Job 14

Man that is born of a woman is of few days, and full of trouble.
Omul născut din femeie, are viaţa scurtă, dar plină de necazuri.
He cometh forth like a flower, and is cut down: he fleeth also as a shadow, and continueth not.
Se naşte şi e tăiat ca o floare; fuge şi piere ca o umbră.
And dost thou open thine eyes upon such an one, and bringest me into judgment with thee?
Şi asupra lui ai Tu ochiul deschis! Şi pe mine mă tragi la judecată cu Tine!
Who can bring a clean thing out of an unclean? not one.
Cum ar putea să iasă dintr'o fiinţă necurată un om curat? Nu poate să iasă niciunul.
Seeing his days are determined, the number of his months are with thee, thou hast appointed his bounds that he cannot pass;
Dacă zilele lui sînt hotărîte, dacă i-ai numărat lunile, dacă i-ai însemnat hotarul pe care nu -l va putea trece,
Turn from him, that he may rest, till he shall accomplish, as an hireling, his day.
întoarce-Ţi măcar privirile dela el, şi dă -i răgaz, să aibă măcar bucuria pe care o are simbriaşul la sfîrşitul zilei.
For there is hope of a tree, if it be cut down, that it will sprout again, and that the tender branch thereof will not cease.
Un copac, şi tot are nădejde: căci cînd este tăiat, odrăsleşte din nou, şi iar dă lăstari.
Though the root thereof wax old in the earth, and the stock thereof die in the ground;
Cînd i -a îmbătrînit rădăcina în pămînt, cînd îi piere trunchiul în ţărînă,
Yet through the scent of water it will bud, and bring forth boughs like a plant.
înverzeşte iarăş de mirosul apei, şi dă ramuri de parcă ar fi sădit din nou.
But man dieth, and wasteth away: yea, man giveth up the ghost, and where is he?
Dar omul cînd moare, rămîne întins; omul, cînd îşi dă sufletul, unde mai este?
As the waters fail from the sea, and the flood decayeth and drieth up:
Cum pier apele din lacuri, şi cum seacă şi se usucă rîurile,
So man lieth down, and riseth not: till the heavens be no more, they shall not awake, nor be raised out of their sleep.
aşa se culcă şi omul şi nu se mai scoală; cît vor fi cerurile, nu se mai deşteaptă, şi nu se mai scoală din somnul lui.
O that thou wouldest hide me in the grave, that thou wouldest keep me secret, until thy wrath be past, that thou wouldest appoint me a set time, and remember me!
Ah! de m'ai ascunde în locuinţa morţilor, de m'ai acoperi pînă-Ţi va trece mînia, şi de mi-ai rîndui o vreme cînd Îţi vei aduce iarăş aminte de mine!
If a man die, shall he live again? all the days of my appointed time will I wait, till my change come.
Dacă omul odată mort ar putea să mai învieze, aş mai trage nădejde în tot timpul suferinţelor mele, pînă mi se va schimba starea în care mă găsesc.
Thou shalt call, and I will answer thee: thou wilt have a desire to the work of thine hands.
Atunci m'ai chema, şi Ţi-aş răspunde, şi Ţi-ar fi dor de făptura mînilor Tale.
For now thou numberest my steps: dost thou not watch over my sin?
Dar astăzi îmi numeri paşii, ai ochiul asupra păcatelor mele;
My transgression is sealed up in a bag, and thou sewest up mine iniquity.
călcările mele de lege sînt pecetluite într'un mănunchi, şi născoceşti fărădelegi în sarcina mea.
And surely the mountain falling cometh to nought, and the rock is removed out of his place.
Cum se prăbuşeşte muntele şi piere, cum piere stînca din locul ei,
The waters wear the stones: thou washest away the things which grow out of the dust of the earth; and thou destroyest the hope of man.
cum este mîncată piatra de ape, şi cum este luat pămîntul de rîu: aşa nimiceşti Tu nădejdea omului.
Thou prevailest for ever against him, and he passeth: thou changest his countenance, and sendest him away.
Îl urmăreşti într'una, şi se duce; Îi schimonoseşti faţa, şi apoi îi dai drumul.
His sons come to honour, and he knoweth it not; and they are brought low, but he perceiveth it not of them.
De ajung fiii lui la cinste, el nu ştie nimic; de sînt înjosiţi, habar n'are.
But his flesh upon him shall have pain, and his soul within him shall mourn.
Numai pentru el simte durere în trupul lui, numai pentru el simte întristare în sufletul lui.``