Job 18

Then answered Bildad the Shuhite, and said,
Så tog Sjuhiten Bildad til Orde og sagde:
How long will it be ere ye make an end of words? mark, and afterwards we will speak.
"Så gør dog en Ende på dine Ord, kom til Fornuft og lad os tale!
Wherefore are we counted as beasts, and reputed vile in your sight?
Hvi skal vi regnes for Kvæg og stå som umælende i dine Øjne?
He teareth himself in his anger: shall the earth be forsaken for thee? and shall the rock be removed out of his place?
Du, som i Vrede sønderslider din Sjæl, skal for din Skyld Jorden blive øde og Klippen flyttes fra sit Sted?
Yea, the light of the wicked shall be put out, and the spark of his fire shall not shine.
Nej, den gudløses Lys bliver slukt, hans Ildslue giver ej Lys;
The light shall be dark in his tabernacle, and his candle shall be put out with him.
Lyset i hans Telt går ud, og hans Lampe slukkes for ham;
The steps of his strength shall be straitened, and his own counsel shall cast him down.
hans kraftige Skridt bliver korte, han falder for eget Råd;
For he is cast into a net by his own feet, and he walketh upon a snare.
thi hans Fod drives ind i Nettet, på Fletværk vandrer han frem,
The gin shall take him by the heel, and the robber shall prevail against him.
Fælden griber om Hælen, Garnet holder ham fast;
The snare is laid for him in the ground, and a trap for him in the way.
Snaren er skjult i Jorden for ham og Saksen på hans Sti;
Terrors shall make him afraid on every side, and shall drive him to his feet.
Rædsler skræmmer ham alle Vegne og kyser ham Skridt for Skridt:
His strength shall be hungerbitten, and destruction shall be ready at his side.
Ulykken hungrer efter ham, Undergang lurer på hans Fald:
It shall devour the strength of his skin: even the firstborn of death shall devour his strength.
Dødens førstefødte æder hans Lemmer, æder hans Legemes Lemmer;
His confidence shall be rooted out of his tabernacle, and it shall bring him to the king of terrors.
han rives bort fra sit Telt, sin Fortrøstning; den styrer hans Skridt til Rædslernes Konge;
It shall dwell in his tabernacle, because it is none of his: brimstone shall be scattered upon his habitation.
i hans Telt har Undergang hjemme, Svovl strøs ud på hans Bolig;
His roots shall be dried up beneath, and above shall his branch be cut off.
nedentil tørrer hans Rødder, oventil visner hans Grene;
His remembrance shall perish from the earth, and he shall have no name in the street.
hans Minde svinder fra Jord, på Gaden nævnes ikke hans Navn;
He shall be driven from light into darkness, and chased out of the world.
man støder ham ud fra Lys i Mørket og driver ham bort fra Jorderig;
He shall neither have son nor nephew among his people, nor any remaining in his dwellings.
i sit Folk har han ikke Afkom og Æt, i hans Hjem er der ingen tilbage;
They that come after him shall be astonied at his day, as they that went before were affrighted.
de i Vester stivner ved hans Skæbnedag, de i Øst bliver slagne af Rædsel.
Surely such are the dwellings of the wicked, and this is the place of him that knoweth not God.
Ja, således går det den lovløses Bolig, dens Hjem, der ej kender Gud!