Job 28

Surely there is a vein for the silver, and a place for gold where they fine it.
La arĝento havas lokon, kie oni ĝin elakiras; Kaj la oro havas lokon, kie oni ĝin fandas.
Iron is taken out of the earth, and brass is molten out of the stone.
La fero estas ricevata el polvo, Kaj el ŝtono oni fandas la kupron.
He setteth an end to darkness, and searcheth out all perfection: the stones of darkness, and the shadow of death.
Oni faras finon al la mallumo, Kaj rezulte oni trovas la ŝtonojn el grandega mallumo.
The flood breaketh out from the inhabitant; even the waters forgotten of the foot: they are dried up, they are gone away from men.
Oni fosas kavon tie, kie oni loĝas; Kaj tie, kie paŝas neniu piedo, ili laboras pendante, forgesitaj de homoj.
As for the earth, out of it cometh bread: and under it is turned up as it were fire.
La tero, el kiu devenas pano, Estas trafosata sube kvazaŭ per fajro.
The stones of it are the place of sapphires: and it hath dust of gold.
Ĝiaj ŝtonoj estas loko de safiroj, Kaj terbuloj enhavas oron.
There is a path which no fowl knoweth, and which the vulture's eye hath not seen:
La vojon ne konas rabobirdo, Kaj la okulo de falko ĝin ne vidis.
The lion's whelps have not trodden it, nor the fierce lion passed by it.
Ne paŝis sur ĝi sovaĝaj bestoj, Ne iris sur ĝi leono.
He putteth forth his hand upon the rock; he overturneth the mountains by the roots.
Sur rokon oni metas sian manon, Oni renversas montojn de ilia bazo.
He cutteth out rivers among the rocks; and his eye seeth every precious thing.
En rokoj oni elhakas riverojn, Kaj ĉion grandvaloran vidis la okulo de homo.
He bindeth the floods from overflowing; and the thing that is hid bringeth he forth to light.
Oni haltigas la fluon de riveroj, Kaj kaŝitaĵon oni eltiras al la lumo.
But where shall wisdom be found? and where is the place of understanding?
Sed kie oni trovas la saĝon? Kaj kie estas la loko de prudento?
Man knoweth not the price thereof; neither is it found in the land of the living.
La homo ne scias ĝian prezon; Kaj ĝi ne estas trovata sur la tero de vivantoj.
The depth saith, It is not in me: and the sea saith, It is not with me.
La abismo diras: Ne en mi ĝi estas; La maro diras: Ĝi ne troviĝas ĉe mi.
It cannot be gotten for gold, neither shall silver be weighed for the price thereof.
Oni ne povas doni por ĝi plej bonan oron, Oni ne pesas arĝenton page por ĝi.
It cannot be valued with the gold of Ophir, with the precious onyx, or the sapphire.
Oni ne taksas ĝin per oro Ofira, Nek per multekosta onikso kaj safiro.
The gold and the crystal cannot equal it: and the exchange of it shall not be for jewels of fine gold.
Ne valoregalas al ĝi oro kaj vitro; Kaj oni ne povas ŝanĝi ĝin kontraŭ vazoj el pura oro.
No mention shall be made of coral, or of pearls: for the price of wisdom is above rubies.
Koraloj kaj kristalo ne estas atentataj; Kaj posedo de saĝo estas pli valora ol perloj.
The topaz of Ethiopia shall not equal it, neither shall it be valued with pure gold.
Ne valoregalas al ĝi topazo el Etiopujo; Pura oro ne povas esti ĝia prezo.
Whence then cometh wisdom? and where is the place of understanding?
De kie venas la saĝo? Kaj kie estas la loko de prudento?
Seeing it is hid from the eyes of all living, and kept close from the fowls of the air.
Kaŝita ĝi estas antaŭ la okuloj de ĉio vivanta, Nevidebla por la birdoj de la ĉielo.
Destruction and death say, We have heard the fame thereof with our ears.
La abismo kaj la morto diras: Per niaj oreloj ni aŭdis nur famon pri ĝi.
God understandeth the way thereof, and he knoweth the place thereof.
Dio komprenas ĝian vojon, Kaj Li scias ĝian lokon;
For he looketh to the ends of the earth, and seeth under the whole heaven;
Ĉar Li rigardas ĝis la fino de la tero, Li vidas sub la tuta ĉielo.
To make the weight for the winds; and he weigheth the waters by measure.
Kiam Li donis pezon al la vento Kaj aranĝis la akvon laŭmezure,
When he made a decree for the rain, and a way for the lightning of the thunder:
Kiam Li starigis leĝon por la pluvo Kaj vojon por la fulmo kaj tondro:
Then did he see it, and declare it; he prepared it, yea, and searched it out.
Tiam Li vidis ĝin kaj anoncis ĝin, Pretigis ĝin kaj esploris ĝin;
And unto man he said, Behold, the fear of the Lord, that is wisdom; and to depart from evil is understanding.
Kaj Li diris al la homoj: Vidu, timo antaŭ Dio estas saĝo, Kaj evitado de malbono estas prudento.