Job 28

Surely there is a vein for the silver, and a place for gold where they fine it.
Bizony az ezüstnek bányája van, és helye az aranynak, a hol tisztítják.
Iron is taken out of the earth, and brass is molten out of the stone.
A vasat a földből hozzák elő, a követ pedig érczczé olvasztják.
He setteth an end to darkness, and searcheth out all perfection: the stones of darkness, and the shadow of death.
Határt vet *az ember* a setétségnek, és átkutatja egészen és végig a homálynak és a halál árnyékának kövét.
The flood breaketh out from the inhabitant; even the waters forgotten of the foot: they are dried up, they are gone away from men.
Aknát tör távol a lakóktól: mintha lábukról is megfelejtkeznének, alámerülnek és lebegnek emberektől messze.
As for the earth, out of it cometh bread: and under it is turned up as it were fire.
Van föld, a melyből kenyér terem, alant pedig fel van forgatva, mintegy tűz által;
The stones of it are the place of sapphires: and it hath dust of gold.
Köveiben zafir található, göröngyeiben arany van.
There is a path which no fowl knoweth, and which the vulture's eye hath not seen:
Van ösvény, a melyet nem ismer a sas, sem a sólyom szeme nem látja azt.
The lion's whelps have not trodden it, nor the fierce lion passed by it.
Nem tudják azt büszke vadak, az oroszlán sem lépked azon.
He putteth forth his hand upon the rock; he overturneth the mountains by the roots.
Ráveti kezét *az ember* a kovakőre, a hegyeket tövükből kiforgatja.
He cutteth out rivers among the rocks; and his eye seeth every precious thing.
A sziklákban tárnákat hasít, és minden drága dolgot meglát a szeme.
He bindeth the floods from overflowing; and the thing that is hid bringeth he forth to light.
Elköti a folyók szivárgását, az elrejtett dolgot pedig világosságra hozza.
But where shall wisdom be found? and where is the place of understanding?
De a bölcseség hol található, és az értelemnek hol van a helye?
Man knoweth not the price thereof; neither is it found in the land of the living.
Halandó a hozzá vivő utat nem ismeri, az élők földén az nem található.
The depth saith, It is not in me: and the sea saith, It is not with me.
A mélység azt mondja: Nincsen az bennem; a tenger azt mondja: én nálam sincsen.
It cannot be gotten for gold, neither shall silver be weighed for the price thereof.
Színaranyért meg nem szerezhető, ára ezüsttel meg nem fizethető.
It cannot be valued with the gold of Ophir, with the precious onyx, or the sapphire.
Nem mérhető össze Ofir aranyával, nem drága onikszszal, sem zafirral.
The gold and the crystal cannot equal it: and the exchange of it shall not be for jewels of fine gold.
Nem ér fel vele az arany és gyémánt, aranyedényekért be nem cserélhető.
No mention shall be made of coral, or of pearls: for the price of wisdom is above rubies.
Korall és kristály említni sem való; a bölcseség ára drágább a gyöngyöknél.
The topaz of Ethiopia shall not equal it, neither shall it be valued with pure gold.
Nem ér fel vele Kúsnak topáza, színaranynyal sem mérhető össze.
Whence then cometh wisdom? and where is the place of understanding?
A bölcseség honnan jő tehát, és hol van helye az értelemnek?
Seeing it is hid from the eyes of all living, and kept close from the fowls of the air.
Rejtve van az minden élő szemei előtt, az ég madarai elől is fedve van.
Destruction and death say, We have heard the fame thereof with our ears.
A pokol és halál azt mondják: *Csak* hírét hallottuk füleinkkel!
God understandeth the way thereof, and he knoweth the place thereof.
Isten tudja annak útját, ő ismeri annak helyét.
For he looketh to the ends of the earth, and seeth under the whole heaven;
Mert ő ellát a föld határira, ő lát mindent az ég alatt.
To make the weight for the winds; and he weigheth the waters by measure.
Mikor a szélnek súlyt szerzett, és a vizeket mértékre vette;
When he made a decree for the rain, and a way for the lightning of the thunder:
Mikor az esőnek határt szabott, és mennydörgő villámoknak útat:
Then did he see it, and declare it; he prepared it, yea, and searched it out.
Akkor látta és kijelentette azt, megalapította és meg is vizsgálta azt.
And unto man he said, Behold, the fear of the Lord, that is wisdom; and to depart from evil is understanding.
Az embernek pedig mondá: Ímé az Úrnak félelme: az a bölcseség, és az értelem: a gonosztól való eltávozás.