Numbers 3

These also are the generations of Aaron and Moses in the day that the LORD spake with Moses in mount Sinai.
haec sunt generationes Aaron et Mosi in die qua locutus est Dominus ad Mosen in monte Sinai
And these are the names of the sons of Aaron; Nadab the firstborn, and Abihu, Eleazar, and Ithamar.
et haec nomina filiorum Aaron primogenitus eius Nadab dein Abiu et Eleazar et Ithamar
These are the names of the sons of Aaron, the priests which were anointed, whom he consecrated to minister in the priest's office.
haec nomina filiorum Aaron sacerdotum qui uncti sunt et quorum repletae et consecratae manus ut sacerdotio fungerentur
And Nadab and Abihu died before the LORD, when they offered strange fire before the LORD, in the wilderness of Sinai, and they had no children: and Eleazar and Ithamar ministered in the priest's office in the sight of Aaron their father.
mortui sunt Nadab et Abiu cum offerrent ignem alienum in conspectu Domini in deserto Sinai absque liberis functique sunt sacerdotio Eleazar et Ithamar coram Aaron patre suo
And the LORD spake unto Moses, saying,
locutus est Dominus ad Mosen dicens
Bring the tribe of Levi near, and present them before Aaron the priest, that they may minister unto him.
adplica tribum Levi et fac stare in conspectu Aaron sacerdotis ut ministrent ei et excubent
And they shall keep his charge, and the charge of the whole congregation before the tabernacle of the congregation, to do the service of the tabernacle.
et observent quicquid ad cultum pertinet multitudinis coram tabernaculo testimonii
And they shall keep all the instruments of the tabernacle of the congregation, and the charge of the children of Israel, to do the service of the tabernacle.
et custodiant vasa tabernaculi servientes in ministerio eius
And thou shalt give the Levites unto Aaron and to his sons: they are wholly given unto him out of the children of Israel.
dabisque dono Levitas
And thou shalt appoint Aaron and his sons, and they shall wait on their priest's office: and the stranger that cometh nigh shall be put to death.
Aaron et filiis eius quibus traditi sunt a filiis Israhel Aaron autem et filios eius constitues super cultum sacerdotii externus qui ad ministrandum accesserit morietur
And the LORD spake unto Moses, saying,
locutusque est Dominus ad Mosen dicens
And I, behold, I have taken the Levites from among the children of Israel instead of all the firstborn that openeth the matrix among the children of Israel: therefore the Levites shall be mine;
ego tuli Levitas a filiis Israhel pro omni primogenito qui aperit vulvam in filiis Israhel eruntque Levitae mei
Because all the firstborn are mine; for on the day that I smote all the firstborn in the land of Egypt I hallowed unto me all the firstborn in Israel, both man and beast: mine shall they be: I am the LORD.
meum est enim omne primogenitum ex quo percussi primogenitos in terra Aegypti sanctificavi mihi quicquid primum nascitur in Israhel ab homine usque ad pecus mei sunt ego Dominus
And the LORD spake unto Moses in the wilderness of Sinai, saying,
locutus est Dominus ad Mosen in deserto Sinai dicens
Number the children of Levi after the house of their fathers, by their families: every male from a month old and upward shalt thou number them.
numera filios Levi per domos patrum suorum et familias omnem masculum ab uno mense et supra
And Moses numbered them according to the word of the LORD, as he was commanded.
numeravit Moses ut praeceperat Dominus
And these were the sons of Levi by their names; Gershon, and Kohath, and Merari.
et inventi sunt filii Levi per nomina sua Gerson et Caath et Merari
And these are the names of the sons of Gershon by their families; Libni, and Shimei.
filii Gerson Lebni et Semei
And the sons of Kohath by their families; Amram, and Izehar, Hebron, and Uzziel.
filii Caath Amram et Iessaar Hebron et Ozihel
And the sons of Merari by their families; Mahli, and Mushi. These are the families of the Levites according to the house of their fathers.
filii Merari Mooli et Musi
Of Gershon was the family of the Libnites, and the family of the Shimites: these are the families of the Gershonites.
de Gerson fuere familiae duae lebnitica et semeitica
Those that were numbered of them, according to the number of all the males, from a month old and upward, even those that were numbered of them were seven thousand and five hundred.
quarum numeratus est populus sexus masculini ab uno mense et supra septem milia quingentorum
The families of the Gershonites shall pitch behind the tabernacle westward.
hii post tabernaculum metabuntur ad occidentem
And the chief of the house of the father of the Gershonites shall be Eliasaph the son of Lael.
sub principe Eliasaph filio Lahel
And the charge of the sons of Gershon in the tabernacle of the congregation shall be the tabernacle, and the tent, the covering thereof, and the hanging for the door of the tabernacle of the congregation,
et habebunt excubias in tabernaculo foederis
And the hangings of the court, and the curtain for the door of the court, which is by the tabernacle, and by the altar round about, and the cords of it for all the service thereof.
ipsum tabernaculum et operimentum eius tentorium quod trahitur ante fores tecti foederis et cortinas atrii tentorium quoque quod adpenditur in introitu atrii tabernaculi et quicquid ad ritum altaris pertinet funes tabernaculi et omnia utensilia eius
And of Kohath was the family of the Amramites, and the family of the Izeharites, and the family of the Hebronites, and the family of the Uzzielites: these are the families of the Kohathites.
cognatio Caath habebit populos Amramitas et Iessaaritas et Hebronitas et Ozihelitas hae sunt familiae Caathitarum recensitae per nomina sua
In the number of all the males, from a month old and upward, were eight thousand and six hundred, keeping the charge of the sanctuary.
