Psalms 145

I will extol thee, my God, O king; and I will bless thy name for ever and ever.
Chwalebna pieśń Dawidowa. Wywyższać cię będę, Boże mój, królu mój! i błogosławić będę imieniowi twemu na wieki wieków.
Every day will I bless thee; and I will praise thy name for ever and ever.
Na każdy dzień błogosławić cię będę, a chwalić imię twoje na wieki wieków.
Great is the LORD, and greatly to be praised; and his greatness is unsearchable.
Pan wielki jest i bardzo chwalebny, a wielkość jego nie może być dościgniona.
One generation shall praise thy works to another, and shall declare thy mighty acts.
Naród narodowi wychwalać będzie sprawy twoje, a mocy twoje opowiadać będą.
I will speak of the glorious honour of thy majesty, and of thy wondrous works.
Ozdobę chwały wielmożności twojej, i dziwne twe sprawy wysławiać będę.
And men shall speak of the might of thy terrible acts: and I will declare thy greatness.
I moc strasznych uczynków twoich ogłaszać będą, i ja zacność twoję opowiadać będę,
They shall abundantly utter the memory of thy great goodness, and shall sing of thy righteousness.
Pamięć obfitej dobroci twojej wysławiać, o sprawiedliwości twojej śpiewać będą, mówiąc:
The LORD is gracious, and full of compassion; slow to anger, and of great mercy.
Dobrotliwy i miłosierny jest Pan, nierychły do gniewu, i wielkiego miłosierdzia.
The LORD is good to all: and his tender mercies are over all his works.
Dobryć jest Pan wszystkim, a miłosierdzie jego nad wszystkiem sprawami jego.
All thy works shall praise thee, O LORD; and thy saints shall bless thee.
Niech cię wysławiają, Panie! wszystkie sprawy twoje, a święci twoi niech ci błogosławią.
They shall speak of the glory of thy kingdom, and talk of thy power;
Sławę królestwa twego niech opowiadają, a o możności twojej niech rozmawiają;
To make known to the sons of men his mighty acts, and the glorious majesty of his kingdom.
Aby oznajmili synom ludzkim mocy jego, a chwałę i ozdobę królestwa jego.
Thy kingdom is an everlasting kingdom, and thy dominion endureth throughout all generations.
Królestwo twoje jest królestwo wszystkich wieków, a panowanie twoje nie ustaje nad wszystkimi narodami.
The LORD upholdeth all that fall, and raiseth up all those that be bowed down.
Trzyma Pan wszystkich upadających, a podnosi wszystkich obalonych.
The eyes of all wait upon thee; and thou givest them their meat in due season.
Oczy wszystkich w tobie nadzieję mają, a ty im dajesz pokarm ich czasu swojego.
Thou openest thine hand, and satisfiest the desire of every living thing.
Otwierasz rękę twoję, a nasycasz wszystko, co żyje, według upodobania twego.
The LORD is righteous in all his ways, and holy in all his works.
Sprawiedliwy jest Pan we wszystkich drogach swoich, i miłosierny we wszystkich sprawach swoich.
The LORD is nigh unto all them that call upon him, to all that call upon him in truth.
Bliski jest Pan wszystkim, którzy go wzywają, wszystkim, którzy go wzywają w prawdzie.
He will fulfil the desire of them that fear him: he also will hear their cry, and will save them.
Wolę tych czyni, którzy się go boją, a wołanie ich wysłuchiwa, i ratuje ich.
The LORD preserveth all them that love him: but all the wicked will he destroy.
Strzeże Pan wszystkich, którzy go miłują; ale wszystkich niepobożnych wytraci.
My mouth shall speak the praise of the LORD: and let all flesh bless his holy name for ever and ever.
Chwałę Pańską wysławiać będą usta moje; a błogosławić będzie wszelkie ciało imię święte jego na wieki wieków.