Leviticus 11

And the LORD spake unto Moses and to Aaron, saying unto them,
І Господь промовляв до Мойсея та до Аарона, говорячи їм:
Speak unto the children of Israel, saying, These are the beasts which ye shall eat among all the beasts that are on the earth.
Промовляйте до Ізраїлевих синів, кажучи: Оце та звірина, що будете їсти зо всієї худоби, що на землі:
Whatsoever parteth the hoof, and is clovenfooted, and cheweth the cud, among the beasts, that shall ye eat.
Кожну з худоби, що має розділені копита, і що має копита роздвоєні розривом, що жує жуйку, її будете їсти.
Nevertheless these shall ye not eat of them that chew the cud, or of them that divide the hoof: as the camel, because he cheweth the cud, but divideth not the hoof; he is unclean unto you.
Тільки цього не будете їсти з тих, що жують жуйку, і з тих, що мають розділені копита: верблюда, бо він жує жуйку, та розділених копит не має, нечистий він для вас.
And the coney, because he cheweth the cud, but divideth not the hoof; he is unclean unto you.
І тушканчика, бо він жує жуйку, та не має розділених копит, нечистий він для вас.
And the hare, because he cheweth the cud, but divideth not the hoof; he is unclean unto you.
І зайця, бо він жує жуйку, та не має розділених копит, нечистий він для вас.
And the swine, though he divide the hoof, and be clovenfooted, yet he cheweth not the cud; he is unclean to you.
І свині, бо вона має розділені ратиці, і має ратиці роздвоєні розривом, та жуйки не жує, нечиста вона для вас.
Of their flesh shall ye not eat, and their carcase shall ye not touch; they are unclean to you.
Їхнього м'яса не будете їсти, а до їхнього падла не будете доторкатися, нечисте воно для вас.
These shall ye eat of all that are in the waters: whatsoever hath fins and scales in the waters, in the seas, and in the rivers, them shall ye eat.
Оце будете їсти зо всього, що в воді: усе, що має плавці та луску в воді, у морях та в річках, їх будете їсти.
And all that have not fins and scales in the seas, and in the rivers, of all that move in the waters, and of any living thing which is in the waters, they shall be an abomination unto you:
А все, що не має плавців та луски в морях і в річках, зо всього, що роїться в воді, і зо всього, що пливає в воді, гидота вони для вас!
They shall be even an abomination unto you; ye shall not eat of their flesh, but ye shall have their carcases in abomination.
І вони будуть гидота для вас, їхнього м'яса не будете їсти, а їхнього падла будете бридитися.
Whatsoever hath no fins nor scales in the waters, that shall be an abomination unto you.
Усе, що не має плавців та луски в воді, гидота воно для вас.
And these are they which ye shall have in abomination among the fowls; they shall not be eaten, they are an abomination: the eagle, and the ossifrage, and the ospray,
А з птаства будете бридитися оцього, не будете їх їсти, гидота вони: орла, грифа й морського орла,
And the vulture, and the kite after his kind;
і коршака, і сокола за родом його,
Every raven after his kind;
усякого крука за родом його,
And the owl, and the night hawk, and the cuckow, and the hawk after his kind,
і струся, і сови, і яструба за родом його,
And the little owl, and the cormorant, and the great owl,
і пугача, і рибалки, та ібіса,
And the swan, and the pelican, and the gier eagle,
і лебедя, і пелікана, і сича,
And the stork, the heron after her kind, and the lapwing, and the bat.
і бусла, чаплі за родом її, і одуда, і нетопира.
All fowls that creep, going upon all four, shall be an abomination unto you.
Уся комашня, що ходить на чотирьох, гидота вона для вас.
Yet these may ye eat of every flying creeping thing that goeth upon all four, which have legs above their feet, to leap withal upon the earth;
Тільки те будете їсти зо всієї комашні, що ходить на чотирьох, що має голінки вище своїх ніг, щоб ними скакати на землі.
Even these of them ye may eat; the locust after his kind, and the bald locust after his kind, and the beetle after his kind, and the grasshopper after his kind.
Оці серед них будете їсти: сарану за родом її, і сол'ам за родом його, і харґол за родом його, і хаґав за родом його.
But all other flying creeping things, which have four feet, shall be an abomination unto you.
А вся гадина летюча, що має чотири ноги, гидота вона для вас.
And for these ye shall be unclean: whosoever toucheth the carcase of them shall be unclean until the even.
І через них ви будете ставати нечисті: кожен, хто доторкнеться до їхнього падла, буде нечистий аж до вечора.
And whosoever beareth ought of the carcase of them shall wash his clothes, and be unclean until the even.
А кожен, хто понесе що з їхнього падла, випере одежу свою, і буде нечистий аж до вечора.
The carcases of every beast which divideth the hoof, and is not clovenfooted, nor cheweth the cud, are unclean unto you: every one that toucheth them shall be unclean.
Щодо всякої худоби, що має розділене копито, і що не має роздвоєного розривом копита, і жуйки не жує, нечисті вони для вас. Кожен, хто доторкнеться до них, буде нечистий.
And whatsoever goeth upon his paws, among all manner of beasts that go on all four, those are unclean unto you: whoso toucheth their carcase shall be unclean until the even.
А кожне серед усякої звірини, що ходить на лапах своїх, що ходить на чотирьох, нечисті вони для вас. Кожен, хто доторкнеться до їхнього падла, буде нечистий аж до вечора.
