Leviticus 11

And the LORD spake unto Moses and to Aaron, saying unto them,
Jahve reče Mojsiju i Aronu:
Speak unto the children of Israel, saying, These are the beasts which ye shall eat among all the beasts that are on the earth.
"Ovako kažite Izraelcima: 'Ovo su životinje koje između svih četveronožaca na zemlji možete jesti:
Whatsoever parteth the hoof, and is clovenfooted, and cheweth the cud, among the beasts, that shall ye eat.
svaku koja ima papke, ali papke razdvojene, i koja preživa možete jesti.
Nevertheless these shall ye not eat of them that chew the cud, or of them that divide the hoof: as the camel, because he cheweth the cud, but divideth not the hoof; he is unclean unto you.
Ali ove, iako preživaju ili papke imaju, ne smijete jesti: devu, jer iako preživa, razdvojena papka nema - za vas je nečista;
And the coney, because he cheweth the cud, but divideth not the hoof; he is unclean unto you.
svisca, jer iako preživa, razdvojena papka nema - za vas je nečist;
And the hare, because he cheweth the cud, but divideth not the hoof; he is unclean unto you.
arnebeta, iako preživa, razdvojena papka nema - za vas je nečist.
And the swine, though he divide the hoof, and be clovenfooted, yet he cheweth not the cud; he is unclean to you.
A svinja, iako ima papak, i to papak razdvojen, ne preživa - za vas je nečista.
Of their flesh shall ye not eat, and their carcase shall ye not touch; they are unclean to you.
Njihova mesa nemojte jesti niti se njihove strvine doticati - za vas su one nečiste.'"
These shall ye eat of all that are in the waters: whatsoever hath fins and scales in the waters, in the seas, and in the rivers, them shall ye eat.
Od svih vodenih životinja ove možete jesti: sve što živi u vodi, bilo u morima, bilo u rijekama, a ima peraje i ljuske možete jesti.
And all that have not fins and scales in the seas, and in the rivers, of all that move in the waters, and of any living thing which is in the waters, they shall be an abomination unto you:
A što u morima i rijekama nema peraja i ljusaka - sve životinjice u vodi, sva živa vodena bića - neka su vam odvratna
They shall be even an abomination unto you; ye shall not eat of their flesh, but ye shall have their carcases in abomination.
i odvratna neka vam ostanu! Mesa od njih nemojte jesti, a njihove strvine držite za odvratnost.
Whatsoever hath no fins nor scales in the waters, that shall be an abomination unto you.
Sve, dakle, što je u vodi a nema peraja i ljusaka neka je za vas odvratno."
And these are they which ye shall have in abomination among the fowls; they shall not be eaten, they are an abomination: the eagle, and the ossifrage, and the ospray,
"Od ptica neka su vam ove odvratne i neka se ne jedu - odvratnost su: orao, orao strvinar i jastreb,
And the vulture, and the kite after his kind;
tetrijeb i sokol bilo koje vrste;
Every raven after his kind;
gavran svih vrsta;
And the owl, and the night hawk, and the cuckow, and the hawk after his kind,
noj, kobac i galeb; lastavica svake vrste;
And the little owl, and the cormorant, and the great owl,
sova, gnjurac, ušara,
And the swan, and the pelican, and the gier eagle,
labud, pelikan, droplja;
And the stork, the heron after her kind, and the lapwing, and the bat.
roda, čaplja svake vrste; pupavac i šišmiš."
All fowls that creep, going upon all four, shall be an abomination unto you.
"Svi krilati kukci što hodaju četveronoške neka su vam odvratni!
Yet these may ye eat of every flying creeping thing that goeth upon all four, which have legs above their feet, to leap withal upon the earth;
Od svih tih krilatih kukaca što hodaju četveronoške možete jesti samo one koji imaju na svojim nožicama listove za skakutanje po zemlji.
Even these of them ye may eat; the locust after his kind, and the bald locust after his kind, and the beetle after his kind, and the grasshopper after his kind.
Od njih možete jesti: svaku vrstu skakavaca, cvrčaka i zrikavaca.
But all other flying creeping things, which have four feet, shall be an abomination unto you.
A svi drugi krilati kukci na četiri nožice neka su vam odvratni!
And for these ye shall be unclean: whosoever toucheth the carcase of them shall be unclean until the even.
I od njih ćete se onečistiti: tko se god dotakne njihove crkotine, neka je nečist do večeri;
And whosoever beareth ought of the carcase of them shall wash his clothes, and be unclean until the even.
tko god ponese crkotinu bilo koje od njih, neka opere svoju odjeću i nečistim se smatra do večeri;
The carcases of every beast which divideth the hoof, and is not clovenfooted, nor cheweth the cud, are unclean unto you: every one that toucheth them shall be unclean.
i životinje s nerazdvojenim papkom što ne preživaju za vas su nečiste, i tko ih se dotakne neka je nečist!
And whatsoever goeth upon his paws, among all manner of beasts that go on all four, those are unclean unto you: whoso toucheth their carcase shall be unclean until the even.
Onda, četveronožne životinje koje hodaju na četiri šape za vas su nečiste. Tko se dotakne njihova strva, neka je nečist do večeri.
And he that beareth the carcase of them shall wash his clothes, and be unclean until the even: they are unclean unto you.
