Leviticus 25

And the LORD spake unto Moses in mount Sinai, saying,
І Господь промовляв до Мойсея на Сінайській горі, говорячи:
Speak unto the children of Israel, and say unto them, When ye come into the land which I give you, then shall the land keep a sabbath unto the LORD.
Промовляй до Ізраїлевих синів, та й скажеш їм: Коли ви ввійдете до землі, що Я даю вам, то святкуватиме земля та суботу для Господа.
Six years thou shalt sow thy field, and six years thou shalt prune thy vineyard, and gather in the fruit thereof;
Шість літ будеш засівати своє поле, і шість літ обтинатимеш свого виноградника, і збиратимеш урожай його,
But in the seventh year shall be a sabbath of rest unto the land, a sabbath for the LORD: thou shalt neither sow thy field, nor prune thy vineyard.
а сьомого року субота повного відпочинку буде для землі, повний відпочинок, субота для Господа: поля свого не будеш обсіювати, а виноградника свого не будеш обтинати.
That which groweth of its own accord of thy harvest thou shalt not reap, neither gather the grapes of thy vine undressed: for it is a year of rest unto the land.
Саморослого колосу жнив твоїх не будеш жати, а ґрон з необрізаних виноградин твоїх не збиратимеш, рік повного відпочинку буде для землі.
And the sabbath of the land shall be meat for you; for thee, and for thy servant, and for thy maid, and for thy hired servant, and for thy stranger that sojourneth with thee,
І те, що саме вродиться в цім відпочинку землі, буде для вас на їжу, для тебе, і для раба твого, і для невільниці твоєї, і для наємника твого, і для осілого твого, що мешкають з тобою,
And for thy cattle, and for the beast that are in thy land, shall all the increase thereof be meat.
і для скотини твоєї, і для звірини, що в Краї твоїм, буде ввесь урожай його на їжу.
And thou shalt number seven sabbaths of years unto thee, seven times seven years; and the space of the seven sabbaths of years shall be unto thee forty and nine years.
І відлічиш собі сім суботніх років, по сім років сім раз, і будуть для тебе дні семи суботніх років сорок літ і дев'ять.
Then shalt thou cause the trumpet of the jubile to sound on the tenth day of the seventh month, in the day of atonement shall ye make the trumpet sound throughout all your land.
І засурмите у сурми сьомого місяця, десятого дня місяця, в день Очищення засурмите в сурми по цілому Краю.
And ye shall hallow the fiftieth year, and proclaim liberty throughout all the land unto all the inhabitants thereof: it shall be a jubile unto you; and ye shall return every man unto his possession, and ye shall return every man unto his family.
І освятите рік п'ятдесятріччя, і оголосите волю в Краю для всіх мешканців його, ювілей він буде для вас: і вернеться кожен до своєї посілости, і кожен до родини своєї вернеться.
A jubile shall that fiftieth year be unto you: ye shall not sow, neither reap that which groweth of itself in it, nor gather the grapes in it of thy vine undressed.
Ювілей цей рік п'ятдесятріччя буде для вас: на будете сіяти, і не будете жати саморослі колосся її, і не будете збирати грон з необрізаних виноградин їх,
For it is the jubile; it shall be holy unto you: ye shall eat the increase thereof out of the field.
бо це ювілей, святощі будуть для вас, з поля будете їсти врожай його.
In the year of this jubile ye shall return every man unto his possession.
У році того ювілею вернетесь кожен до своєї посілости.
And if thou sell ought unto thy neighbour, or buyest ought of thy neighbour's hand, ye shall not oppress one another:
А коли продасте що своєму ближньому, або купите з руки свого ближнього, не обманюйте один одного.
According to the number of years after the jubile thou shalt buy of thy neighbour, and according unto the number of years of the fruits he shall sell unto thee:
За числом років по ювілеї купиш від ближнього свого, за числом років урожаю він продасть тобі.
According to the multitude of years thou shalt increase the price thereof, and according to the fewness of years thou shalt diminish the price of it: for according to the number of the years of the fruits doth he sell unto thee.
За многістю літ побільшиш ціну тієї купівлі, а за малістю літ зменшиш ціну тієї купівлі, бо він продає тобі число літ урожаю.
Ye shall not therefore oppress one another; but thou shalt fear thy God: for I am the LORD your God.
І не обманите один одного, і будеш боятися Бога свого, бо Я Господь, Бог ваш!
