Psalms 118

O give thanks unto the LORD; for he is good: because his mercy endureth for ever.
Lăudaţi pe Domnul, căci este bun, ,,căci în veac ţine îndurarea Lui!``
Let Israel now say, that his mercy endureth for ever.
Să zică Israel: ,,Căci în veac ţine îndurarea Lui!``
Let the house of Aaron now say, that his mercy endureth for ever.
Casa lui Aaron să zică: ,,Căci în veac ţine îndurarea Lui!``
Let them now that fear the LORD say, that his mercy endureth for ever.
Cei ce se tem de Domnul să zică: ,,Căci în veac ţine îndurarea Lui!``
I called upon the LORD in distress: the LORD answered me, and set me in a large place.
În mijlocul strîmtorării am chemat pe Domnul: Domnul m'a ascultat şi m'a scos la larg.
The LORD is on my side; I will not fear: what can man do unto me?
Domnul este de partea mea, nu mă tem de nimic: ce pot să-mi facă nişte oameni?
The LORD taketh my part with them that help me: therefore shall I see my desire upon them that hate me.
Domnul este ajutorul meu, şi mă bucur cînd îmi văd împlinită dorinţa faţă de vrăjmaşii mei.
It is better to trust in the LORD than to put confidence in man.
Mai bine este să cauţi un adăpost în Domnul, decît să te încrezi în om;
It is better to trust in the LORD than to put confidence in princes.
mai bine să cauţi un adăpost în Domnul decît să te încrezi în cei mari.
All nations compassed me about: but in the name of the LORD will I destroy them.
Toate neamurile mă înconjurau: în Numele Domnului, le tai în bucăţi.
They compassed me about; yea, they compassed me about: but in the name of the LORD I will destroy them.
Mă înconjurau, m'au împresurat: dar în Numele Domnului, le tai în bucăţi.
They compassed me about like bees; they are quenched as the fire of thorns: for in the name of the LORD I will destroy them.
M'au înconjurat ca nişte albine: se sting ca un foc de spini; în Numele Domnului, le tai în bucăţi.
Thou hast thrust sore at me that I might fall: but the LORD helped me.
Tu mă împingeai ca să mă faci să cad, dar Domnul m'a ajutat.
The LORD is my strength and song, and is become my salvation.
Domnul este tăria mea şi pricina laudelor mele; El m'a mîntuit.
The voice of rejoicing and salvation is in the tabernacles of the righteous: the right hand of the LORD doeth valiantly.
Strigăte de biruinţă şi de mîntuire se înalţă în corturile celor neprihăniţi: dreapta Domnului cîştigă biruinţa!
The right hand of the LORD is exalted: the right hand of the LORD doeth valiantly.
Dreapta Domnului se înalţă; dreapta Domnului cîştigă biruinţa!
I shall not die, but live, and declare the works of the LORD.
Nu voi muri, ci voi trăi, şi voi povesti lucrările Domnului.
The LORD hath chastened me sore: but he hath not given me over unto death.
Domnul m'a pedepsit, da, dar nu m'a dat pradă morţii.
Open to me the gates of righteousness: I will go into them, and I will praise the LORD:
Deschideţi-mi porţile neprihănirii, ca să intru şi să laud pe Domnul.
This gate of the LORD, into which the righteous shall enter.
Iată poarta Domnului: pe ea intră cei neprihăniţi.
I will praise thee: for thou hast heard me, and art become my salvation.
Te laud, pentrucă m'ai ascultat, pentrucă m'ai mîntuit.
The stone which the builders refused is become the head stone of the corner.
Piatra, pe care au lepădat -o zidarii, a ajuns să fie pusă în capul unghiului clădirii.
This is the LORD'S doing; it is marvellous in our eyes.
Domnul a făcut lucrul acesta: şi este o minunăţie înaintea ochilor noştri.
This is the day which the LORD hath made; we will rejoice and be glad in it.
Aceasta este ziua, pe care a făcut -o Domnul: să ne bucurăm şi să ne veselim în ea!
Save now, I beseech thee, O LORD: O LORD, I beseech thee, send now prosperity.
Doamne, ajută! Doamne, dă izbîndă!
Blessed be he that cometh in the name of the LORD: we have blessed you out of the house of the LORD.
Binecuvîntat să fie cel ce vine în Numele Domnului! Vă binecuvîntăm din Casa Domnului.
God is the LORD, which hath shewed us light: bind the sacrifice with cords, even unto the horns of the altar.
Domnul este Dumnezeu, şi ne luminează. Legaţi cu funii vita pentru jertfă, şi aduceţi -o pînă la coarnele altarului!
Thou art my God, and I will praise thee: thou art my God, I will exalt thee.
Tu eşti Dumnezeul meu, şi eu Te voi lăuda; Dumnezeule, Te voi prea mări.
O give thanks unto the LORD; for he is good: for his mercy endureth for ever.
Lăudaţi pe Domnul, căci este bun, căci în veac ţine îndurarea Lui!