A onaj koji ponese njihov strv, neka opere svoju odjeću i bude nečist do večeri. Za vas su one nečiste."
These also shall be unclean unto you among the creeping things that creep upon the earth; the weasel, and the mouse, and the tortoise after his kind,
"Od životinja što po zemlji gmižu neka su za vas ove nečiste: krtica, miš i svaka vrsta guštera;
And the ferret, and the chameleon, and the lizard, and the snail, and the mole.
zidni macaklin, kameleon, daždevnjak, zelembać i tinšamet.
These are unclean to you among all that creep: whosoever doth touch them, when they be dead, shall be unclean until the even.
Te su životinje od svih što gmižu za vas nečiste. Tko ih se mrtvih dotakne neka je nečist do večeri.
And upon whatsoever any of them, when they are dead, doth fall, it shall be unclean; whether it be any vessel of wood, or raiment, or skin, or sack, whatsoever vessel it be, wherein any work is done, it must be put into water, and it shall be unclean until the even; so it shall be cleansed.
A na što koja od njih mrtva padne, neka je onečišćeno: bio to kakav drveni predmet ili odjeća, koža ili vreća. Svaki takav predmet koji se upotrebljava neka se zamoči u vodu i ostane nečist do večeri. Onda će postati čist.
And every earthen vessel, whereinto any of them falleth, whatsoever is in it shall be unclean; and ye shall break it.
Upadne li što od njih u kakvu zemljanu posudu, razbijte je; sve je u njoj onečišćeno.
Of all meat which may be eaten, that on which such water cometh shall be unclean: and all drink that may be drunk in every such vessel shall be unclean.
A bilo kakva hrana što se jede, ako na nju kapne voda iz te posude, bit će onečišćena. Svaka tekućina što se pije u svakoj takvoj posudi neka se smatra nečistom.
And every thing whereupon any part of their carcase falleth shall be unclean; whether it be oven, or ranges for pots, they shall be broken down: for they are unclean, and shall be unclean unto you.
A sve na što padne bilo što od njihove crkotine neka je nečisto; bude li to peć ili ognjište, neka se sruše: onečišćeni su za vas i neka nečisti budu.
Nevertheless a fountain or pit, wherein there is plenty of water, shall be clean: but that which toucheth their carcase shall be unclean.
A vrelo ili čatrnja koja drži vodu neka se smatraju čistima. Ali tko dirne strvinu životinje neka je nečist.
And if any part of their carcase fall upon any sowing seed which is to be sown, it shall be clean.
Ako što od njihova strva padne na žitno sjemenje što će se sijati, ono ostaje čisto;
But if any water be put upon the seed, and any part of their carcase fall thereon, it shall be unclean unto you.
ali ako se sjemenje nakvasi vodom, a onda na nj padne što od njihove crkotine, neka je za vas nečisto.
And if any beast, of which ye may eat, die; he that toucheth the carcase thereof shall be unclean until the even.
Ako ugine koja životinja što vam služi za hranu, onaj koji dotakne njezinu strvinu neka je nečist do večeri;
And he that eateth of the carcase of it shall wash his clothes, and be unclean until the even: he also that beareth the carcase of it shall wash his clothes, and be unclean until the even.
a koji pojede od njezine strvine neka opere svoju odjeću i bude nečist do večeri; koji ponese njezinu strvinu neka opere svoju odjeću i bude nečist do večeri.
And every creeping thing that creepeth upon the earth shall be an abomination; it shall not be eaten.
Svaka životinja što po tlu gmiže odvratna je. Neka se ne jede!
Whatsoever goeth upon the belly, and whatsoever goeth upon all four, or whatsoever hath more feet among all creeping things that creep upon the earth, them ye shall not eat; for they are an abomination.
Ništa što puže na trbuhu, ništa što god ide na četiri noge ili na više nogu - nikakve puzavce što po tlu gmižu nemojte jesti jer su odvratni!
Ye shall not make yourselves abominable with any creeping thing that creepeth, neither shall ye make yourselves unclean with them, that ye should be defiled thereby.
Nemojte sami sebe poganiti svim tim puzavcima što gmižu; ne prljajte se njima, da i vi zbog njih ne postanete nečisti.
For I am the LORD your God: ye shall therefore sanctify yourselves, and ye shall be holy; for I am holy: neither shall ye defile yourselves with any manner of creeping thing that creepeth upon the earth.
Ta ja - Jahve - Bog sam vaš! Posvećujte se, dakle, da sveti budete, jer svet sam ja! Nijednim se puzavcem što po tlu gmiže ne prljajte!
For I am the LORD that bringeth you up out of the land of Egypt, to be your God: ye shall therefore be holy, for I am holy.
Jest, ja sam Jahve; izveo sam vas iz zemlje egipatske da vam budem Bog. Budite, dakle, sveti jer sam svet ja!"
This is the law of the beasts, and of the fowl, and of every living creature that moveth in the waters, and of every creature that creepeth upon the earth:
To je odredba koja se odnosi na ptice i sva živa bića što se u vodi kreću i na sve stvorove koji po zemlji gmižu.
To make a difference between the unclean and the clean, and between the beast that may be eaten and the beast that may not be eaten.
Svrha joj je da se razlikuje nečisto od čistoga; životinja koja se može jesti od životinje koja se ne smije jesti.