Job 19

Then Job answered and said,
Jòb pran lapawòl, li di konsa:
How long will ye vex my soul, and break me in pieces with words?
-Manyè sispann vire lòlòj mwen non! Manyè sispann kraze kouraj mwen ak tout pawòl sa yo?
These ten times have ye reproached me: ye are not ashamed that ye make yourselves strange to me.
Tout tan n'ap plede joure m', n'ap trennen m' nan labou. Nou pa wont jan n'ap malmennen m' la a?
And be it indeed that I have erred, mine error remaineth with myself.
Menm si mwen ta fè sa m' pa t' dwe fè, ki jan pou sa ta ka fè nou mal?
If indeed ye will magnify yourselves against me, and plead against me my reproach:
Nou konprann nou pi bon pase m'. Nou di se paske mwen antò kifè m'ap pase tray sa a.
Know now that God hath overthrown me, and hath compassed me with his net.
Nou pa wè se Bondye k'ap manyen avè m'. Se li menm ki pran m' nan pèlen.
Behold, I cry out of wrong, but I am not heard: I cry aloud, but there is no judgment.
Si m' rele anmwe ansasen, pesonn p'ap reponn. Si m' mande jistis, pesonn p'ap kanpe pou defann mwen.
He hath fenced up my way that I cannot pass, and he hath set darkness in my paths.
Bondye bare tout chemen devan mwen. M' pa ka pase. Li fè m' wè tou nwa devan mwen.
He hath stripped me of my glory, and taken the crown from my head.
Li fè yo ban m' move non. Li fè m' pèdi tout byen m'.
He hath destroyed me on every side, and I am gone: and mine hope hath he removed like a tree.
Li minen m' tout jan. M'ap deperi. Li wete tout espwa m'. Mwen tankou yon pyebwa yo derasinen.
He hath also kindled his wrath against me, and he counteth me unto him as one of his enemies.
Bondye ankòlè nèt sou mwen. Li konsidere m' tankou yon lènmi.
His troops come together, and raise up their way against me, and encamp round about my tabernacle.
Li voye yon bann malè sou mwen yon grenn kou, tankou yon lame k'ap atake m'. Yo rive sou mwen san m' pa wè sa. Yo sènen m' anndan lakay mwen.
He hath put my brethren far from me, and mine acquaintance are verily estranged from me.
Bondye fè frè m' yo renka kò yo sou mwen. Zanmi m' yo kouri pou mwen.
My kinsfolk have failed, and my familiar friends have forgotten me.
Tout fanmi mwen yo, tout bon zanmi m' yo disparèt. Moun mwen te konn resevwa lakay mwen bliye m'.
They that dwell in mine house, and my maids, count me for a stranger: I am an alien in their sight.
Ata sèvant lakay mwen pa rekonèt mwen. Pou yo, yo pa janm konnen m'.
I called my servant, and he gave me no answer; I intreated him with my mouth.
Si mwen rele yon domestik, li pa reponn mwen. Mwen te mèt lapriyè nan pye l', li pa okipe m'.
My breath is strange to my wife, though I intreated for the children's sake of mine own body.
Madanm mwen pa ka pran sant mwen. Ata pwòp pitit mwen yo pè pwoche bò kote m'.
Yea, young children despised me; I arose, and they spake against me.
Tout timoun ap pase m' nan betiz. Si m' fè yon ti kanpe, yo pase m' nan tenten.
All my inward friends abhorred me: and they whom I loved are turned against me.
Pi bon zanmi m' yo ap gade m' ak degoutans. Sa m' pi renmen yo ap pale sou do m'.
My bone cleaveth to my skin and to my flesh, and I am escaped with the skin of my teeth.
Mwen tounen zo ak po. Sa ki rete pou m' mouri a pa anyen.
Have pity upon me, have pity upon me, O ye my friends; for the hand of God hath touched me.
Nou se zanmi m'. Pitye pou mwen! Pitye! Se Bondye menm ki leve men sou mwen.
Why do ye persecute me as God, and are not satisfied with my flesh?
Poukisa pou nou leve dèyè m' tou menm jan ak Bondye? Koulye a, nou pa pèsekite m' kont nou?
Oh that my words were now written! oh that they were printed in a book!
Si sèlman te gen yon moun pou kouche pawòl mwen yo, pou ekri yo sou papye,
That they were graven with an iron pen and lead in the rock for ever!
pou grave yo ak sizo sou wòch plat, pou yo toujou rete make!
For I know that my redeemer liveth, and that he shall stand at the latter day upon the earth:
Mwen menm, mwen konnen moun ki gen pou vin pran defans mwen an byen vivan. Se li menm an dènye k'ap kanpe sou latè pou pale pou mwen.
And though after my skin worms destroy this body, yet in my flesh shall I see God:
Apre m' fin mouri, l'ap mete m' kanpe bò kote l'. M'a wè Bondye ak pwòp je m'.
Whom I shall see for myself, and mine eyes shall behold, and not another; though my reins be consumed within me.
Se mwen menm menm k'ap wè l'. Se p'ap yon lòt moun! Kè m' ap fann,
But ye should say, Why persecute we him, seeing the root of the matter is found in me?
paske n'ap mande ki jan pou n' fè m' pase mizè ankò? Ki rezon n'ap jwenn nan mwen pou nou atake m'?
Be ye afraid of the sword: for wrath bringeth the punishments of the sword, that ye may know there is a judgment.
Men, atansyon pou se pa sou nou nepe a tonbe, lè Bondye va soti pou pini moun ki antò yo. Lè sa a, n'a konnen gen yon moun k'ap jije tout bon.