Proverbs 2

My son, if thou wilt receive my words, and hide my commandments with thee;
Сину мій, якщо приймеш слова мої ти, а накази мої при собі заховаєш,
So that thou incline thine ear unto wisdom, and apply thine heart to understanding;
щоб слухало мудрости вухо твоє, своє серце прихилиш до розуму,
Yea, if thou criest after knowledge, and liftest up thy voice for understanding;
якщо до розсудку ти кликати будеш, до розуму кликатимеш своїм голосом,
If thou seekest her as silver, and searchest for her as for hid treasures;
якщо будеш шукати його, немов срібла, і будеш його ти пошукувати, як тих схованих скарбів,
Then shalt thou understand the fear of the LORD, and find the knowledge of God.
тоді зрозумієш страх Господній, і знайдеш ти Богопізнання,
For the LORD giveth wisdom: out of his mouth cometh knowledge and understanding.
бо Господь дає мудрість, з Його уст знання й розум!
He layeth up sound wisdom for the righteous: he is a buckler to them that walk uprightly.
Він спасіння ховає для щирих, мов щит той для тих, хто в невинності ходить,
He keepeth the paths of judgment, and preserveth the way of his saints.
щоб справедливих стежок стерегти, і береже Він дорогу Своїх богобійних!
Then shalt thou understand righteousness, and judgment, and equity; yea, every good path.
Тоді ти збагнеш справедливість та право, і простоту, всіляку дорогу добра,
When wisdom entereth into thine heart, and knowledge is pleasant unto thy soul;
бо мудрість увійде до серця твого, і буде приємне знання для твоєї душі!
Discretion shall preserve thee, understanding shall keep thee:
розважність тоді тебе пильнуватиме, розум тебе стерегтиме,
To deliver thee from the way of the evil man, from the man that speaketh froward things;
щоб тебе врятувати від злої дороги, від людини, що каже лукаве,
Who leave the paths of uprightness, to walk in the ways of darkness;
від тих, хто стежки простоти покидає, щоб ходити дорогами темряви,
Who rejoice to do evil, and delight in the frowardness of the wicked;
що тішаться, роблячи зло, що радіють крутійствами злого,
Whose ways are crooked, and they froward in their paths:
що стежки їхні круті, і відходять своїми путями,
To deliver thee from the strange woman, even from the stranger which flattereth with her words;
щоб тебе врятувати від блудниці, від чужинки, що мовить м'якенькі слова,
Which forsaketh the guide of her youth, and forgetteth the covenant of her God.
що покинула друга юнацтва свого, а про заповіт свого Бога забула,
For her house inclineth unto death, and her paths unto the dead.
вона бо із домом своїм западеться у смерть, а стежки її до померлих,
None that go unto her return again, neither take they hold of the paths of life.
ніхто, хто входить до неї, не вернеться, і стежки життя не досягне,
That thou mayest walk in the way of good men, and keep the paths of the righteous.
щоб ходив ти дорогою добрих, і стежки справедливих беріг!
For the upright shall dwell in the land, and the perfect shall remain in it.
Бо замешкають праведні землю, і невинні зостануться в ній,
But the wicked shall be cut off from the earth, and the transgressors shall be rooted out of it.
а безбожні з землі будуть вигублені, і повириваються з неї невірні!