Job 5

Call now, if there be any that will answer thee; and to which of the saints wilt thou turn?
“Haydi çağır, seni yanıtlayan çıkacak mı? Meleklerin hangisine yöneleceksin?
For wrath killeth the foolish man, and envy slayeth the silly one.
Aptalı üzüntü öldürür, Budalayı kıskançlık bitirir.
I have seen the foolish taking root: but suddenly I cursed his habitation.
Ben aptalın kök saldığını görünce, Hemen yurduna lanet ettim.
His children are far from safety, and they are crushed in the gate, neither is there any to deliver them.
Çocukları güvenlikten uzak, Mahkeme kapısında ezilir, Savunan çıkmaz.
Whose harvest the hungry eateth up, and taketh it even out of the thorns, and the robber swalloweth up their substance.
Ürününü açlar yer, Dikenler arasındakini bile toplarlar; Mallarını susamışlar yutmak ister.
Although affliction cometh not forth of the dust, neither doth trouble spring out of the ground;
Çünkü dert topraktan çıkmaz, Sıkıntı yerden bitmez.
Yet man is born unto trouble, as the sparks fly upward.
Havaya uçuşan kıvılcımlar gibi Sıkıntı çekmek için doğar insan.
I would seek unto God, and unto God would I commit my cause:
“Oysa ben Tanrı’ya yönelir, Davamı O’na bırakırdım.
Which doeth great things and unsearchable; marvellous things without number:
Anlayamadığımız büyük işler, Sayısız şaşılası işler yapan O’dur.
Who giveth rain upon the earth, and sendeth waters upon the fields:
Yeryüzüne yağmur yağdırır, Tarlalara sular gönderir.
To set up on high those that be low; that those which mourn may be exalted to safety.
Düşkünleri yükseltir, Yaslıları esenliğe çıkarır.
He disappointeth the devices of the crafty, so that their hands cannot perform their enterprise.
Kurnazların oyununu bozar, Düzenlerini gerçekleştiremesinler diye.
He taketh the wise in their own craftiness: and the counsel of the froward is carried headlong.
[] Bilgeleri kurnazlıklarında yakalar, Düzenbazların oyunu son bulur.
They meet with darkness in the daytime, and grope in the noonday as in the night.
Gündüz karanlığa toslar, Öğlen, geceymiş gibi el yordamıyla ararlar.
But he saveth the poor from the sword, from their mouth, and from the hand of the mighty.
Yoksulu onların kılıç gibi ağzından Ve güçlünün elinden O kurtarır.
So the poor hath hope, and iniquity stoppeth her mouth.
Yoksul umutlanır, Haksızlık ağzını kapar.
Behold, happy is the man whom God correcteth: therefore despise not thou the chastening of the Almighty:
[] “İşte, ne mutlu Tanrı’nın eğittiği insana! Bu yüzden Her Şeye Gücü Yeten’in yola getirişini küçümseme.
For he maketh sore, and bindeth up: he woundeth, and his hands make whole.
Çünkü O hem yaralar hem sarar, O incitir, ama elleri sağaltır.
He shall deliver thee in six troubles: yea, in seven there shall no evil touch thee.
Altı kez sıkıntıya düşsen seni kurtarır, Yedinci kez de sana zarar vermez.
In famine he shall redeem thee from death: and in war from the power of the sword.
Kıtlıkta ölümden, Savaşta kılıçtan seni O koruyacak.
Thou shalt be hid from the scourge of the tongue: neither shalt thou be afraid of destruction when it cometh.
Kamçılayan dillerden uzak kalacak, Yıkım gelince korkmayacaksın.
At destruction and famine thou shalt laugh: neither shalt thou be afraid of the beasts of the earth.
Yıkıma, açlığa gülüp geçecek, Yabanıl hayvanlardan ürkmeyeceksin.
For thou shalt be in league with the stones of the field: and the beasts of the field shall be at peace with thee.
Çünkü tarladaki taşlarla anlaşacaksın, Yabanıl hayvanlar seninle barışacak.
And thou shalt know that thy tabernacle shall be in peace; and thou shalt visit thy habitation, and shalt not sin.
Çadırının güvenlik içinde olduğunu bilecek, Yurdunu yoklayınca eksik bulmayacaksın.
Thou shalt know also that thy seed shall be great, and thine offspring as the grass of the earth.
Çocuklarının çoğalacağını bileceksin, Soyun ot gibi bitecek.
Thou shalt come to thy grave in a full age, like as a shock of corn cometh in in his season.
Zamanında toplanan demetler gibi, Mezara dinç gireceksin.
Lo this, we have searched it, so it is; hear it, and know thou it for thy good.
“İşte araştırdık, doğrudur, Onun için bunu dinle ve belle.”