Proverbs 13

A wise son heareth his father's instruction: but a scorner heareth not rebuke.
Син мудрий приймає картання від батька, а насмішник докору не слухає.
A man shall eat good by the fruit of his mouth: but the soul of the transgressors shall eat violence.
З плоду уст чоловік споживає добро, а жадоба зрадливих насильство.
He that keepeth his mouth keepeth his life: but he that openeth wide his lips shall have destruction.
Хто уста свої стереже, той душу свою береже, а хто губи свої розпускає, на того погибіль.
The soul of the sluggard desireth, and hath nothing: but the soul of the diligent shall be made fat.
Пожадає душа лінюха, та даремно, душа ж роботящих насититься.
A righteous man hateth lying: but a wicked man is loathsome, and cometh to shame.
Ненавидить праведний слово брехливе, безбожний же чинить лихе, і себе засоромлює.
Righteousness keepeth him that is upright in the way: but wickedness overthroweth the sinner.
Праведність оберігає невинного на дорозі його, а безбожність погублює грішника.
There is that maketh himself rich, yet hath nothing: there is that maketh himself poor, yet hath great riches.
Дехто вдає багача, хоч нічого не має, а дехто вдає бідака, хоч маєток великий у нього.
The ransom of a man's life are his riches: but the poor heareth not rebuke.
Викуп за душу людини багатство її, а вбогий й докору не чує.
The light of the righteous rejoiceth: but the lamp of the wicked shall be put out.
Світло праведних весело світить, а світильник безбожних погасне.
Only by pride cometh contention: but with the well advised is wisdom.
Тільки сварка пихою зчиняється, а мудрість із тими, хто радиться.
Wealth gotten by vanity shall be diminished: but he that gathereth by labour shall increase.
Багатство, заскоро здобуте, поменшується, хто ж збирає помалу примножує.
Hope deferred maketh the heart sick: but when the desire cometh, it is a tree of life.
Задовга надія недуга для серця, а бажання, що сповнюється, це дерево життя.
Whoso despiseth the word shall be destroyed: but he that feareth the commandment shall be rewarded.
Хто погорджує словом Господнім, той шкодить собі, хто ж страх має до заповіді, тому надолужиться.
The law of the wise is a fountain of life, to depart from the snares of death.
Наука премудрого криниця життя, щоб віддалитися від пасток смерти.
Good understanding giveth favour: but the way of transgressors is hard.
Добрий розум приносить приємність, а дорога зрадливих погуба для них.
Every prudent man dealeth with knowledge: but a fool layeth open his folly.
Кожен розумний за мудрістю робить, а безумний глупоту показує.
A wicked messenger falleth into mischief: but a faithful ambassador is health.
Безбожний посол у нещастя впаде, а вірний посол немов лік.
Poverty and shame shall be to him that refuseth instruction: but he that regardeth reproof shall be honoured.
Хто ламає поуку убозтво та ганьба тому, а хто береже осторогу шанований він.
The desire accomplished is sweet to the soul: but it is abomination to fools to depart from evil.
Виконане побажання приємне душі, а вступитись від зла то огида безумним.
He that walketh with wise men shall be wise: but a companion of fools shall be destroyed.
Хто з мудрими ходить, той мудрим стає, а хто товаришує з безумним, той лиха набуде.
Evil pursueth sinners: but to the righteous good shall be repayed.
Грішників зло доганяє, а праведним Бог надолужить добром.
A good man leaveth an inheritance to his children's children: and the wealth of the sinner is laid up for the just.
Добрий лишає спадок і онукам, маєток же грішника схований буде для праведного.
Much food is in the tillage of the poor: but there is that is destroyed for want of judgment.
Убогому буде багато поживи і з поля невправного, та деякі гинуть з безправ'я.
He that spareth his rod hateth his son: but he that loveth him chasteneth him betimes.
Хто стримує різку свою, той ненавидить сина свого, хто ж кохає його, той шукає для нього картання.
The righteous eateth to the satisfying of his soul: but the belly of the wicked shall want.
Праведний їсть, скільки схоче душа, живіт же безбожників завсіди брак відчуває.