Proverbs 17

Better is a dry morsel, and quietness therewith, than an house full of sacrifices with strife.
خوردن نان خشک در آرامش بهتر است از خوردن غذاهای رنگین در خانه‌ای که در آن جنگ و دعوا باشد.
A wise servant shall have rule over a son that causeth shame, and shall have part of the inheritance among the brethren.
غلام دانا بر پسر شرور آقای خود تسلّط خواهد یافت و در ارثی که به او می‌رسد، شریک خواهد شد.
The fining pot is for silver, and the furnace for gold: but the LORD trieth the hearts.
طلا و نقره را آتش آزمایش می‌کند و دل انسان را خدا.
A wicked doer giveth heed to false lips; and a liar giveth ear to a naughty tongue.
آدم شریر به سخن شریرانه گوش می‌کند و آدم دروغگو به حرف دروغ.
Whoso mocketh the poor reproacheth his Maker: and he that is glad at calamities shall not be unpunished.
مسخره کردن مردم فقیر به معنی مسخره کردن خدایی است که آنها را آفریده است. کسانی‌که از غم و بدبختی دیگران خوشحال می‌شوند، بی‌سزا نخواهند ماند.
Children's children are the crown of old men; and the glory of children are their fathers.
تاج افتخار اشخاص پیر، نوه‌‌های ایشان می‌باشند و تاج افتخار فرزندان، والدین ایشان.
Excellent speech becometh not a fool: much less do lying lips a prince.
شخص محترم هرگز دروغ نمی‌گوید و نادان حرف باارزشی برای گفتن ندارد.
A gift is as a precious stone in the eyes of him that hath it: whithersoever it turneth, it prospereth.
بعضی مردم به این فکر هستند که رشوه معجزه می‌کند و آنها را در هر کاری موفّق می‌سازد.
He that covereth a transgression seeketh love; but he that repeateth a matter separateth very friends.
کسی‌که عیب‌های دیگران را می‌پوشاند، محبّت ایجاد می‌کند؛ امّا شخصی که افشاگری می‌کند، باعث جدایی دوستان می‌گردد.
A reproof entereth more into a wise man than an hundred stripes into a fool.
تأثیر یک سرزنش به شخص دانا بیشتر است از اثر صد ضربه شلاّق به آدم احمق.
An evil man seeketh only rebellion: therefore a cruel messenger shall be sent against him.
مردم بدکار فقط در فکر سرکشی هستند، بنابراین به سختی مجازات خواهند شد.
Let a bear robbed of her whelps meet a man, rather than a fool in his folly.
روبه‌رو شدن با ماده خرسی که توله‌هایش را از او گرفته‌اند بهتر است از روبه‌رو شدن با شخص نادانی که گرفتار حماقت شده است.
Whoso rewardeth evil for good, evil shall not depart from his house.
اگر خوبی را با بدی تلافی کنی، بلا از خانه‌ات دور نخواهد شد.
The beginning of strife is as when one letteth out water: therefore leave off contention, before it be meddled with.
شروع کردن دعوا مانند ایجاد رخنه در سدّ آب است. به جر و بحث خاتمه بده پیش از آن که به دعوا بیانجامد.
He that justifieth the wicked, and he that condemneth the just, even they both are abomination to the LORD.
خداوند از کسانی‌که بی‌گناه را محکوم و گناهکار را تبرئه می‌کنند، متنفّر است.
Wherefore is there a price in the hand of a fool to get wisdom, seeing he hath no heart to it?
صرف پول برای آموزش شخص احمق بی‌فایده است، زیرا او طالب حکمت نیست.
A friend loveth at all times, and a brother is born for adversity.
دوست واقعی در هر موقعیّتی محبّت می‌کند و خویشاوند برای کمک در هنگام سختی، متولّد شده است.
A man void of understanding striketh hands, and becometh surety in the presence of his friend.
تنها شخص نادان است که ضامن شخص دیگری می‌شود.
He loveth transgression that loveth strife: and he that exalteth his gate seeketh destruction.
شخص ستیزه‌جو گناه را دوست دارد و آدم بلند پرواز خرابی به بار می‌آورد.
He that hath a froward heart findeth no good: and he that hath a perverse tongue falleth into mischief.
شخص بداندیش کامیاب نخواهد شد و آدم فریبکار به بلا گرفتار خواهد شد.
He that begetteth a fool doeth it to his sorrow: and the father of a fool hath no joy.
فرزند احمق مایهٔ غم و غصّهٔ والدین خود می‌باشد.
A merry heart doeth good like a medicine: but a broken spirit drieth the bones.
شادمانی مانند دارو شفابخش است، امّا روح پژمرده انسان را بیمار می‌کند.
A wicked man taketh a gift out of the bosom to pervert the ways of judgment.
آدم بدکار، پنهانی رشوه می‌گیرد و مانع اجرای عدالت می‌شود.
Wisdom is before him that hath understanding; but the eyes of a fool are in the ends of the earth.
هدف مردم عاقل تحصیل حکمت است، امّا شخص نادان در زندگی هیچ هدفی ندارد.
A foolish son is a grief to his father, and bitterness to her that bare him.
فرزند احمق مایهٔ غم و اندوه پدر و تلخکامی مادر است.
Also to punish the just is not good, nor to strike princes for equity.
مجازات کردن اشخاص بی‌گناه و تنبیه مردم نجیب به‌خاطر صداقت ایشان کار درستی نیست.
He that hath knowledge spareth his words: and a man of understanding is of an excellent spirit.
شخص دانا کم حرف می‌زند و آدم عاقل آرام و صبور است.
Even a fool, when he holdeth his peace, is counted wise: and he that shutteth his lips is esteemed a man of understanding.
اگر شخص احمق خاموش باشد و حرف نزند، او را دانا می‌شمارند.