Wherefore ye shall do my statutes, and keep my judgments, and do them; and ye shall dwell in the land in safety.
І ви виконаєте постанови Мої, а устави Мої будете держати, і будете виконувати їх, і безпечно сидітимете на землі.
And the land shall yield her fruit, and ye shall eat your fill, and dwell therein in safety.
І земля дасть плід свій, а ви будете їсти досита, і безпечно сидітимете на ній.
And if ye shall say, What shall we eat the seventh year? behold, we shall not sow, nor gather in our increase:
А коли ви скажете: Що будемо їсти сьомого року, тож не будемо сіяти, не будемо збирати врожаї свої?
Then I will command my blessing upon you in the sixth year, and it shall bring forth fruit for three years.
І зошлю Я благословення Своє на вас шостого року, і зродить врожай на три роки.
And ye shall sow the eighth year, and eat yet of old fruit until the ninth year; until her fruits come in ye shall eat of the old store.
І будете сіяти восьмий той рік, і будете їсти з старих урожаїв аж до року дев'ятого, аж до виросту врожаю його будете їсти старе.
The land shall not be sold for ever: for the land is mine; for ye are strangers and sojourners with me.
А земля не буде продаватися назавжди, бо Моя та земля, бо ви приходьки та осілі в Мене.
And in all the land of your possession ye shall grant a redemption for the land.
А ви в усій землі вашої посілости дозволяйте викуп землі.
If thy brother be waxen poor, and hath sold away some of his possession, and if any of his kin come to redeem it, then shall he redeem that which his brother sold.
Коли збідніє твій брат, і продасть із своєї посілости, то прийде викупник його, близький йому, і викупить продаж брата свого.
And if the man have none to redeem it, and himself be able to redeem it;
А чоловік, коли не буде йому викупника, а рука його стане спроможна, і знайде потрібне на викуп його,
Then let him count the years of the sale thereof, and restore the overplus unto the man to whom he sold it; that he may return unto his possession.
то облічить він літа продажу свого, і верне позостале чоловікові, що продав йому, та й вернеться до своєї посілости.
But if he be not able to restore it to him, then that which is sold shall remain in the hand of him that hath bought it until the year of jubile: and in the jubile it shall go out, and he shall return unto his possession.
А якщо рука його не знайде потрібного на заплату йому, то буде продаж його в руці покупця його аж до ювілейного року, і вийде він в ювілеї, та й вернеться до посілости своєї.
And if a man sell a dwelling house in a walled city, then he may redeem it within a whole year after it is sold; within a full year may he redeem it.
А коли хто продасть мешкальний дім в обмурованому місті, то викуп його буде до кінця року від часу продажу його, рік буде на викуп його.
And if it be not redeemed within the space of a full year, then the house that is in the walled city shall be established for ever to him that bought it throughout his generations: it shall not go out in the jubile.
А якщо він не буде викуплений аж до кінця року, то стане той дім, що в місті, яке має мур, назавжди для покупця його на покоління його, не вийде він в ювілеї.
But the houses of the villages which have no wall round about them shall be counted as the fields of the country: they may be redeemed, and they shall go out in the jubile.
А доми в оселях, що не мають муру навколо, до поля землі буде те прираховане, і буде йому викуп, і в ювілеї він вийде.
Notwithstanding the cities of the Levites, and the houses of the cities of their possession, may the Levites redeem at any time.
А міста Левитів, доми в містах їх посілости викуп для Левитів завжди буде можливий.
And if a man purchase of the Levites, then the house that was sold, and the city of his possession, shall go out in the year of jubile: for the houses of the cities of the Levites are their possession among the children of Israel.
А хто викупить від Левитів, то продаж дому й міста посілости його вийде в ювілеї, бо то доми міст Левитів, їхня посілість серед Ізраїлевих синів.
But the field of the suburbs of their cities may not be sold; for it is their perpetual possession.
А пасовисько навколо їхніх міст не буде продане, бо це вічна посілість для них.
And if thy brother be waxen poor, and fallen in decay with thee; then thou shalt relieve him: yea, though he be a stranger, or a sojourner; that he may live with thee.
А коли збідніє твій брат, а його рука неспроможною стане, то підтримаєш його, приходько він чи осілий, і житиме він із тобою.
Take thou no usury of him, or increase: but fear thy God; that thy brother may live with thee.
Не візьмеш від нього лихви та прибутку, і будеш боятися Бога свого, і житиме брат твій з тобою.
Thou shalt not give him thy money upon usury, nor lend him thy victuals for increase.
