Job 19

Then Job answered and said,
Så tog Job til Orde og svarede:
How long will ye vex my soul, and break me in pieces with words?
"Hvor længe vil I krænke min Sjæl og slå mig sønder med Ord?
These ten times have ye reproached me: ye are not ashamed that ye make yourselves strange to me.
I håner mig nu for tiende Gang, mishandler mig uden Skam.
And be it indeed that I have erred, mine error remaineth with myself.
Har jeg da virkelig fejlet, hænger der Fejl ved mig?
If indeed ye will magnify yourselves against me, and plead against me my reproach:
Eller gør I jer store imod mig og revser mig ved at smæde?
Know now that God hath overthrown me, and hath compassed me with his net.
Så vid da, at Gud har bøjet min Ret, omspændt mig med sit Net.
Behold, I cry out of wrong, but I am not heard: I cry aloud, but there is no judgment.
Se, jeg skriger: Vold! men får ikke Svar, råber om Hjælp, der er ingen Ret.
He hath fenced up my way that I cannot pass, and he hath set darkness in my paths.
Han spærred min Vej, jeg kom ikke frem, han hylled mine Stier i Mørke;
He hath stripped me of my glory, and taken the crown from my head.
han klædte mig af for min Ære, berøved mit Hoved Kronen,
He hath destroyed me on every side, and I am gone: and mine hope hath he removed like a tree.
brød mig ned overalt, så jeg må bort, oprykked mit Håb som Træet;
He hath also kindled his wrath against me, and he counteth me unto him as one of his enemies.
hans Vrede blussede mod mig, han regner mig for sin Fjende;
His troops come together, and raise up their way against me, and encamp round about my tabernacle.
samlede rykker hans Flokke frem og bryder sig Vej imod mig, de lejrer sig om mit Telt.
He hath put my brethren far from me, and mine acquaintance are verily estranged from me.
Mine Brødre har fjernet sig fra mig, Venner er fremmede for mig,
My kinsfolk have failed, and my familiar friends have forgotten me.
mine nærmeste og Hendinge holder sig fra mig, de, der er i mit Hus, har glemt mig;
They that dwell in mine house, and my maids, count me for a stranger: I am an alien in their sight.
mine Piger regner mig for en fremmed, vildfremmed er jeg i deres Øjne;
I called my servant, and he gave me no answer; I intreated him with my mouth.
ej svarer min Træl, når jeg kalder, jeg må trygle ham med min Mund;
My breath is strange to my wife, though I intreated for the children's sake of mine own body.
ved min Ånde væmmes min Hustru, mine egne Brødre er jeg en Stank;
Yea, young children despised me; I arose, and they spake against me.
selv Drenge agter mig ringe, når jeg reljser mig, taler de mod mig;
All my inward friends abhorred me: and they whom I loved are turned against me.
Standsfælleræmmes til Hobe ved mig, de, jeg elskede, vender sig mod mig.
My bone cleaveth to my skin and to my flesh, and I am escaped with the skin of my teeth.
Benene hænger fast ved min Hud, med Kødet i Tænderne slap jeg bort.
Have pity upon me, have pity upon me, O ye my friends; for the hand of God hath touched me.
Nåde, mine Venner, Nåde, thi Guds Hånd har rørt mig!
Why do ye persecute me as God, and are not satisfied with my flesh?
Hvi forfølger og I mig som Gud og mættes ej af mit Kød?
Oh that my words were now written! oh that they were printed in a book!
Ak, gid mine Ord blev skrevet op, blev tegnet op i en Bog,
That they were graven with an iron pen and lead in the rock for ever!
med Griffel af Jern, med Bly indristet i Hlippen for evigt!
For I know that my redeemer liveth, and that he shall stand at the latter day upon the earth:
Men jeg ved, at min Løser lever, over Støvet vil en Forsvarer stå frem.
And though after my skin worms destroy this body, yet in my flesh shall I see God:
Når min sønderslidte Hud er borte, skal jeg ud fra mit Kød skue Gud,
Whom I shall see for myself, and mine eyes shall behold, and not another; though my reins be consumed within me.
hvem jeg skal se på min Side; ham skal mine Øjne se, ingen fremmed! Mine Nyrer forgår i mit Indre!
But ye should say, Why persecute we him, seeing the root of the matter is found in me?
Når I siger: "Hor vi skal forfølge ham, Sagens Rod vil vi udfinde hos ham!"
Be ye afraid of the sword: for wrath bringeth the punishments of the sword, that ye may know there is a judgment.
så tag jer i Vare for Sværdet; thi Vrede rammer de lovløse, at I skal kende, der kommer en Dom!