Psalms 66

(Către mai marele cîntăreţior. O cîntare. Un psalm.) Înălţaţi lui Dumnezeu strigăte de bucurie, toţi locuitorii pămîntului.
למנצח שיר מזמור הריעו לאלהים כל הארץ׃
Cîntaţi slavă Numelui Său, măriţi slava Lui prin laudele voastre.
זמרו כבוד שמו שימו כבוד תהלתו׃
Ziceţi lui Dumnezeu: ,,Cît de înfricoşate sînt lucrările Tale! Din pricina mărimii puterii Tale, vrăjmaşii Tăi Te linguşesc.
אמרו לאלהים מה נורא מעשיך ברב עזך יכחשו לך איביך׃
Tot pămîntul se închină înaintea Ta, şi cîntă în cinstea Ta, cîntă Numele Tău. -
כל הארץ ישתחוו לך ויזמרו לך יזמרו שמך סלה׃
Veniţi şi priviţi lucrările lui Dumnezeu! Ce înfricoşat este El, cînd lucrează asupra fiilor oamenilor!
לכו וראו מפעלות אלהים נורא עלילה על בני אדם׃
El a prefăcut marea în pămînt uscat, şi rîul a fost trecut cu piciorul: atunci ne-am bucurat în El.
הפך ים ליבשה בנהר יעברו ברגל שם נשמחה בו׃
El stăpîneşte pe vecie, prin puterea Lui. Ochii Lui urmăresc pe neamuri, ca cei răsvrătiţi să nu se mai scoale împotriva Lui! -
משל בגבורתו עולם עיניו בגוים תצפינה הסוררים אל ירימו למו סלה׃
Binecuvîntaţi, popoare, pe Dumnezeul nostru! Faceţi să răsune lauda Lui!
ברכו עמים אלהינו והשמיעו קול תהלתו׃
El ne -a păstrat sufletul cu viaţă, şi n'a îngăduit să ni se clatine piciorul.
השם נפשנו בחיים ולא נתן למוט רגלנו׃
Căci Tu ne-ai încercat, Dumnezeule, ne-ai trecut prin cuptorul cu foc, ca argintul.
כי בחנתנו אלהים צרפתנו כצרף כסף׃
Ne-ai adus în laţ, şi ne-ai pus o grea povară pe coapse.
הבאתנו במצודה שמת מועקה במתנינו׃
Ai lăsat pe oameni să încalece pe capetele noastre, am trecut prin foc şi prin apă: dar Tu ne-ai scos şi ne-ai dat belşug.
הרכבת אנוש לראשנו באנו באש ובמים ותוציאנו לרויה׃
De aceea, voi merge în Casa Ta cu arderi de tot, îmi voi împlini juruinţele făcute Ţie,
אבוא ביתך בעולות אשלם לך נדרי׃
juruinţe, cari mi-au ieşit de pe buze, pe cari mi le -a rostit gura cînd eram la strîmtoare.
אשר פצו שפתי ודבר פי בצר לי׃
Îţi voi aduce oi grase, ca ardere de tot, cu grăsimea berbecilor, voi jertfi oi împreună cu ţapi. -(Oprire).
עלות מחים אעלה לך עם קטרת אילים אעשה בקר עם עתודים סלה׃
Veniţi de ascultaţi, toţi cei ce vă temeţi de Dumnezeu, şi voi istorisi cei a făcut El sufletului meu.
לכו שמעו ואספרה כל יראי אלהים אשר עשה לנפשי׃
Am strigat către El cu gura mea, şi îndată lauda a fost pe limba mea.
אליו פי קראתי ורומם תחת לשוני׃
Dacă aş fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m'ar fi ascultat Domnul.
און אם ראיתי בלבי לא ישמע אדני׃
Dar Dumnezeu m'a ascultat, a luat aminte la glasul rugăciunii mele.
אכן שמע אלהים הקשיב בקול תפלתי׃
Binecuvîntat să fie Dumnezeu, care nu mi -a lepădat rugăciunea, şi nu mi -a îndepărtat bunătatea Lui!
ברוך אלהים אשר לא הסיר תפלתי וחסדו מאתי׃