accept persons.
Nu, nu; ci El vă va osîndi, dacă în ascuns nu lucraţi decît părtinindu -L pe El.
Shall not his excellency make you afraid? and his dread fall upon you?
Nu vă înfricoşează măreţia Lui? Şi nu cade groaza Lui peste voi?
Your remembrances are like unto ashes, your bodies to bodies of clay.
Părerile voastre sînt păreri de cenuşă, întăriturile voastre sînt întărituri de lut.
Hold your peace, let me alone, that I may speak, and let come on me what will.
Tăceţi, lăsaţi-mă, vreau să vorbesc! Întîmplă-mi-se ce mi s'ar întîmpla.
Wherefore do I take my flesh in my teeth, and put my life in mine hand?
Îmi voi lua carnea în dinţi, şi îmi voi pune viaţa în joc.
Though he slay me, yet will I trust in him: but I will maintain mine own ways before him.
Da, mă va ucide: n'am nimic de nădăjduit; dar îmi voi apăra purtarea în faţa Lui.
He also shall be my salvation: for an hypocrite shall not come before him.
Chiar şi lucrul acesta poate sluji la scăparea mea, căci un nelegiuit nu îndrăzneşte să vină înaintea Lui.
Hear diligently my speech, and my declaration with your ears.
Ascultaţi, ascultaţi cuvintele mele, luaţi aminte la cele ce voi spune.
Behold now, I have ordered my cause; I know that I shall be justified.
Iată-mă sînt gata să-mi apăr pricina, căci ştiu că am dreptate.
Who is he that will plead with me? for now, if I hold my tongue, I shall give up the ghost.
Are cineva ceva de spus împotriva mea? Atunci tac, şi vreau să mor.
Only do not two things unto me: then will I not hide myself from thee.
Numai două lucruri fă-mi, şi nu mă voi ascunde de Faţa Ta:
Withdraw thine hand far from me: and let not thy dread make me afraid.
Trage-Ţi mîna de pe mine, şi nu mă mai turbura cu groaza Ta.
Then call thou, and I will answer: or let me speak, and answer thou me.
Apoi cheamă-mă şi-Ţi voi răspunde; sau lasă-mă să vorbesc eu, şi răspunde-mi Tu!
How many are mine iniquities and sins? make me to know my transgression and my sin.
Cîte fărădelegi şi păcate am făcut? Arată-mi călcările de lege şi păcatele mele.
Wherefore hidest thou thy face, and holdest me for thine enemy?
Pentru ce Îţi ascunzi Faţa, şi mă iei drept vrăjmaş?
Wilt thou break a leaf driven to and fro? and wilt thou pursue the dry stubble?
Vrei să loveşti o frunză suflată de vînt? Vrei să urmăreşti un pai uscat?
For thou writest bitter things against me, and makest me to possess the iniquities of my youth.
Pentruce să mă loveşti cu suferinţe amare, şi să mă pedepseşti pentru greşeli din tinereţă?
Thou puttest my feet also in the stocks, and lookest narrowly unto all my paths; thou settest a print upon the heels of my feet.
Pentru ce să-mi pui picioarele în butuci, să-mi pîndeşti toate mişcările, să pui hotar paşilor mei,
And he, as a rotten thing, consumeth, as a garment that is moth eaten.
cînd trupul meu cade în putrezire ca o haină mîncată de molii?