Proverbs 30

The words of Agur the son of Jakeh, even the prophecy: the man spake unto Ithiel, even unto Ithiel and Ucal,
Riječi Agura, sina Jakeova, iz Mase; proročanstvo njegovo za Itiela, za Itiela i Ukala.
Surely I am more brutish than any man, and have not the understanding of a man.
Da, preglup sam da bih bio čovjek i nemam razbora čovječjeg.
I neither learned wisdom, nor have the knowledge of the holy.
Ne stekoh mudrosti i ne poznajem znanosti svetih!
Who hath ascended up into heaven, or descended? who hath gathered the wind in his fists? who hath bound the waters in a garment? who hath established all the ends of the earth? what is his name, and what is his son's name, if thou canst tell?
Tko uzađe na nebo i siđe? Tko uhvati vjetar u šake svoje? Tko sabra vode u plašt svoj? Tko postavi krajeve zemaljske? Kako se zove i kako mu se zove sin? Znaš li?
Every word of God is pure: he is a shield unto them that put their trust in him.
Svaka je Božja riječ prokušana, štit onima koji se u nj uzdaju.
Add thou not unto his words, lest he reprove thee, and thou be found a liar.
Ne dodaji ništa njegovim riječima, da te ne prekori i ne smatra lažljivim.
Two things have I required of thee; deny me them not before I die:
Za dvoje te molim, ne uskrati mi, dok ne umrem:
Remove far from me vanity and lies: give me neither poverty nor riches; feed me with food convenient for me:
udalji od mene licemjernu i lažnu riječ; ne daj mi siromaštva ni bogatstva: hrani me kruhom mojim dostatnim;
Lest I be full, and deny thee, and say, Who is the LORD? or lest I be poor, and steal, and take the name of my God in vain.
inače bih, presitivši se, zatajio tebe i rekao: "Tko je Jahve?" Ili bih, osiromašivši, krao i oskvrnio ime Boga svojega.
Accuse not a servant unto his master, lest he curse thee, and thou be found guilty.
Ne klevetaj sluge gospodaru njegovu, jer bi te mogao kleti i ti morao okajati.
There is a generation that curseth their father, and doth not bless their mother.
Ima izrod koji kune oca svoga i ne blagoslivlje majke svoje!
There is a generation that are pure in their own eyes, and yet is not washed from their filthiness.
Izrod koji za se misli da je čist, a od kala svojeg nije opran!
There is a generation, O how lofty are their eyes! and their eyelids are lifted up.
Izrod uznositih očiju koji visoko diže svoje trepavice!
There is a generation, whose teeth are as swords, and their jaw teeth as knives, to devour the poor from off the earth, and the needy from among men.
Izrod komu su zubi mačevi i očnjaci noževi da proždiru nesretnike na zemlji i siromahe među ljudima!
The horseleach hath two daughters, crying, Give, give. There are three things that are never satisfied, yea, four things say not, It is enough:
Pijavica ima dvije kćeri: "Daj! Daj!" Postoje tri stvari nezasitne i četiri koje ne kažu: "Dosta!"
The grave; and the barren womb; the earth that is not filled with water; and the fire that saith not, It is enough.
Carstvo smrti, jalova utroba, zemlja nikad gasna vode i vatra koja nikad ne kaže: "Dosta!"
The eye that mocketh at his father, and despiseth to obey his mother, the ravens of the valley shall pick it out, and the young eagles shall eat it.
Oko koje se ruga ocu i odriče posluh majci iskljuvat će potočni gavrani i izjesti mladi orlovi.
There be three things which are too wonderful for me, yea, four which I know not:
Troje mi je nedokučivo, a četvrto ne razumijem:
The way of an eagle in the air; the way of a serpent upon a rock; the way of a ship in the midst of the sea; and the way of a man with a maid.
put orlov po nebu, put zmijin po stijeni, put lađin posred mora i put muškarčev djevojci.
Such is the way of an adulterous woman; she eateth, and wipeth her mouth, and saith, I have done no wickedness.
Takav je put preljubnice: najede se, obriše usta i veli: "Nisam sagriješila."
For three things the earth is disquieted, and for four which it cannot bear:
Od troga se zemlja ljulja, a četvrtoga ne može podnijeti:
For a servant when he reigneth; and a fool when he is filled with meat;
od roba kad postane kralj i kad se prostak kruha nasiti,
For an odious woman when she is married; and an handmaid that is heir to her mistress.
od puštenice kad se uda i sluškinje kad istisne svoju gospodaricu.
There be four things which are little upon the earth, but they are exceeding wise:
Četvero je maleno na zemlji, ali mudrije od mudraca:
The ants are a people not strong, yet they prepare their meat in the summer;
mravi, nejaki stvorovi, koji sebi ljeti spremaju hranu;
The conies are but a feeble folk, yet make they their houses in the rocks;
jazavci, stvorovi bez moći, što u stijeni grade sebi stan;
The locusts have no king, yet go they forth all of them by bands;
skakavci, koji nemaju kralja, a svi idu u poretku;
The spider taketh hold with her hands, and is in kings' palaces.
gušter, što se rukama hvata, a prodire u kraljevske palače.
There be three things which go well, yea, four are comely in going:
Troje ima lijep korak, a četvero lijepo hodi:
A lion which is strongest among beasts, and turneth not away for any;
lav, junak među zvijerima, koji ni pred kim ne uzmiče;
A greyhound; an he goat also; and a king, against whom there is no rising up.
pijetao što se odvažno šeće među kokošima; jarac koji vodi stado; i kralj sa svojom vojskom.
If thou hast done foolishly in lifting up thyself, or if thou hast thought evil, lay thine hand upon thy mouth.
Ako si ludovao oholeći se ili to svjesno činio, stavi ruku na usta.
Surely the churning of milk bringeth forth butter, and the wringing of the nose bringeth forth blood: so the forcing of wrath bringeth forth strife.
Kad se mlijeko metÄe, izlazi maslac; kad se nos pritisne, poteče krv; kad se srdžba potisne, dobiva se spor.