Proverbs 2

Min sønn! Dersom du tar imot mine ord og gjemmer mine bud hos dig,
Anaka, raha raisinao ny teniko, Ary raketinao ao am-ponao ny didiko,
så du vender ditt øre til visdommen og bøier ditt hjerte til klokskapen,
Ka atongilanao amin'ny fahendrena ny sofinao, Ary ampitandremanao fahalalana ny fonao;
ja, dersom du roper efter innsikten og løfter din røst for å kalle på forstanden,
Eny, raha miantso ny fahalalana ianao Ary manandratra ny feonao hahazo saina,
dersom du leter efter den som efter sølv og graver efter den som efter skjulte skatter,
Raha mitady azy toy ny fitady volafotsy ianao Ary mikatsaka azy toy ny fikatsaka harena afenina:
da skal du forstå Herrens frykt og finne kunnskap om Gud.
Dia ho fantatrao marina ny fahatahorana an'i Jehovah, Ary ho hitanao ny fahalalana an'Andriamanitra.
For Herren er den som gir visdom, fra hans munn kommer kunnskap og forstand,
Fa Jehovah no manome fahendrena; Avy amin'ny vavany no ihavian'ny fahalalana sy ny fahazavan-tsaina.
og han gjemmer frelse for de opriktige, et skjold for dem som lever ustraffelig,
Izy mitahiry fanambinana ho an'ny mahitsy Sady ampingan'izay mandeha tsy misy tsiny;
han vokter rettens stier og bevarer sine frommes vei.
Ka dia mitandrina ny lalan'ny fahamarinana Izy Ary miambina ny lalan'ny olony masina.
Da skal du forstå rettferdighet og rett og rettvishet, ja enhver god vei.
Ary amin'izay dia ho fantatrao ny fahamarinana sy ny rariny Ary ny hitsiny, dia ny lalana tsara rehetra.
For visdom skal komme i ditt hjerte, og kunnskap skal glede din sjel;
Raha latsaka ao am-ponao ny fahendrena, Ary mamin'ny fanahinao ny fahalalana,
eftertanke skal holde vakt over dig, forstand skal verne dig,
Dia hiaro anao ny fisainana mazava, Ary hiambina anao ny fahalalana,
for å fri dig fra onde veier, fra menn som fører forvendt tale,
Ka hamonjy anao amin'ny lalan-dratsy Sy amin'ny lehilahy izay miteny fitaka,
fra dem som forlater rettvishets stier for å vandre på mørkets veier,
Izay mahafoy ny lalan'ny fahamarinana Mba hizorany amin'ny lalan'ny fahamaizinana,
som gleder sig ved å gjøre ondt og jubler over onde, forvendte gjerninger,
Dia izay faly hanao ratsy Sy finaritra amin'ny fitaky ny ratsy,
som går på krokete stier og følger vrange veier.
Dia izay melo-dalana Sy maniasia amin'ny alehany;
Visdommen skal fri dig fra annen manns hustru, fra fremmed kvinne, som taler glatte ord,
Ary hamonjy anao amin'ny vehivavy jejo koa izany, Dia amin'ny vahiny janga izay mandrobo amin'ny teniny,
som har forlatt sin ungdoms venn og glemt sin Guds pakt;
Izay mahafoy ny vadin'ny fahatanorany Sy manadino ny fanekeny teo amin'Andriamaniny.
for hennes hus synker ned i døden, og hennes veier bærer ned til dødningene;
Fa ny tranony milentika ho amin'ny fahafatesana, Ary ny alehany mankany amin'ny maty.
de som går inn til henne, kommer aldri tilbake og når aldri livets stier.
Tsy misy afa-miverina izay mankany aminy, Na mihazo amin'ny lalan'aina,
Visdommen skal hjelpe dig til å vandre på de godes vei og holde dig på de rettferdiges stier;
Handehananao amin'ny lalan'ny tsara fanahy Sy hitandremanao ny alehan'ny marina.
for de opriktige skal bo i landet, og de ustraffelige skal bli tilbake i det,
Fa ny olona mahitsy no honina amin'ny tany, Ary ny tsy manan-tsiny ihany no ho sisa mitoetra ao;
men de ugudelige skal utryddes av landet, og de troløse skal rykkes bort fra det.
Fa ny ratsy fanahy kosa hofongorana amin'ny tany, Ary ny mpivadika hongotana.