Ephesians 4

I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that ye walk worthy of the vocation wherewith ye are called,
לכן אזהירכם אני האסור באדון להתהלך כאשר יאתה למשמרתכם אשר נקראתם לה׃
With all lowliness and meekness, with longsuffering, forbearing one another in love;
בכל נמיכות וענוה ובארך רוח לשאת איש את רעהו באהבה׃
Endeavouring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace.
ושקדו לשמר את אחדות הרוח באגדת השלום׃
There is one body, and one Spirit, even as ye are called in one hope of your calling;
גוף אחד ורוח אחד כאשר גם נקראתם בתקות משמרתכם האחת׃
One Lord, one faith, one baptism,
אדון אחד אמונה אחת טבילה אחת׃
One God and Father of all, who is above all, and through all, and in you all.
אל ואב אחד לכל שהוא על כל ובכל ובתוך כלכם׃
But unto every one of us is given grace according to the measure of the gift of Christ.
אבל לכל אחד ואחד ממנו נתן החסד כמדת מתנת המשיח׃
Wherefore he saith, When he ascended up on high, he led captivity captive, and gave gifts unto men.
על כן הוא אומר עלה למרום שבה שבי ויתן מתנות לאדם׃
(Now that he ascended, what is it but that he also descended first into the lower parts of the earth?
ועלה שאמר מה הוא אם לא שירד ירד מקדם לתחתיות ארץ׃
He that descended is the same also that ascended up far above all heavens, that he might fill all things.)
הירד הוא אשר גם עלה למעלה מכל השמים למען ימלא את הכל׃
And he gave some, apostles; and some, prophets; and some, evangelists; and some, pastors and teachers;
והוא נתן את אלה שליחים ואת אלה נביאים ואת אלה מבשרים ואת אלה רעים ומלמדים׃
For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ:
להשלים את הקדשים למעשה העבודה לבנין גוף המשיח׃
Till we all come in the unity of the faith, and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fulness of Christ:
עד כי נגיע כלנו לאחדות האמונה ודעת בן האלהים כאיש אחד שלם לשעור קומת מלוא המשיח׃
That we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine, by the sleight of men, and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive;
ולא נהיה עוד ילדים נגרשים ונדפים בכל רוח הלמוד בתרמית בני אדם ומקשותם אשר שתו להתעות׃
But speaking the truth in love, may grow up into him in all things, which is the head, even Christ:
כי אם נדבר האמת באהבה ונגדלה בכל דבר לו למשיח שהוא הראש׃
From whom the whole body fitly joined together and compacted by that which every joint supplieth, according to the effectual working in the measure of every part, maketh increase of the body unto the edifying of itself in love.
אשר ממנו כל הגוף בהיותו מרכב ומדבק בכל חבור השמוש כפי מדת הפעלה הנתונה לכל אבר ואבר ירבה ויגדל להשלמת בנינו באהבה׃
This I say therefore, and testify in the Lord, that ye henceforth walk not as other Gentiles walk, in the vanity of their mind,
והנה זאת אני אמר ומעיד באדון כי מעתה לא תלכו עוד כיתר הגוים ההלכים בהבלי שכלם׃
Having the understanding darkened, being alienated from the life of God through the ignorance that is in them, because of the blindness of their heart:
חשכי הדעת ומוזרים לחיי אלהים מפני אולתם אשר בהם כי טח מהשכיל לבבם׃
Who being past feeling have given themselves over unto lasciviousness, to work all uncleanness with greediness.
אשר השמינו ויתנו את נפשם לזמה לעשות כל תועבה באהבת הבצע׃
But ye have not so learned Christ;
ואתם לא כן למדתם את המשיח׃
If so be that ye have heard him, and have been taught by him, as the truth is in Jesus:
אם אמנם אתו שמעתם ובו למדתם כפי האמת בישוע׃
That ye put off concerning the former conversation the old man, which is corrupt according to the deceitful lusts;
אשר תסורו מדרכיכם הראשנים ותפשטו את האדם הישן הנשחת בתאות התרמית׃
And be renewed in the spirit of your mind;
ותתחדשו ברוח שכלכם׃
And that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness.
ותלבשו את האדם החדש הנברא כדמות אלהים בצדקה וקדשת האמת׃
Wherefore putting away lying, speak every man truth with his neighbour: for we are members one of another.
על כן הסירו מכם את השקר ודברו אמת איש את רעהו כי אברים כלנו יחד איש לאיש׃
Be ye angry, and sin not: let not the sun go down upon your wrath:
רגזו ואל תחטאו אל תשקע החמה על רגזכם׃
Neither give place to the devil.
גם לא תתנו מקום לשטן׃
Let him that stole steal no more: but rather let him labour, working with his hands the thing which is good, that he may have to give to him that needeth.
מי שגנב אל יסף לגנב כי אם ייגע ובידיו יעשה את הטוב למען יהיה לו לתת לאיש מחסור׃
Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers.
כל דבר נבול לא יצא מפיכם כי אם הטוב והמועיל לבנות לפי הצרך למען יתן חן לשמעיו׃
And grieve not the holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption.
ולא תעצבו את רוח הקדש של אלהים אשר נחתמתם בו אל יום הגאלה׃
Let all bitterness, and wrath, and anger, and clamour, and evil speaking, be put away from you, with all malice:
כל מרירות וחמה ורגז וצעקה וגדוף תסירו מכם עם כל הרשעה׃
And be ye kind one to another, tenderhearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you.
והיו טובים איש אל רעהו ורחמנים וסלחים איש לאחיו כאשר סלח לכם האלהים במשיח׃