Job 13

Lo, mine eye hath seen all this, mine ear hath heard and understood it.
Oto te wszystkie rzeczy widziało oko moje, słyszało ucho moje, i zrozumiało.
What ye know, the same do I know also: I am not inferior unto you.
Jako wy to wiecie, tak ja też wiem, i nie jestem podlejszym niźli wy.
Surely I would speak to the Almighty, and I desire to reason with God.
Wszakże radbym z Wszechmocnym mówił, i radbym się z Bogiem rozpierał.
But ye are forgers of lies, ye are all physicians of no value.
Boście wy sprawcy kłamstwa: wszyscyście wy lekarze nikczemni.
O that ye would altogether hold your peace! and it should be your wisdom.
Byście wy raczej milczeli, a poczytanoby wam to za mądrość.
Hear now my reasoning, and hearken to the pleadings of my lips.
Słuchajcież teraz odporu mego, a dowody ust moich obaczcie.
Will ye speak wickedly for God? and talk deceitfully for him?
Izali broniąc Boga mówić będziecie nieprawość? albo za nim mówić będziecie fałsz?
Will ye accept his person? will ye contend for God?
Czy się na osobę jego oglądać będziecie? Czy się o Boga będziecie spierać?
Is it good that he should search you out? or as one man mocketh another, do ye so mock him?
Zaż to dobrze będzie, gdy on was będzie próbował? Zaż, jako człowiek oszukany bywa, tak wy go oszukacie?
He will surely reprove you, if ye do secretly accept persons.
Zaiste karać was będzie, jeźlibyście skrycie twarz jego przyjmowali.
Shall not his excellency make you afraid? and his dread fall upon you?
Izali zacność jego nie ustraszy was? a strach jego nie przypadnie na was?
Your remembrances are like unto ashes, your bodies to bodies of clay.
Pamiątki wasze podobne są popiołowi, a wyniosłość wasza kupie błota.
Hold your peace, let me alone, that I may speak, and let come on me what will.
Milczcież, zaniechajcie mię, a ja mówić będę; a niech przyjdzie na mię, co chce.
Wherefore do I take my flesh in my teeth, and put my life in mine hand?
Czemuż mam szarpać ciało moje zębami mojemi, i duszę moję kłaść w ręce swe?
Though he slay me, yet will I trust in him: but I will maintain mine own ways before him.
Oto, choćby mię i zabił, przecię w nim będę ufał; wszakże dróg moich przed obliczem jego będę bronił.
He also shall be my salvation: for an hypocrite shall not come before him.
Onci sam będzie zbawieniem mojem, ale przed oblicze jego obłudnik nie przyjdzie;
Hear diligently my speech, and my declaration with your ears.
Słuchajcież z pilnością mowy mojej, a powieść moja niech przyjdzie w uszy wasze.
Behold now, I have ordered my cause; I know that I shall be justified.
Oto się teraz gotuję do prawa, i wiem, że usprawiedliwiony będę.
Who is he that will plead with me? for now, if I hold my tongue, I shall give up the ghost.
Któż się będzie spierał ze mną, tak abym umilknął i umarł?
Only do not two things unto me: then will I not hide myself from thee.
Tylko dwóch rzeczy, o Boże! nie czyń ze mną, przed oblicznością twoją nie skryję się.
Withdraw thine hand far from me: and let not thy dread make me afraid.
Rękę twoję odemnie oddal, a strach twój niech mną nie trwoży.
Then call thou, and I will answer: or let me speak, and answer thou me.
Potem zawołaj mię, a ja tobie odpowiem; albo ja niech mówię, a ty mnie odpowiedz.
How many are mine iniquities and sins? make me to know my transgression and my sin.
Wieleż jest nieprawości i grzechów moich? przestępstwo moje, grzech mój pokaż mi.
Wherefore hidest thou thy face, and holdest me for thine enemy?
Przeczże oblicze twoje zakrywasz, a poczytasz mię sobie za nieprzyjaciela?
Wilt thou break a leaf driven to and fro? and wilt thou pursue the dry stubble?
Izali skruszysz liść chwiejący się? a źdźbło suche gonić będziesz?
For thou writest bitter things against me, and makest me to possess the iniquities of my youth.
Albowiem piszesz przeciwko mnie gorzkości, a przywłaszczasz mi nieprawość młodości mojej;
Thou puttest my feet also in the stocks, and lookest narrowly unto all my paths; thou settest a print upon the heels of my feet.
I włożyłeś w pęta nogi moje, a podstrzegasz wszystkich ścieżek moich, i na ślad nóg moich następujesz.
And he, as a rotten thing, consumeth, as a garment that is moth eaten.
Choć jako spróchniałe drzewo niszczeję; a jako szata, którą mól psuje.