Psalms 38

O LORD, rebuke me not in thy wrath: neither chasten me in thy hot displeasure.
Žalm Davidův k připomínání.
For thine arrows stick fast in me, and thy hand presseth me sore.
Hospodine, v prchlivosti své netresci mne, ani v hněvě svém kárej mne.
There is no soundness in my flesh because of thine anger; neither is there any rest in my bones because of my sin.
Nebo střely tvé uvázly ve mně, a ruka tvá na mne těžce dolehla.
For mine iniquities are gone over mine head: as an heavy burden they are too heavy for me.
Nic není celého v těle mém pro tvou hněvivost, nemají pokoje kosti mé pro hřích můj.
My wounds stink and are corrupt because of my foolishness.
Nebo nepravosti mé vzešly nad hlavu mou, jako břímě těžké nemožné jsou mi k unesení.
I am troubled; I am bowed down greatly; I go mourning all the day long.
Zahnojily se, a kyší rány mé pro bláznovství mé.
For my loins are filled with a loathsome disease: and there is no soundness in my flesh.
Pohrbený a sklíčený jsem náramně, každého dne v smutku chodím.
I am feeble and sore broken: I have roared by reason of the disquietness of my heart.
Nebo ledví má plná jsou mrzkosti, a nic není celého v těle mém.
Lord, all my desire is before thee; and my groaning is not hid from thee.
Zemdlen jsem a potřín převelice, řvu pro úzkost srdce svého.
My heart panteth, my strength faileth me: as for the light of mine eyes, it also is gone from me.
Pane, před tebou jest všecka žádost má, a vzdychání mé není před tebou skryto.
My lovers and my friends stand aloof from my sore; and my kinsmen stand afar off.
Srdce mé zmítá se, opustila mne síla má, i to světlo očí mých není se mnou.
They also that seek after my life lay snares for me: and they that seek my hurt speak mischievous things, and imagine deceits all the day long.
Ti, kteříž mne milovali, a tovaryši moji, štítí se ran mých, a příbuzní moji zdaleka stojí.
But I, as a deaf man, heard not; and I was as a dumb man that openeth not his mouth.
Ti pak, kteříž stojí o bezživotí mé, osídla lécejí, a kteříž mého zlého hledají, mluví převráceně, a přes celý den lest a chytrost smýšlejí.
Thus I was as a man that heareth not, and in whose mouth are no reproofs.
Ale já jako hluchý neslyším, a jako němý, kterýž neotvírá úst svých;
For in thee, O LORD, do I hope: thou wilt hear, O Lord my God.
Tak jsem, jako člověk, kterýž neslyší, a v jehož ústech není žádného odporu.
For I said, Hear me, lest otherwise they should rejoice over me: when my foot slippeth, they magnify themselves against me.
Nebo na tě, Hospodine, očekávám, ty za mne odpovíš, Pane Bože můj.
For I am ready to halt, and my sorrow is continually before me.
Nebo jsem řekl: Ať se neradují ze mne, poklesla-li by se noha má, ať se pyšně nepozdvihují nade mnou,
For I will declare mine iniquity; I will be sorry for my sin.
Poněvadž k snášení bíd hotov jsem, anobrž bolest má vždycky jest přede mnou.
But mine enemies are lively, and they are strong: and they that hate me wrongfully are multiplied.
A že nepravosti své vyznávám, a pro hřích svůj tesklím.
They also that render evil for good are mine adversaries; because I follow the thing that good is.
Pročež nepřátelé moji veseli jsouce, silí se, a rozmnožují se ti, kteříž mne bez příčiny nenávidí.
Forsake me not, O LORD: O my God, be not far from me.
A zlým za dobré mi se odplacujíce, činí mi protivenství, proto že dobrého následuji.
Make haste to help me, O Lord my salvation.
Neopouštějž mne, Hospodine Bože můj, nevzdalujž se ode mne. [ (Psalms 38:23) Přispěj k spomožení mému, Pane spasení mého. ]