Proverbs 4

Hear, ye children, the instruction of a father, and attend to know understanding.
Ascultaţi, fiilor, învăţătura unui tată, şi luaţi aminte, ca să pricepeţi;
For I give you good doctrine, forsake ye not my law.
căci eu vă dau sfaturi bune: nu lepădaţi învăţătura mea.
For I was my father's son, tender and only beloved in the sight of my mother.
Căci cînd eram încă fiu la tatăl meu, şi fiu gingaş şi singur la mama mea,
He taught me also, and said unto me, Let thine heart retain my words: keep my commandments, and live.
el mă învăţa atunci, şi-mi zicea: ,,Păstrează bine în inima ta cuvintele mele, păzeşte învăţăturile mele, şi vei trăi!
Get wisdom, get understanding: forget it not; neither decline from the words of my mouth.
Dobîndeşte înţelepciune, dobîndeşte pricepere; nu uita cuvintele gurii mele, şi nu te abate dela ele.
Forsake her not, and she shall preserve thee: love her, and she shall keep thee.
N'o părăsi, şi ea te va păzi; iubeşte -o, şi te va ocroti!
Wisdom is the principal thing; therefore get wisdom: and with all thy getting get understanding.
Iată începutul înţelepciunii: dobîndeşte înţelepciunea, şi cu tot ce ai, dobîndeşte priceperea.
Exalt her, and she shall promote thee: she shall bring thee to honour, when thou dost embrace her.
Înalţă -o, şi ea te va înălţa; ea va fi slava ta, dacă o vei îmbrăţişa.
She shall give to thine head an ornament of grace: a crown of glory shall she deliver to thee.
Ea îţi va pune pe cap o cunună plăcută, te va împodobi cu o strălucită cunună împărătească.
Hear, O my son, and receive my sayings; and the years of thy life shall be many.
Ascultă, fiule, primeşte cuvintele mele, şi anii vieţii tale se vor înmulţi.
I have taught thee in the way of wisdom; I have led thee in right paths.
Eu îţi arăt calea înţelepciunii, te povăţuiesc pe cărările neprihănirii.
When thou goest, thy steps shall not be straitened; and when thou runnest, thou shalt not stumble.
Cînd vei umbla, pasul nu-ţi va fi stînjenit; şi cînd vei alerga, nu te vei poticni.
Take fast hold of instruction; let her not go: keep her; for she is thy life.
Ţine învăţătura, n'o lăsa din mînă; păstrează -o, căci ea este viaţa ta.
Enter not into the path of the wicked, and go not in the way of evil men.
Nu intra pe cărarea celor răi, şi nu umbla pe calea celor nelegiuiţi!
Avoid it, pass not by it, turn from it, and pass away.
Fereşte-te de ea, nu trece pe ea; ocoleşte -o, şi treci înainte!
For they sleep not, except they have done mischief; and their sleep is taken away, unless they cause some to fall.
Căci ei nu dorm, dacă n'au făcut răul, le piere somnul dacă nu fac pe cineva să cadă;
For they eat the bread of wickedness, and drink the wine of violence.
căci ei mănîncă pîne nelegiuită, şi beau vin stors cu sila.
But the path of the just is as the shining light, that shineth more and more unto the perfect day.
Dar cărarea celor neprihăniţi este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu crescînd pînă la miezul zilei.
The way of the wicked is as darkness: they know not at what they stumble.
Calea celor răi este ca întunerecul gros: ei nu văd de ce se vor poticni.
My son, attend to my words; incline thine ear unto my sayings.
Fiule, ia aminte la cuvintele mele, pleacă-ţi urechea la vorbele mele!
Let them not depart from thine eyes; keep them in the midst of thine heart.
Să nu se depărteze cuvintele acestea de ochii tăi, păstrează-le în fundul inimii tale!
For they are life unto those that find them, and health to all their flesh.
Căci ele sînt viaţă pentru cei ce le găsesc, şi sănătate pentru tot trupul lor.
Keep thy heart with all diligence; for out of it are the issues of life.
Păzeşte-ţi inima mai mult de cît orice, căci din ea ies izvoarele vieţii.
Put away from thee a froward mouth, and perverse lips put far from thee.
Izgoneşte neadevărul din gura ta; şi depărtează viclenia de pe buzele tale!
Let thine eyes look right on, and let thine eyelids look straight before thee.
Ochii tăi să privească drept, şi pleoapele tale să caute drept înaintea ta.
Ponder the path of thy feet, and let all thy ways be established.
Cărarea pe care mergi să fie netedă, şi toate căile tale să fie hotărîte:
Turn not to the right hand nor to the left: remove thy foot from evil.
nu te abate nici la dreapta nici la stînga, şi fereşte-te de rău.