And he that beareth the carcase of them shall wash his clothes, and be unclean until the even: they are unclean unto you.
А хто носить їхнє падло, випере одежу свою, і буде нечистий аж до вечора. Нечисті вони для вас.
These also shall be unclean unto you among the creeping things that creep upon the earth; the weasel, and the mouse, and the tortoise after his kind,
А оце вам нечисте серед плазунів, що плазують по землі: кріт, і миша, і ящірка за родом її,
And the ferret, and the chameleon, and the lizard, and the snail, and the mole.
і ховрах, і щур, і слимак, і їжак, і тхір.
These are unclean to you among all that creep: whosoever doth touch them, when they be dead, shall be unclean until the even.
Оці нечисті для вас серед усього плазуючого. Кожен, хто доторкнеться до них, коли вони мертві, буде нечистий аж до вечора.
And upon whatsoever any of them, when they are dead, doth fall, it shall be unclean; whether it be any vessel of wood, or raiment, or skin, or sack, whatsoever vessel it be, wherein any work is done, it must be put into water, and it shall be unclean until the even; so it shall be cleansed.
І все, що впаде на нього, коли вони мертві, буде нечисте, кожна річ, з дерева, або з одежі, або зо шкури, або з грубої тканини, кожна річ, що вживається до праці, в воду треба покласти їх, і будуть нечисті аж до вечора, а потому стануть чистими.
And every earthen vessel, whereinto any of them falleth, whatsoever is in it shall be unclean; and ye shall break it.
А всякий глиняний посуд, що з них упаде що до його середини, усе, що в середині його, стане нечисте, а його розіб'єте.
Of all meat which may be eaten, that on which such water cometh shall be unclean: and all drink that may be drunk in every such vessel shall be unclean.
Кожна їжа, що їсться, на якій була вода з такого посуду, буде нечиста; а кожен напій, що п'ється, у кожнім такім посуді стане нечистим.
And every thing whereupon any part of their carcase falleth shall be unclean; whether it be oven, or ranges for pots, they shall be broken down: for they are unclean, and shall be unclean unto you.
І все, що на нього впаде з їхнього падла, стане нечисте: піч та огнище буде розвалене, вони нечисті, і нечисті будуть для вас.
Nevertheless a fountain or pit, wherein there is plenty of water, shall be clean: but that which toucheth their carcase shall be unclean.
Тільки джерело та яма, збір води, будуть чисті. А хто доторкнеться до їхнього падла, буде нечистий.
And if any part of their carcase fall upon any sowing seed which is to be sown, it shall be clean.
А коли що впаде з їхнього падла на всяке насіння сівби, що сіється, чисте воно.
But if any water be put upon the seed, and any part of their carcase fall thereon, it shall be unclean unto you.
А коли буде налита вода на насіння, і впаде на нього з їхнього падла, нечисте воно для вас.
And if any beast, of which ye may eat, die; he that toucheth the carcase thereof shall be unclean until the even.
А коли помре що з худоби, що вона на їжу для вас, то хто доторкнеться падла її, той буде нечистий аж до вечора.
And he that eateth of the carcase of it shall wash his clothes, and be unclean until the even: he also that beareth the carcase of it shall wash his clothes, and be unclean until the even.
А хто їсть із падла її, той випере одежу свою, і буде нечистий аж до вечора. І хто носить падло її, той випере одежу свою, і буде нечистий аж до вечора.
And every creeping thing that creepeth upon the earth shall be an abomination; it shall not be eaten.
А все плазуюче, що плазує по землі, гидота воно, не буде їстися.
Whatsoever goeth upon the belly, and whatsoever goeth upon all four, or whatsoever hath more feet among all creeping things that creep upon the earth, them ye shall not eat; for they are an abomination.
Усе, що повзає на животі, і все, що повзає на чотирьох, аж до всього, що багатоножне, усе плазуюче, що плазує по землі, не будете їх їсти, бо гидота вони.
Ye shall not make yourselves abominable with any creeping thing that creepeth, neither shall ye make yourselves unclean with them, that ye should be defiled thereby.
Не занечищуйте душ своїх усім плазуючим, що плазує, і не зробитеся нечисті ними, і не станете нечисті ними.
For I am the LORD your God: ye shall therefore sanctify yourselves, and ye shall be holy; for I am holy: neither shall ye defile yourselves with any manner of creeping thing that creepeth upon the earth.
Бо Я Господь, Бог ваш, і ви освятитеся, і будьте святі, бо святий Я, і не занечищуйте душ своїх усяким плазуючим, що плазує по землі.
For I am the LORD that bringeth you up out of the land of Egypt, to be your God: ye shall therefore be holy, for I am holy.
Бо Я Господь, що вивів вас із єгипетського краю, щоб бути для вас Богом. І будьте святі, бо святий Я.
This is the law of the beasts, and of the fowl, and of every living creature that moveth in the waters, and of every creature that creepeth upon the earth:
Оце закон про худобу, і про птаство, і про всяку живу звірину, що рухається в воді, і про всяку душу, що плазує по землі,
To make a difference between the unclean and the clean, and between the beast that may be eaten and the beast that may not be eaten.
щоб відділювати між нечистим та між чистим, і між звіриною, що їсться, та між звіриною, що не їсться.