Psalms 38

O LORD, rebuke me not in thy wrath: neither chasten me in thy hot displeasure.
(Un psalm al lui David. Spre aducere aminte.) Doamne, nu mă mustra în mînia Ta, şi nu mă pedepsi în urgia Ta.
For thine arrows stick fast in me, and thy hand presseth me sore.
Căci săgeţile Tale s'au înfipt în mine, şi mîna Ta apasă asupra mea.
There is no soundness in my flesh because of thine anger; neither is there any rest in my bones because of my sin.
N'a mai rămas nimic sănătos în carnea mea, din pricina mîniei Tale; nu mai este nici o vlagă în oasele mele, în urma păcatului meu.
For mine iniquities are gone over mine head: as an heavy burden they are too heavy for me.
Căci fărădelegile mele se ridică deasupra capului meu; ca o povară grea, sînt prea grele pentru mine.
My wounds stink and are corrupt because of my foolishness.
Rănile mele miroasă greu şi sînt pline de coptură, în urma nebuniei mele.
I am troubled; I am bowed down greatly; I go mourning all the day long.
Sînt gîrbovit, peste măsură de istovit; toată ziua umblu plin de întristare.
For my loins are filled with a loathsome disease: and there is no soundness in my flesh.
Căci o durere arzătoare îmi mistuie măruntaiele, şi n'a mai rămas nimic sănătos în carnea mea.
I am feeble and sore broken: I have roared by reason of the disquietness of my heart.
Sînt fără putere, zdrobit cu desăvîrşire; turburarea inimii mele mă face să gem.
Lord, all my desire is before thee; and my groaning is not hid from thee.
Doamne, toate dorinţele mele sînt înaintea Ta, şi suspinurile mele nu-Ţi sînt ascunse.
My heart panteth, my strength faileth me: as for the light of mine eyes, it also is gone from me.
Inima îmi bate cu tărie, puterea mă părăseşte, şi lumina ochilor mei nu mai este cu mine.
My lovers and my friends stand aloof from my sore; and my kinsmen stand afar off.
Prietenii şi cunoscuţii mei se depărtează de rana mea, şi rudele mele stau de o parte.
They also that seek after my life lay snares for me: and they that seek my hurt speak mischievous things, and imagine deceits all the day long.
Ceice vor să-mi ia viaţa îşi întind cursele; ceice-mi caută nenorocirea, spun răutăţi, şi toată ziua urzesc la înşelătorii.
But I, as a deaf man, heard not; and I was as a dumb man that openeth not his mouth.
Iar eu sînt ca un surd, n'aud; sînt ca un mut, care nu deschide gura.
Thus I was as a man that heareth not, and in whose mouth are no reproofs.
Sînt ca un om, care n'aude, şi în gura căruia nu este niciun răspuns.
For in thee, O LORD, do I hope: thou wilt hear, O Lord my God.
Doamne, în Tine nădăjduiesc; Tu vei răspunde, Doamne, Dumnezeule!
For I said, Hear me, lest otherwise they should rejoice over me: when my foot slippeth, they magnify themselves against me.
Căci zic: ,,Nu îngădui să se bucure vrăjmaşii mei de mine, şi să se fudulească împotriva mea, cînd mi se clatină piciorul!``
For I am ready to halt, and my sorrow is continually before me.
Căci sînt aproape să cad, şi durerea mea este totdeauna înaintea mea.
For I will declare mine iniquity; I will be sorry for my sin.
Îmi mărturisesc fărădelegea, mă doare de păcatul meu.
But mine enemies are lively, and they are strong: and they that hate me wrongfully are multiplied.
Dar vrăjmaşii mei sînt plini de viaţă şi plini de putere; ceice mă urăsc fără temei, sînt mulţi la număr.
They also that render evil for good are mine adversaries; because I follow the thing that good is.
Ei îmi întorc rău pentru bine, îmi sînt potrivnici, pentrucă eu urmăresc binele.
Forsake me not, O LORD: O my God, be not far from me.
Nu mă părăsi, Doamne! Dumnezeule, nu Te depărta de mine!
Make haste to help me, O Lord my salvation.
Vino degrabă în ajutorul meu, Doamne, Mîntuirea mea!