Job 12

And Job answered and said,
Så tog Job til Orde og svarede:
No doubt but ye are the people, and wisdom shall die with you.
"Ja, sandelig, I er de rette, med eder dør Visdommen ud!
But I have understanding as well as you; I am not inferior to you: yea, who knoweth not such things as these?
Også jeg har som I Forstand, står ikke tilbage for eder, hvo kender vel ikke sligt?
I am as one mocked of his neighbour, who calleth upon God, and he answereth him: the just upright man is laughed to scorn.
Til Latter for Venner er den, der råbte til Gud og fik Svar. den retfærdige er til Latter.
He that is ready to slip with his feet is as a lamp despised in the thought of him that is at ease.
I Ulykke falder de fromme, den sorgløse spotter Faren, hans Fod står fast, mens Fristen varer.
The tabernacles of robbers prosper, and they that provoke God are secure; into whose hand God bringeth abundantly.
I Fred er Voldsmænds Telte, og trygge er de, der vækker Guds Vrede, den, der fører Gud i sin Hånd.
But ask now the beasts, and they shall teach thee; and the fowls of the air, and they shall tell thee:
Spørg dog Kvæget, det skal lære dig, Himlens Fugle, de skal oplyse dig,
Or speak to the earth, and it shall teach thee: and the fishes of the sea shall declare unto thee.
se til Jorden, den skal lære dig lad Havets Fisk fortælle dig det!
Who knoweth not in all these that the hand of the LORD hath wrought this?
Hvem blandt dem alle ved vel ikke, at HERRENs Hånd har skabt det;
In whose hand is the soul of every living thing, and the breath of all mankind.
han holder alt levendes Sjæl i sin Hånd, alt Menneskekødets Ånd!
Doth not the ear try words? and the mouth taste his meat?
Prøver ej Øret Ord, og smager ej Ganen Maden?
With the ancient is wisdom; and in length of days understanding.
Er Alderdom eet med Visdom, Dagenes Række med Indsigt?
With him is wisdom and strength, he hath counsel and understanding.
Hos ham er der Visdom og Vælde, hos ham er der Råd og Indsigt.
Behold, he breaketh down, and it cannot be built again: he shutteth up a man, and there can be no opening.
Hvad han river ned, det bygges ej op, den, han lukker inde, kommer ej ud;
Behold, he withholdeth the waters, and they dry up: also he sendeth them out, and they overturn the earth.
han dæmmer for Vandet, og Tørke kommer, han slipper det løs, og det omvælter Jorden.
With him is strength and wisdom: the deceived and the deceiver are his.
Hos ham er der Kraft og Fasthed; den, der farer og fører vild, er hans Værk.
He leadeth counsellors away spoiled, and maketh the judges fools.
Rådsherrer fører han nøgne bort, og Dommere gør han til Tåber;
He looseth the bond of kings, and girdeth their loins with a girdle.
han løser, hvad Konger bandt, og binder dem Reb om Lænd;
He leadeth princes away spoiled, and overthroweth the mighty.
Præster fører han nøgne bort og styrter ældgamle Slægter;
He removeth away the speech of the trusty, and taketh away the understanding of the aged.
han røver de dygtige Mælet og tager de gamles Sans;
He poureth contempt upon princes, and weakeneth the strength of the mighty.
han udøser Hån over Fyrster og løser de stærkes Bælte;
He discovereth deep things out of darkness, and bringeth out to light the shadow of death.
han drager det skjulte frem af Mørket og bringer Mulmet for Lyset,
He increaseth the nations, and destroyeth them: he enlargeth the nations, and straiteneth them again.
gør Folkene store og lægger dem øde, udvider Folkeslags Grænser og fører dem atter bort;
He taketh away the heart of the chief of the people of the earth, and causeth them to wander in a wilderness where there is no way.
han tager Jordens Høvdingers Vid og lader dem rave i vejløst Øde;
They grope in the dark without light, and he maketh them to stagger like a drunken man.
de famler i Mørke uden Lys og raver omkring som drukne.