Proverbs 14

Every wise woman buildeth her house: but the foolish plucketh it down with her hands.
Viisas vaimo rakentaa huoneensa, vaan hullu kukistaa sen teollansa.
He that walketh in his uprightness feareth the LORD: but he that is perverse in his ways despiseth him.
Joka vaeltaa oikiaa tietä, se pelkää Herraa; mutta se, joka poikkee pois tieltänsä, ylönkatsoo hänen.
In the mouth of the foolish is a rod of pride: but the lips of the wise shall preserve them.
Tyhmän suussa on ylpeyden vitsa; vaan viisasten huulet varjelevat heitä.
Where no oxen are, the crib is clean: but much increase is by the strength of the ox.
Jossa ei härkiä ole, siinä seimet puhtaana ovat; vaan jossa juhdat työtä tekevät, siinä tuloa kyllä on.
A faithful witness will not lie: but a false witness will utter lies.
Totinen todistaja välttää valhetta; vaan väärä todistaja rohkiasti valhettelee.
A scorner seeketh wisdom, and findeth it not: but knowledge is easy unto him that understandeth.
Pilkkaaja etsii viisautta, ja ei löydä; vaan toimelliset viisauden huokiasti saavat.
Go from the presence of a foolish man, when thou perceivest not in him the lips of knowledge.
Mene pois tyhmän tyköä; sillä et sinä opi mitään häneltä.
The wisdom of the prudent is to understand his way: but the folly of fools is deceit.
Toimellisen viisaus on teistänsä ottaa vaarin; vaan tyhmäin hulluus on sula petos.
Fools make a mock at sin: but among the righteous there is favour.
Tyhmä nauraa syntiä, mutta hurskasten välillä on hyvä suosio.
The heart knoweth his own bitterness; and a stranger doth not intermeddle with his joy.
Koska sydän on murheellinen, niin ei auta ulkonainen ilo.
The house of the wicked shall be overthrown: but the tabernacle of the upright shall flourish.
Jumalattomain huoneet kukistetaan, vaan jumalisten majat viheriöitsevät.
There is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death.
Monella on tie mielestänsä oikia, vaan viimeiseltä johdattaa se kuolemaan.
Even in laughter the heart is sorrowful; and the end of that mirth is heaviness.
Naurun jälkeen tulee murhe, ja ilon perästä suru.
The backslider in heart shall be filled with his own ways: and a good man shall be satisfied from himself.
Tyhmälle tapahtuu laittamisensa jälkeen, vaan hyvä ihminen asetetaan hänen ylitsensä.
The simple believeth every word: but the prudent man looketh well to his going.
Taitamatoin uskoo kaikki, mutta ymmärtäväinen ottaa teistänsä vaarin.
A wise man feareth, and departeth from evil: but the fool rageth, and is confident.
Viisas pelkää ja karttaa pahaa, vaan tyhmä päätähavin menee.
He that is soon angry dealeth foolishly: and a man of wicked devices is hated.
Äkillinen ihminen tekee hullun töitä, ja kavala ihminen tulee vihattavaksi.
The simple inherit folly: but the prudent are crowned with knowledge.
Taitamattomat perivät tyhmyyden; vaan se on toimellisten kruunu, että he toimellisesti tekevät.
The evil bow before the good; and the wicked at the gates of the righteous.
Häijyn täytyy kumartaa hyviä, ja jumalattomat vanhurskasten porteissa.
The poor is hated even of his own neighbour: but the rich hath many friends.
Köyhää vihaavat hänen lähimmäisensäkin; vaan rikkaalla on monta ystävää.
He that despiseth his neighbour sinneth: but he that hath mercy on the poor, happy is he.
Joka katsoo lähimmäisensä ylön. hän tekee syntiä; vaan autuas on se, joka viheliäistä armahtaa.
Do they not err that devise evil? but mercy and truth shall be to them that devise good.
Jotka viekkaudessa vaeltavat, niiltä puuttuu; mutta jotka hyvää ajattelevat, niille tapahtuu hyvyys ja uskollisuus.
In all labour there is profit: but the talk of the lips tendeth only to penury.
Jossa työtä tehdään, siinä kyllä on; vaan joka tyhjiin puheisiin tyytyy, siinä on köyhyys.
The crown of the wise is their riches: but the foolishness of fools is folly.
Viisasten rikkaus on heidän kruununsa, mutta tyhmäin hulluus on hulluus.
A true witness delivereth souls: but a deceitful witness speaketh lies.
Uskollinen todistaja vapahtaa hengen, vaan väärä todistaja pettää.
In the fear of the LORD is strong confidence: and his children shall have a place of refuge.
Joka Herraa pelkää, hänellä on vahva linna, ja hänen lapsensa varjellaan.
The fear of the LORD is a fountain of life, to depart from the snares of death.
Herran pelko on elämän lähde, että kuoleman nuora välttää taidetaan.
In the multitude of people is the king's honour: but in the want of people is the destruction of the prince.
Koska kuninkaalla on paljo väkeä, se on hänen kunniansa; vaan koska vähä on väkeä, se tekee päämiehen kehnoksi.
He that is slow to wrath is of great understanding: but he that is hasty of spirit exalteth folly.
Joka on pitkämielinen, se on viisas; vaan joka äkillinen on, se ilmoittaa tyhmyyden.
A sound heart is the life of the flesh: but envy the rottenness of the bones.
Leppyinen sydän on ruumiin elämä; vaan kateus on märkä luissa.
He that oppresseth the poor reproacheth his Maker: but he that honoureth him hath mercy on the poor.
Joka köyhälle tekee väkivaltaa, hän laittaa hänen luojaansa; vaan joka armahtaa vaivaista, se kunnioittaa Jumalaa.
The wicked is driven away in his wickedness: but the righteous hath hope in his death.
Pahuutensa tähden jumalatoin kukistetaan; vaan vanhurskas on kuolemassakin rohkia.
Wisdom resteth in the heart of him that hath understanding: but that which is in the midst of fools is made known.
Toimellisen sydämessä lepää viisaus; mutta mitä tyhmäin mielessä on, se tulee ilmi.
Righteousness exalteth a nation: but sin is a reproach to any people.
Vanhurskaus korottaa kansan, vaan synti on kansan häpiä.
The king's favour is toward a wise servant: but his wrath is against him that causeth shame.
Toimellinen palvelia on kuninkaalle otollinen; vaan häpiällistä palveliaa ei hän kärsi.