Proverbs 14

Every wise woman buildeth her house: but the foolish plucketh it down with her hands.
Мудра жінка будує свій дім, а безумна своєю рукою руйнує його.
He that walketh in his uprightness feareth the LORD: but he that is perverse in his ways despiseth him.
Хто ходить в простоті своїй, боїться той Господа, а в кого дороги криві, той погорджує Ним.
In the mouth of the foolish is a rod of pride: but the lips of the wise shall preserve them.
На устах безумця галузка пихи, а губи премудрих їх стережуть.
Where no oxen are, the crib is clean: but much increase is by the strength of the ox.
Де немає биків, там ясла порожні, а щедрість врожаю у силі вола.
A faithful witness will not lie: but a false witness will utter lies.
Свідок правдивий не лже, а свідок брехливий говорить неправду.
A scorner seeketh wisdom, and findeth it not: but knowledge is easy unto him that understandeth.
Насмішник шукає премудрости, та надаремно, пізнання легке для розумного.
Go from the presence of a foolish man, when thou perceivest not in him the lips of knowledge.
Ходи здалека від людини безумної, і від того, в кого мудрих уст ти не бачив.
The wisdom of the prudent is to understand his way: but the folly of fools is deceit.
Мудрість розумного то розуміння дороги своєї, а глупота дурних то омана.
Fools make a mock at sin: but among the righteous there is favour.
Нерозумні сміються з гріха, а між праведними уподобання.
The heart knoweth his own bitterness; and a stranger doth not intermeddle with his joy.
Серце знає гіркоту своєї душі, і в радість його не втручається інший.
The house of the wicked shall be overthrown: but the tabernacle of the upright shall flourish.
Буде вигублений дім безбожних, а намет безневинних розквітне.
There is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death.
Буває, дорога людині здається простою, та кінець її стежка до смерти.
Even in laughter the heart is sorrowful; and the end of that mirth is heaviness.
Також іноді і від сміху болить серце, і закінчення радости смуток.
The backslider in heart shall be filled with his own ways: and a good man shall be satisfied from himself.
Хто підступного серця, насититься той із доріг своїх, а добра людина із чинів своїх.
The simple believeth every word: but the prudent man looketh well to his going.
Вірить безглуздий в кожнісіньке слово, а мудрий зважає на кроки свої.
A wise man feareth, and departeth from evil: but the fool rageth, and is confident.
Мудрий боїться й від злого вступає, нерозумний же гнівається та сміливий.
He that is soon angry dealeth foolishly: and a man of wicked devices is hated.
Скорий на гнів учиняє глупоту, а людина лукава зненавиджена.
The simple inherit folly: but the prudent are crowned with knowledge.
Нерозумні глупоту вспадковують, а мудрі знанням коронуються.
The evil bow before the good; and the wicked at the gates of the righteous.
Поклоняться злі перед добрими, а безбожники при брамах праведного.
The poor is hated even of his own neighbour: but the rich hath many friends.
Убогий зненавиджений навіть ближнім своїм, а в багатого друзі численні.
He that despiseth his neighbour sinneth: but he that hath mercy on the poor, happy is he.
Хто погорджує ближнім своїм, той грішить, а ласкавий до вбогих блаженний.
Do they not err that devise evil? but mercy and truth shall be to them that devise good.
Чи ж не блудять, хто оре лихе? А милість та правда для тих, хто оре добро.
In all labour there is profit: but the talk of the lips tendeth only to penury.
Кожна праця приносить достаток, але праця уст в недостаток веде.
The crown of the wise is their riches: but the foolishness of fools is folly.
Корона премудрих їхня мудрість, а вінець нерозумних глупота.
A true witness delivereth souls: but a deceitful witness speaketh lies.
Свідок правдивий визволює душі, а свідок обманливий брехні торочить.
In the fear of the LORD is strong confidence: and his children shall have a place of refuge.
У Господньому страхові сильна надія, і Він пристановище дітям Своїм.
The fear of the LORD is a fountain of life, to depart from the snares of death.
Страх Господній криниця життя, щоб віддалятися від пасток смерти.
In the multitude of people is the king's honour: but in the want of people is the destruction of the prince.
У численності люду величність царя, а в браку народу погибіль володаря.
He that is slow to wrath is of great understanding: but he that is hasty of spirit exalteth folly.
Терпеливий у гніві багаторозумний, а гнівливий вчиняє глупоту.
A sound heart is the life of the flesh: but envy the rottenness of the bones.
Лагідне серце життя то для тіла, а заздрість гнилизна костей.
He that oppresseth the poor reproacheth his Maker: but he that honoureth him hath mercy on the poor.
Хто тисне нужденного, той ображає свого Творця, а хто милостивий до вбогого, той поважає Його.
The wicked is driven away in his wickedness: but the righteous hath hope in his death.
Безбожний у зло своє падає, а праведний повний надії й при смерті своїй.
Wisdom resteth in the heart of him that hath understanding: but that which is in the midst of fools is made known.
Мудрість має спочинок у серці розумного, а що в нутрі безумних, те виявиться.
Righteousness exalteth a nation: but sin is a reproach to any people.
Праведність люд підіймає, а беззаконня то сором народів.
The king's favour is toward a wise servant: but his wrath is against him that causeth shame.
Ласка царева рабові розумному, гнів же його проти того, хто соромить його.