Proverbs 28

The wicked flee when no man pursueth: but the righteous are bold as a lion.
Jumalatoin pakenee, ja ei kenkään aja häntä takaa; vaan jumalinen on rohkia niinkuin nuori jalopeura.
For the transgression of a land many are the princes thereof: but by a man of understanding and knowledge the state thereof shall be prolonged.
Maakunnan synnin tähden tulee valtakuntaan monta päämiestä; vaan toimellisten ja ymmärtäväisten ihmisten tähden pysyy se kauvan.
A poor man that oppresseth the poor is like a sweeping rain which leaveth no food.
Nälkäinen, joka köyhiä vaivaa, on niinkuin sadekuuro, joka hedelmän turmelee.
They that forsake the law praise the wicked: but such as keep the law contend with them.
Jotka lain hylkäävät, ne ylistävät jumalattomia; vaan jotka lain kätkevät, ovat heille vihaiset.
Evil men understand not judgment: but they that seek the LORD understand all things.
Ei pahat ihmiset oikeudesta lukua pidä; vaan jotka Herraa etsivät, he ottavat kaikista vaarin.
Better is the poor that walketh in his uprightness, than he that is perverse in his ways, though he be rich.
Parempi on köyhä joka vakuudessansa vaeltaa, kuin rikas, joka väärillä teillä käyskentelee.
Whoso keepeth the law is a wise son: but he that is a companion of riotous men shameth his father.
Joka lain kätkee, se on toimellinen lapsi; mutta joka tuhlaajaa ruokkii, se häpäisee isänsä.
He that by usury and unjust gain increaseth his substance, he shall gather it for him that will pity the poor.
Joka tavaransa enentää korolla ja voitolla, se kokoo köyhäin tarpeeksi.
He that turneth away his ear from hearing the law, even his prayer shall be abomination.
Joka korvansa kääntää pois lain kuulosta, hänen rukouksensakin on kauhistus.
Whoso causeth the righteous to go astray in an evil way, he shall fall himself into his own pit: but the upright shall have good things in possession.
Joka jumaliset saattaa väärälle tielle, hän lankee omaan kuoppaansa; mutta hurskaat perivät hyvyyden.
The rich man is wise in his own conceit; but the poor that hath understanding searcheth him out.
Rikas luulee itsensä viisaaksi, vaan toimellinen köyhä ymmärtää hänen.
When righteous men do rejoice, there is great glory: but when the wicked rise, a man is hidden.
Kuin vanhurskaat vallitsevat, niin käy sangen hyvin; vaan koska jumalattomat hallitsevat, niin muuttet ovat kansan seassa.
He that covereth his sins shall not prosper: but whoso confesseth and forsaketh them shall have mercy.
Joka pahan tekonsa kieltää, ei hän menesty; vaan joka sen tunnustaa ja hylkää, hänelle tapahtuu laupius.
Happy is the man that feareth alway: but he that hardeneth his heart shall fall into mischief.
Autuas on se ihminen, joka aina pelkää; vaan joka sydämensä paaduttaa, se lankee onnettomuuteen.
As a roaring lion, and a ranging bear; so is a wicked ruler over the poor people.
Jumalatoin päämies, joka köyhää kansaa hallitsee, on kiljuva jalopeura ja ahne karhu.
The prince that wanteth understanding is also a great oppressor: but he that hateth covetousness shall prolong his days.
Kuin hallitsia on ilman toimeta, niin paljon vääryyttä tapahtuu; vaan joka vihaa ahneutta, hän saa kauvan elää.
A man that doeth violence to the blood of any person shall flee to the pit; let no man stay him.
Ihminen, joka jonkun sielun veressä vääryyttä tekee, ei pääse, vaikka hän hamaan hautaan pakenis.
Whoso walketh uprightly shall be saved: but he that is perverse in his ways shall fall at once.
Joka vakuudessa vaeltaa, se on tallessa; mutta joka käy pahaa tietä, hänen täytyy joskus langeta.
He that tilleth his land shall have plenty of bread: but he that followeth after vain persons shall have poverty enough.
Joka peltonsa viljelee, hän saa leipää yltäisesti; vaan joka pyytää joutilaana käydä, se ravitaan köyhyydellä.
A faithful man shall abound with blessings: but he that maketh haste to be rich shall not be innocent.
Uskollinen mies runsaasti siunataan; vaan joka pyrkii rikkauden perään, ei hän ole viaton.
To have respect of persons is not good: for for a piece of bread that man will transgress.
Ei ole se hyvä, että joku katsoo muotoa; sillä ihminen taitaa tehdä leivän kappaleen tähden väärin.
He that hasteth to be rich hath an evil eye, and considereth not that poverty shall come upon him.
Joka äkisti rikkautta pyytää, ja on kade, hänelle tulee köyhyys, ettei hän tiedäkään.
He that rebuketh a man afterwards shall find more favour than he that flattereth with the tongue.
Joka ihmistä rankaisee, hän löytää paremman ystävyyden kuin se, joka puhuu ymötämielin.
Whoso robbeth his father or his mother, and saith, It is no transgression; the same is the companion of a destroyer.
Joka ottaa isältänsä ja äidiltänsä, ja sanoo; ei se ole synti, hän on hävittäjän kanssaveli.
He that is of a proud heart stirreth up strife: but he that putteth his trust in the LORD shall be made fat.
Ylpiä ihminen saattaa riidan; mutta joka luottaa Herraan, hän kostuu.
He that trusteth in his own heart is a fool: but whoso walketh wisely, he shall be delivered.
Joka omaan sydämeensä uskaltaa, hän on tyhmä; mutta joka viisaudessa vaeltaa, hän vapahdetaan.
He that giveth unto the poor shall not lack: but he that hideth his eyes shall have many a curse.
Joka vaivaiselle antaa, ei häneltä puutu; vaan joka silmänsä hänestä kääntää, se tulee pahasti kirotuksi.
When the wicked rise, men hide themselves: but when they perish, the righteous increase.
Kuin jumalattomat tulevat, niin kansa itsensä kätkee; mutta kuin ne hukkuvat, niin vanhurskaat enenevät.