Psalms 72

Give the king thy judgments, O God, and thy righteousness unto the king's son.
Соломонів. Боже, Свої суди цареві подай, а Свою справедливість для сина царевого,
He shall judge thy people with righteousness, and thy poor with judgment.
хай він правдою судить народа Твого, а вбогих Твоїх справедливістю!
The mountains shall bring peace to the people, and the little hills, by righteousness.
Нехай гори приносять народові мир, а пагірки правду.
He shall judge the poor of the people, he shall save the children of the needy, and shall break in pieces the oppressor.
Він судитиме вбогих народу, помагатиме бідним, і тиснути буде гнобителя!
They shall fear thee as long as the sun and moon endure, throughout all generations.
Будуть боятися Тебе, поки сонця, і поки місяця, з роду до роду!
He shall come down like rain upon the mown grass: as showers that water the earth.
Він зійде, як дощ на покіс, немов краплі, що зрошують землю!
In his days shall the righteous flourish; and abundance of peace so long as the moon endureth.
Праведний буде цвісти в його дні, а спокій великий аж поки світитиме місяць,
He shall have dominion also from sea to sea, and from the river unto the ends of the earth.
і він запанує від моря до моря, і від Ріки аж до кінців землі!
They that dwell in the wilderness shall bow before him; and his enemies shall lick the dust.
Мешканці пустинь на коліна попадають перед обличчям його, а його вороги будуть порох лизати...
The kings of Tarshish and of the isles shall bring presents: the kings of Sheba and Seba shall offer gifts.
Царі Таршішу та островів дадуть дари, принесуть царі Шеви та Севи дарунки!
Yea, all kings shall fall down before him: all nations shall serve him.
і впадуть перед ним усі царі, і будуть служити йому всі народи,
For he shall deliver the needy when he crieth; the poor also, and him that hath no helper.
бо визволить він бідаря, що голосить, та вбогого, що немає собі допомоги!
He shall spare the poor and needy, and shall save the souls of the needy.
Він змилується над убогим та бідним, і спасе душу бідних,
He shall redeem their soul from deceit and violence: and precious shall their blood be in his sight.
від кривди й насилля врятує їхню душу, їхня кров дорога буде в очах його!
And he shall live, and to him shall be given of the gold of Sheba: prayer also shall be made for him continually; and daily shall he be praised.
і буде він жити, і дасть йому з золота Шеви, і завжди молитися буде за нього, буде благословляти його кожен день!
There shall be an handful of corn in the earth upon the top of the mountains; the fruit thereof shall shake like Lebanon: and they of the city shall flourish like grass of the earth.
На землі буде збіжжя багато, на гірському верху зашумить, як Ливан, його плід, і народ зацвіте по містах, як трава на землі!
His name shall endure for ever: his name shall be continued as long as the sun: and men shall be blessed in him: all nations shall call him blessed.
Хай ім'я його буде навіки, хай росте, поки сонця, наймення його, нехай благословляються ним, будуть хвалити його всі народи!
Blessed be the LORD God, the God of Israel, who only doeth wondrous things.
Благословен Господь Бог, Бог ізраїлів, єдиний, що чуда вчиняє,
And blessed be his glorious name for ever: and let the whole earth be filled with his glory; Amen, and Amen.
і благословенне навіки ім'я Його слави, і хай Його слава всю землю наповнить! Амінь і амінь!
The prayers of David the son of Jesse are ended.
Скінчились молитви Давида, сина Єссея.