Срібла свого не даси йому на лихву, і на прибуток не даси їжі своєї.
I am the LORD your God, which brought you forth out of the land of Egypt, to give you the land of Canaan, and to be your God.
Я Господь, Бог ваш, що вивів вас із єгипетського краю, щоб дати вам ханаанську землю, щоб бути вашим Богом.
And if thy brother that dwelleth by thee be waxen poor, and be sold unto thee; thou shalt not compel him to serve as a bondservant:
А коли збідніє брат твій при тобі, і буде проданий тобі, то не будеш робити ним праці раба,
But as an hired servant, and as a sojourner, he shall be with thee, and shall serve thee unto the year of jubile:
як наймит, як осілий він при тобі, аж до ювілейного року буде він працювати тобі.
And then shall he depart from thee, both he and his children with him, and shall return unto his own family, and unto the possession of his fathers shall he return.
вийде від тебе він та сини його з ним, і вернеться він до родини своєї, і до посілости батьків своїх вернеться він:
For they are my servants, which I brought forth out of the land of Egypt: they shall not be sold as bondmen.
бо вони Мої раби, що Я вивів їх з єгипетського краю, не будуть вони продані продажем раба.
Thou shalt not rule over him with rigour; but shalt fear thy God.
Не будеш володіти ним жорстоко, і будеш боятися Бога свого.
Both thy bondmen, and thy bondmaids, which thou shalt have, shall be of the heathen that are round about you; of them shall ye buy bondmen and bondmaids.
А раб твій та невільниця твоя, що будуть твої, будуть із народів, що навколо вас, із них купите раба й невільницю.
Moreover of the children of the strangers that do sojourn among you, of them shall ye buy, and of their families that are with you, which they begat in your land: and they shall be your possession.
А також із синів осілих, що мешкають з вами, з них купите та з племені їхнього, що з вами, що породили в Краї вашім, і будуть вони вам на посілість.
And ye shall take them as an inheritance for your children after you, to inherit them for a possession; they shall be your bondmen for ever: but over your brethren the children of Israel, ye shall not rule one over another with rigour.
І передасте їх, як спадщину, вашим синам по вас на спадок посілости навіки, ними будете робити, а братами вашими, синами Ізраїлевими, один одним, не будете володіти жорстоко.
And if a sojourner or stranger wax rich by thee, and thy brother that dwelleth by him wax poor, and sell himself unto the stranger or sojourner by thee, or to the stock of the stranger's family:
А коли рука приходька чи осілого при тобі спроможна, а брат твій збідніє при ньому, і буде проданий приходькові чи осілому в тебе, або нащадкові племени приходька,
After that he is sold he may be redeemed again; one of his brethren may redeem him:
то потім, як буде проданий, викуп буде йому, один із братів його викупить його,
Either his uncle, or his uncle's son, may redeem him, or any that is nigh of kin unto him of his family may redeem him; or if he be able, he may redeem himself.
або дядько його, або син дядька його викупить його, або з однокровних його, із роду його викупить його, або спроможна рука його, і буде викуплений.
And he shall reckon with him that bought him from the year that he was sold to him unto the year of jubile: and the price of his sale shall be according unto the number of years, according to the time of an hired servant shall it be with him.
І облічить він із тим, хто набув його, від року продажу його аж до ювілейного року, і буде ціна продажу його за числом літ; як за дні наймита буде полічено йому.
If there be yet many years behind, according unto them he shall give again the price of his redemption out of the money that he was bought for.
Якщо ще багато літ, то згідно з ними він верне свій викуп із срібла його купівлі.
And if there remain but few years unto the year of jubile, then he shall count with him, and according unto his years shall he give him again the price of his redemption.
А якщо позостало мало літ до ювілейного року, то облічить йому, згідно з роками його верне свого викупа.
And as a yearly hired servant shall he be with him: and the other shall not rule with rigour over him in thy sight.
Як щорічнии наймит він буде при ньому, він не буде жорстоко панувати над ним на твоїх очах.
And if he be not redeemed in these years, then he shall go out in the year of jubile, both he, and his children with him.
А якщо він не буде викуплений у тих роках, то вийде ювілейного року він та сини його з ним,
For unto me the children of Israel are servants; they are my servants whom I brought forth out of the land of Egypt: I am the LORD your God.
бо Ізраїлеві сини Мої раби, Мої раби вони, що Я вивів їх із єгипетського краю. Я Господь, Бог ваш!