Job 28

Surely there is a vein for the silver, and a place for gold where they fine it.
Mać w prawdzie srebro początki żył swoich, a złoto miejsce, kędy bywa pławione.
Iron is taken out of the earth, and brass is molten out of the stone.
Żelazo z ziemi biorą, a z kamienia zlewają miedź.
He setteth an end to darkness, and searcheth out all perfection: the stones of darkness, and the shadow of death.
Celu ciemnościom ułożonego i końca wszystkich rzeczy on dochodzi, i kamieni, które w ciemności i cieniu śmierci leżą.
The flood breaketh out from the inhabitant; even the waters forgotten of the foot: they are dried up, they are gone away from men.
Wyleje rzeka z miejsca swojego, tak, iż jej nikt przebyć nie może, bywa jednak zahamowana przemysłem nędznego człowieka, i odchodzi.
As for the earth, out of it cometh bread: and under it is turned up as it were fire.
Z ziemi wychodzi chleb, chociaż pod nią coś różnego, podobnego ogniowi.
The stones of it are the place of sapphires: and it hath dust of gold.
W niektórych miejscach jest kamień Safir, i piasek złoty;
There is a path which no fowl knoweth, and which the vulture's eye hath not seen:
A tej ścieszki ani ptak nie wie, ani jej widzało oko sępie.
The lion's whelps have not trodden it, nor the fierce lion passed by it.
Nie depczą po niej zwierzęta srogie, ani lew przeszedł przez nię.
He putteth forth his hand upon the rock; he overturneth the mountains by the roots.
Na krzemień ściągnął rękę swoję, wywrócił góry z korzenia;
He cutteth out rivers among the rocks; and his eye seeth every precious thing.
Z skał wywodzi strumienie, a każdą rzecz kosztowną widzi oko jego.
He bindeth the floods from overflowing; and the thing that is hid bringeth he forth to light.
Wylewać się rzekom nie dopuszcza, a rzeczy skryte wywodzi na jaśnię.
But where shall wisdom be found? and where is the place of understanding?
Ale mądrość gdzież może być znaleziona? a kędy jest miejsce roztropności?
Man knoweth not the price thereof; neither is it found in the land of the living.
Nie wie człowiek śmiertelny ceny jej, ani bywa znaleziona w ziemi żyjących.
The depth saith, It is not in me: and the sea saith, It is not with me.
Przepaść mówi: Niemasz jej we mnie; i morze też powiada: Niemasz jej u mnie.
It cannot be gotten for gold, neither shall silver be weighed for the price thereof.
Nie dawają szczerego złota za nię; ani odważają srebra, za odmianę jej.
It cannot be valued with the gold of Ophir, with the precious onyx, or the sapphire.
Nie może być oszacowana za złoto Ofir, ani za Onychyn drogi, ani za Safir.
The gold and the crystal cannot equal it: and the exchange of it shall not be for jewels of fine gold.
Nie porówna z nią złoto, ani kryształ, ani odmiana jej może być za klejnot złota szczerego.
No mention shall be made of coral, or of pearls: for the price of wisdom is above rubies.
Koralów i pereł nie wspomina, bo nabycie mądrości kosztowniejsze jest nad perły.
The topaz of Ethiopia shall not equal it, neither shall it be valued with pure gold.
Nie zrówna z nią i szmaragd z ziemi etyjopskiej; ani za złoto najczystsze szacowana być może.
Whence then cometh wisdom? and where is the place of understanding?
Skądże tedy mądrość pochodzi? albo gdzie jest miejsce rozumu?
Seeing it is hid from the eyes of all living, and kept close from the fowls of the air.
Gdyż zakryta jest od oczu wszystkich żyjących, i przed ptastwem niebieskim zatajona jest.
Destruction and death say, We have heard the fame thereof with our ears.
Zginienie i śmierć rzekły: Uszyma swemi słyszałyśmy sławę jej.
God understandeth the way thereof, and he knoweth the place thereof.
Bóg sam rozumie drogę jej, a on wie miejsce jej.
For he looketh to the ends of the earth, and seeth under the whole heaven;
Bo on na kończyny ziemi patrzy, a wszystko, co jest pod niebem, widzi.
To make the weight for the winds; and he weigheth the waters by measure.
Wiatrom uczynił wagę, a wody odważył pod miarą.
When he made a decree for the rain, and a way for the lightning of the thunder:
On też prawo dżdżom postanowił, a drogę błyskawicom gromów.
Then did he see it, and declare it; he prepared it, yea, and searched it out.
W ten czas ją widział, i głosił ją: zgotował ją, i doszedł jej.
And unto man he said, Behold, the fear of the Lord, that is wisdom; and to depart from evil is understanding.
Ale człowiekowi rzekł: Oto bojaźń Pańska jest mądrością, a warować się złego, jest rozumem.