Job 13

Lo, mine eye hath seen all this, mine ear hath heard and understood it.
Katso, kaikkia näitä ovat silmäni nähneet, ja korvani kuulleet, ja on ne ymmärtänyt.
What ye know, the same do I know also: I am not inferior unto you.
Jota te tiedätte, sitä minäkin tiedän, enkä ole halvempi teitä.
Surely I would speak to the Almighty, and I desire to reason with God.
Minä puhun siis Kaikkivaltiaan tykö, ja mielin kamppailla Jumalan kanssa.
But ye are forgers of lies, ye are all physicians of no value.
Sillä te olette valheen saarnaajat, ja kaikki kelvottomat lääkärit.
O that ye would altogether hold your peace! and it should be your wisdom.
Jospa te voisitte juuri ääneti olla, niin te olisitte taitavat.
Hear now my reasoning, and hearken to the pleadings of my lips.
Kuulkaat siis minun kamppaustani, ja ottakaat vaari asiasta, kuin minä puhun.
Will ye speak wickedly for God? and talk deceitfully for him?
Tahdotteko te Jumalan puolesta vastata vääryydellä? ja hänen puolestansa puhua petosta?
Will ye accept his person? will ye contend for God?
Tahdotteko te katsoa hänen mieltänsä? Tahdotteko te riidellä Jumalan puolesta?
Is it good that he should search you out? or as one man mocketh another, do ye so mock him?
Pitääkö se teille menestymän, koska hän teitä etsii? luuletteko te hänen pettävänne, niinkuin joku pettää ihmisen?
He will surely reprove you, if ye do secretly accept persons.
Hän kovin nuhtelee teitä, jos te salaisesti mieliä katsotte.
Shall not his excellency make you afraid? and his dread fall upon you?
Eikö hänen korkeutensa teitä peljätä? ja hänen pelkonsa lankee teidän päällenne?
Your remembrances are like unto ashes, your bodies to bodies of clay.
Teidän muistonne vedetään tuhan verraksi, ja teidän selkänne pitää oleman niinkuin saviroukkio.
Hold your peace, let me alone, that I may speak, and let come on me what will.
Olkaat ääneti minun edessäni, minä puhun, tapahtukoon minulle mitä hyvänsä.
Wherefore do I take my flesh in my teeth, and put my life in mine hand?
Miksi minun pitää pureman lihaani hampaillani, ja asettaman sieluni minun käsiini?
Though he slay me, yet will I trust in him: but I will maintain mine own ways before him.
Katso, vaikka hän minun tappais, enkö minä vielä sittenkin toivoisi? kuitenkin minä nuhtelen teitäni hänen edessänsä.
He also shall be my salvation: for an hypocrite shall not come before him.
Hän on kuitenkin minun autuuteni; sillä ei yksikään ulkokullattu tule hänen eteensä.
Hear diligently my speech, and my declaration with your ears.
Kuulkaat juuri visusti minun puhettani, ja minun selitystäni teidän korvainne edessä.
Behold now, I have ordered my cause; I know that I shall be justified.
Katso, jo minä olen tuomion sanonut: Minä tiedän, että minä olen hurskas.
Who is he that will plead with me? for now, if I hold my tongue, I shall give up the ghost.
Kuka tahtoo käydä oikeudelle minun kanssani? Mutta minun täytyy nyt ääneti olla, ja loppua.
Only do not two things unto me: then will I not hide myself from thee.
Ainoastaan älä tee minulle kahta, niin en minä kätke itsiäni sinun edestäs.
Withdraw thine hand far from me: and let not thy dread make me afraid.
Anna kätes olla kaukana minusta, ja sinun kauhistukses älköön minua peljättäkö.
Then call thou, and I will answer: or let me speak, and answer thou me.
Kutsu minua, ja minä vastaan: eli minä puhun, ja vastaa sinä minua.
How many are mine iniquities and sins? make me to know my transgression and my sin.
Kuinka usiat ovat minun vääryyteni ja pahat tekoni? anna minun saada tietää minun syntini ja rikokseni.
Wherefore hidest thou thy face, and holdest me for thine enemy?
Miksi sinä peität kasvos, ja pidät minua vihollisena?
Wilt thou break a leaf driven to and fro? and wilt thou pursue the dry stubble?
Tahdotkos niin kova olla lentävää lehteä vastaan, ja vainota kuivaa oljen kortta?
For thou writest bitter things against me, and makest me to possess the iniquities of my youth.
Sillä sinä kirjoitat minulle murhetta, ja annat minun periä nuoruuteni syntejä.
Thou puttest my feet also in the stocks, and lookest narrowly unto all my paths; thou settest a print upon the heels of my feet.
Sinä olet pannut minun jalkani jalkapuuhun, ja otat kaikista minun poluistani vaarin, ja katsot kaikkia minun askeleitani;
And he, as a rotten thing, consumeth, as a garment that is moth eaten.
Joka kuitenkin hukun niinkuin mädännyt raato, ja niinkuin koilta syöty vaate.