I Corinthians 11

Be ye followers of me, even as I also am of Christ.
Nasljedovatelji moji budite, kao što sam i ja Kristov.
Now I praise you, brethren, that ye remember me in all things, and keep the ordinances, as I delivered them to you.
Hvalim vas što me se u svemu sjećate i držite se predaja kako vam predadoh.
But I would have you know, that the head of every man is Christ; and the head of the woman is the man; and the head of Christ is God.
Ali htio bih da znate: svakomu je mužu glava Krist, glava ženi muž, a glava Kristu Bog.
Every man praying or prophesying, having his head covered, dishonoureth his head.
Svaki muž koji se moli ili prorokuje pokrivene glave sramoti glavu svoju.
But every woman that prayeth or prophesieth with her head uncovered dishonoureth her head: for that is even all one as if she were shaven.
Svaka pak žena koja se moli ili prorokuje gologlava sramoti glavu svoju. Ta to je isto kao da je obrijana.
For if the woman be not covered, let her also be shorn: but if it be a shame for a woman to be shorn or shaven, let her be covered.
Jer ako se žena ne pokriva, neka se šiša; ako li je pak ružno ženi šišati se ili brijati, neka se pokrije.
For a man indeed ought not to cover his head, forasmuch as he is the image and glory of God: but the woman is the glory of the man.
A muž ne mora pokrivati glave, ta slika je i slava Božja; a žena je slava muževa.
For the man is not of the woman; but the woman of the man.
Jer nije muž od žene, nego žena od muža.
Neither was the man created for the woman; but the woman for the man.
I nije stvoren muž radi žene, nego žena radi muža.
For this cause ought the woman to have power on her head because of the angels.
Zato žena treba da ima "vlast" na glavi poradi anđela.
Nevertheless neither is the man without the woman, neither the woman without the man, in the Lord.
Ipak, u Gospodinu - ni žena bez muža, ni muž bez žene!
For as the woman is of the man, even so is the man also by the woman; but all things of God.
Jer kao što je žena od muža, tako je i muž po ženi; a sve je od Boga.
Judge in yourselves: is it comely that a woman pray unto God uncovered?
Sami sudite dolikuje li da se žena gologlava Bogu moli?
Doth not even nature itself teach you, that, if a man have long hair, it is a shame unto him?
Ne uči li nas i sama narav da je mužu sramota ako goji kosu?
But if a woman have long hair, it is a glory to her: for her hair is given her for a covering.
A ženi je dika ako je goji jer kosa joj je dana mjesto prijevjesa.
But if any man seem to be contentious, we have no such custom, neither the churches of God.
Ako je kome do prepirke, takva običaja mi nemamo, a ni Crkve Božje.
Now in this that I declare unto you I praise you not, that ye come together not for the better, but for the worse.
Kad već dajem ta upozorenja, ne mogu pohvaliti što se ne sastajete na bolje, nego na gore.
For first of all, when ye come together in the church, I hear that there be divisions among you; and I partly believe it.
Ponajprije čujem, djelomično i vjerujem: kad se okupite na Sastanak, da su među vama razdori.
For there must be also heresies among you, that they which are approved may be made manifest among you.
Treba doista da i podjela bude među vama da se očituju prokušani među vama.
When ye come together therefore into one place, this is not to eat the Lord's supper.
Kad se dakle tako zajedno sastajete, to nije blagovanje Gospodnje večere:
For in eating every one taketh before other his own supper: and one is hungry, and another is drunken.
ta svatko se pri blagovanju prihvati svoje večere te jedan gladuje, a drugi se opija.
What? have ye not houses to eat and to drink in? or despise ye the church of God, and shame them that have not? What shall I say to you? shall I praise you in this? I praise you not.
Zar nemate kuća da jedete i pijete? Ili Crkvu Božju prezirete i postiđujete one koji nemaju? Što da vam kažem? Da vas pohvalim? U tom vas ne hvalim.
For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, That the Lord Jesus the same night in which he was betrayed took bread:
Doista, ja od Gospodina primih što vama predadoh: Gospodin Isus one noći kad bijaše predan uze kruh,
And when he had given thanks, he brake it, and said, Take, eat: this is my body, which is broken for you: this do in remembrance of me.
zahvalivši razlomi i reče: "Ovo je tijelo moje - za vas. Ovo činite meni na spomen."
After the same manner also he took the cup, when he had supped, saying, This cup is the new testament in my blood: this do ye, as oft as ye drink it, in remembrance of me.
Tako i čašu po večeri govoreći: "Ova čaša novi je Savez u mojoj krvi. Ovo činite kad god pijete, meni na spomen."
For as often as ye eat this bread, and drink this cup, ye do shew the Lord's death till he come.
Doista, kad god jedete ovaj kruh i pijete čašu, smrt Gospodnju navješćujete dok on ne dođe.
Wherefore whosoever shall eat this bread, and drink this cup of the Lord, unworthily, shall be guilty of the body and blood of the Lord.
Stoga, tko god jede kruh ili pije čašu Gospodnju nedostojno, bit će krivac tijela i krvi Gospodnje.
But let a man examine himself, and so let him eat of that bread, and drink of that cup.
Neka se dakle svatko ispita pa tada od kruha jede i iz čaše pije.
For he that eateth and drinketh unworthily, eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body.
Jer tko jede i pije, sud sebi jede i pije ako ne razlikuje Tijela.
For this cause many are weak and sickly among you, and many sleep.
Zato su među vama mnogi nejaki i nemoćni, i spavaju mnogi.
For if we would judge ourselves, we should not be judged.
Jer kad bismo sami sebe sudili, ne bismo bili suđeni.
But when we are judged, we are chastened of the Lord, that we should not be condemned with the world.
A kad nas sudi Gospodin, odgaja nas da ne budemo sa svijetom osuđeni.
Wherefore, my brethren, when ye come together to eat, tarry one for another.
Zato, braćo moja, kad se sastajete na blagovanje, pričekajte jedni druge.
And if any man hunger, let him eat at home; that ye come not together unto condemnation. And the rest will I set in order when I come.
Je li tko gladan, kod kuće neka jede da se ne sastajete na osudu. Drugo ću urediti kada dođem.