Job 13

Lo, mine eye hath seen all this, mine ear hath heard and understood it.
Se, mit Øje har skuet alt dette, mit Øre har hørt og mærket sig det;
What ye know, the same do I know also: I am not inferior unto you.
hvad I ved, ved også jeg, jeg falder ikke igennem for jer.
Surely I would speak to the Almighty, and I desire to reason with God.
Men til den Almægtige vil jeg tale, med Gud er jeg sindet at gå i Rette,
But ye are forgers of lies, ye are all physicians of no value.
mens I smører på med Løgn; usle Læger er I til Hobe.
O that ye would altogether hold your peace! and it should be your wisdom.
Om I dog vilde tie stille, så kunde I regnes for vise!
Hear now my reasoning, and hearken to the pleadings of my lips.
Hør dog mit Klagemål, mærk mine Læbers Anklage!
Will ye speak wickedly for God? and talk deceitfully for him?
Forsvarer I Gud med Uret, forsvarer I ham med Svig?
Will ye accept his person? will ye contend for God?
Vil I tage Parti for ham, vil I træde i Skranken for Gud?
Is it good that he should search you out? or as one man mocketh another, do ye so mock him?
Går det godt, når han ransager eder, kan I narre ham, som man narrer et Menneske?
He will surely reprove you, if ye do secretly accept persons.
Revse jer vil han alvorligt, om I lader som intet og dog er partiske.
Shall not his excellency make you afraid? and his dread fall upon you?
Vil ikke hans Højhed skræmme jer og hans Rædsel falde på eder?
Your remembrances are like unto ashes, your bodies to bodies of clay.
Eders Tankesprog bliver til Askesprog, som Skjolde af Ler eders Skjolde.
Hold your peace, let me alone, that I may speak, and let come on me what will.
Ti stille, at jeg kan tale, så overgå mig, hvad der vil!
Wherefore do I take my flesh in my teeth, and put my life in mine hand?
Jeg vil bære mit Kød i Tænderne og tage mit Liv i min Hånd;
Though he slay me, yet will I trust in him: but I will maintain mine own ways before him.
se, han slår mig ihjel, jeg har intet Håb, dog lægger jeg for ham min Færd.
He also shall be my salvation: for an hypocrite shall not come before him.
Det er i sig selv en Sejr for mig, thi en vanhellig vover sig ikke til ham!
Hear diligently my speech, and my declaration with your ears.
Hør nu ret på mit Ord, lad mig tale for eders Ører!
Behold now, I have ordered my cause; I know that I shall be justified.
Se, til Rettergang er jeg rede, jeg ved, at Retten er min!
Who is he that will plead with me? for now, if I hold my tongue, I shall give up the ghost.
Hvem kan vel trætte med mig? Da skulde jeg tie og opgive Ånden!
Only do not two things unto me: then will I not hide myself from thee.
Kun for to Ting skåne du mig, så kryber jeg ikke i Skjul for dig:
Withdraw thine hand far from me: and let not thy dread make me afraid.
Din Hånd må du tage fra mig, din Rædsel skræmme mig ikke!
Then call thou, and I will answer: or let me speak, and answer thou me.
Så stævn mig, og jeg skal svare, eller jeg vil tale, og du skal svare!
How many are mine iniquities and sins? make me to know my transgression and my sin.
Hvor stor er min Skyld og Synd? Lad mig vide min Brøde og Synd!
Wherefore hidest thou thy face, and holdest me for thine enemy?
Hvi skjuler du dog dit Åsyn og regner mig for din Fjende?
Wilt thou break a leaf driven to and fro? and wilt thou pursue the dry stubble?
Vil du skræmme et henvejret Blad, forfølge et vissent Strå,
For thou writest bitter things against me, and makest me to possess the iniquities of my youth.
at du skriver mig så bitter en Dom og lader mig arve min Ungdoms Skyld,
Thou puttest my feet also in the stocks, and lookest narrowly unto all my paths; thou settest a print upon the heels of my feet.
lægger mine Fødder i Blokken, vogter på alle mine Veje. indkredser mine Fødders Trin!
And he, as a rotten thing, consumeth, as a garment that is moth eaten.
Og så er han dog som smuldrende Trøske, som Klæder, der ædes op af Møl,