Psalms 145

I will extol thee, my God, O king; and I will bless thy name for ever and ever.
(O cîntare de laudă a lui David.) Te voi înălţa, Dumnezeule, Împăratul meu, şi voi binecuvînta Numele tău în veci de veci.
Every day will I bless thee; and I will praise thy name for ever and ever.
În fie care zi Te voi binecuvînta, şi voi lăuda Numele Tău în veci de veci.
Great is the LORD, and greatly to be praised; and his greatness is unsearchable.
Mare este Domnul şi foarte vrednic de laudă, şi mărimea Lui este nepătrunsă.
One generation shall praise thy works to another, and shall declare thy mighty acts.
Fiecare neam de om să laude lucrările Tale, şi să vestească isprăvile Tale cele mari!
I will speak of the glorious honour of thy majesty, and of thy wondrous works.
Voi spune strălucirea slăvită a măreţiei Tale, şi voi cînta minunile Tale.
And men shall speak of the might of thy terrible acts: and I will declare thy greatness.
Oamenii vor vorbi de puterea Ta cea înfricoşată, şi eu voi povesti mărimea Ta.
They shall abundantly utter the memory of thy great goodness, and shall sing of thy righteousness.
Să se trîmbiţeze aducerea aminte de nemărginita Ta bunătate, şi să se laude dreptatea Ta!
The LORD is gracious, and full of compassion; slow to anger, and of great mercy.
Domnul este milostiv şi plin de îndurare, îndelung răbdător şi plin de bunătate.
The LORD is good to all: and his tender mercies are over all his works.
Domnul este bun faţă de toţi, şi îndurările Lui se întind peste toate lucrările Lui.
All thy works shall praise thee, O LORD; and thy saints shall bless thee.
Toate lucrările Tale Te vor lăuda, Doamne! Şi credincioşii Tăi Te vor binecuvînta.
They shall speak of the glory of thy kingdom, and talk of thy power;
Vor spune slava împărăţiei Tale, şi vor vesti puterea Ta,
To make known to the sons of men his mighty acts, and the glorious majesty of his kingdom.
ca să facă cunoscut fiilor oamenilor puterea Ta, şi strălucirea plină de slavă a împărăţiei Tale.
Thy kingdom is an everlasting kingdom, and thy dominion endureth throughout all generations.
Împărăţia Ta este o împărăţie vecinică, şi stăpînirea Ta rămîne în picioare în toate veacurile.
The LORD upholdeth all that fall, and raiseth up all those that be bowed down.
Domnul sprijineşte pe toţi ceice cad, şi îndreaptă pe cei încovoiaţi.
The eyes of all wait upon thee; and thou givest them their meat in due season.
Ochii tuturor nădăjduiesc în Tine, şi Tu le dai hrana la vreme.
Thou openest thine hand, and satisfiest the desire of every living thing.
Îţi deschizi mîna, şi saturi după dorinţă tot ce are viaţă.
The LORD is righteous in all his ways, and holy in all his works.
Domnul este drept în toate căile Lui, şi milostiv în toate faptele Lui.
The LORD is nigh unto all them that call upon him, to all that call upon him in truth.
Domnul este lîngă toţi cei ce -L cheamă, lîngă cei ce -L cheamă cu toată inima.
He will fulfil the desire of them that fear him: he also will hear their cry, and will save them.
El împlineşte dorinţele celor ce se tem de El, le aude strigătul şi -i scapă.
The LORD preserveth all them that love him: but all the wicked will he destroy.
Domnul păzeşte pe toţi cei ce -L iubesc, şi nimiceşte pe toţi cei răi.
My mouth shall speak the praise of the LORD: and let all flesh bless his holy name for ever and ever.
Gura mea să vestească lauda Domnului, şi orice făptură să binecuvînteze Numele Lui cel sfînt în veci de veci!