omnes generis masculini ab uno mense et supra octo milia sescenti habebunt excubias sanctuarii
The families of the sons of Kohath shall pitch on the side of the tabernacle southward.
et castrametabuntur ad meridianam plagam
And the chief of the house of the father of the families of the Kohathites shall be Elizaphan the son of Uzziel.
princepsque eorum erit Elisaphan filius Ozihel
And their charge shall be the ark, and the table, and the candlestick, and the altars, and the vessels of the sanctuary wherewith they minister, and the hanging, and all the service thereof.
et custodient arcam mensamque et candelabrum altaria et vasa sanctuarii in quibus ministratur et velum cunctamque huiuscemodi supellectilem
And Eleazar the son of Aaron the priest shall be chief over the chief of the Levites, and have the oversight of them that keep the charge of the sanctuary.
princeps autem principum Levitarum Eleazar filius Aaron sacerdotis erit super excubitores custodiae sanctuarii
Of Merari was the family of the Mahlites, and the family of the Mushites: these are the families of Merari.
at vero de Merari erunt populi Moolitae et Musitae recensiti per nomina sua
And those that were numbered of them, according to the number of all the males, from a month old and upward, were six thousand and two hundred.
omnes generis masculini ab uno mense et supra sex milia ducenti
And the chief of the house of the father of the families of Merari was Zuriel the son of Abihail: these shall pitch on the side of the tabernacle northward.
princeps eorum Surihel filius Abiahihel in plaga septentrionali castrametabuntur
And under the custody and charge of the sons of Merari shall be the boards of the tabernacle, and the bars thereof, and the pillars thereof, and the sockets thereof, and all the vessels thereof, and all that serveth thereto,
erunt sub custodia eorum tabulae tabernaculi et vectes et columnae ac bases earum et omnia quae ad cultum huiuscemodi pertinent
And the pillars of the court round about, and their sockets, and their pins, and their cords.
columnaeque atrii per circuitum cum basibus suis et paxilli cum funibus
But those that encamp before the tabernacle toward the east, even before the tabernacle of the congregation eastward, shall be Moses, and Aaron and his sons, keeping the charge of the sanctuary for the charge of the children of Israel; and the stranger that cometh nigh shall be put to death.
castrametabuntur ante tabernaculum foederis id est ad orientalem plagam Moses et Aaron cum filiis suis habentes custodiam sanctuarii in medio filiorum Israhel quisquis alienus accesserit morietur
All that were numbered of the Levites, which Moses and Aaron numbered at the commandment of the LORD, throughout their families, all the males from a month old and upward, were twenty and two thousand.
omnes Levitae quos numeraverunt Moses et Aaron iuxta praeceptum Domini per familias suas in genere masculino a mense uno et supra fuerunt viginti duo milia
And the LORD said unto Moses, Number all the firstborn of the males of the children of Israel from a month old and upward, and take the number of their names.
et ait Dominus ad Mosen numera primogenitos sexus masculini de filiis Israhel a mense uno et supra et habebis summam eorum
And thou shalt take the Levites for me (I am the LORD) instead of all the firstborn among the children of Israel; and the cattle of the Levites instead of all the firstlings among the cattle of the children of Israel.
tollesque Levitas mihi pro omni primogenito filiorum Israhel ego sum Dominus et pecora eorum pro universis primogenitis pecoris filiorum Israhel
And Moses numbered, as the LORD commanded him, all the firstborn among the children of Israel.
recensuit Moses sicut praeceperat Dominus primogenitos filiorum Israhel
And all the firstborn males by the number of names, from a month old and upward, of those that were numbered of them, were twenty and two thousand two hundred and threescore and thirteen.
et fuerunt masculi per nomina sua a mense uno et supra viginti duo milia ducenti septuaginta tres
And the LORD spake unto Moses, saying,
locutusque est Dominus ad Mosen
Take the Levites instead of all the firstborn among the children of Israel, and the cattle of the Levites instead of their cattle; and the Levites shall be mine: I am the LORD.
tolle Levitas pro primogenitis filiorum Israhel et pecora Levitarum pro pecoribus eorum eruntque Levitae mei ego sum Dominus
And for those that are to be redeemed of the two hundred and threescore and thirteen of the firstborn of the children of Israel, which are more than the Levites;
in pretio autem ducentorum septuaginta trium qui excedunt numerum Levitarum de primogenitis filiorum Israhel
Thou shalt even take five shekels apiece by the poll, after the shekel of the sanctuary shalt thou take them: (the shekel is twenty gerahs:)
accipies quinque siclos per singula capita ad mensuram sanctuarii siclus habet obolos viginti
And thou shalt give the money, wherewith the odd number of them is to be redeemed, unto Aaron and to his sons.
dabisque pecuniam Aaron et filiis eius pretium eorum qui supra sunt
And Moses took the redemption money of them that were over and above them that were redeemed by the Levites:
tulit igitur Moses pecuniam eorum qui fuerant amplius et quos redemerant a Levitis
Of the firstborn of the children of Israel took he the money; a thousand three hundred and threescore and five shekels, after the shekel of the sanctuary:
pro primogenitis filiorum Israhel mille trecentorum sexaginta quinque siclorum iuxta pondus sanctuarii
And Moses gave the money of them that were redeemed unto Aaron and to his sons, according to the word of the LORD, as the LORD commanded Moses.
et dedit eam Aaroni et filiis eius iuxta verbum quod praeceperat sibi Dominus