Psalms 72

Give the king thy judgments, O God, and thy righteousness unto the king's son.
Se yon sòm Salomon. Bondye, moutre wa a jan pou l' dirije tankou ou! Bay pitit wa a pouvwa pou l' gouvènen jan ou vle l' la!
He shall judge thy people with righteousness, and thy poor with judgment.
Konsa, l'a gouvènen pèp ou a san patipri, l'a gouvènen malere ou yo jan sa dwe fèt.
The mountains shall bring peace to the people, and the little hills, by righteousness.
Nan tout mòn peyi a, moun va viv byen yonn ak lòt. p'ap gen lenjistis nan okenn ti mòn peyi a.
He shall judge the poor of the people, he shall save the children of the needy, and shall break in pieces the oppressor.
Wa a va defann kòz malere ki nan peyi a. L'a wete pitit pòv malere yo nan mizè yo ye a. L'a kraze moun k'ap peze pèp la.
They shall fear thee as long as the sun and moon endure, throughout all generations.
Se pou l' viv lontan, tout tan va gen solèy ak lalin pou bay limyè. Wi, se pou li viv tout tan tout tan.
He shall come down like rain upon the mown grass: as showers that water the earth.
Se pou wa a tankou lapli k'ap tonbe nan jaden, tankou gwo lapli k'ap wouze tè a.
In his days shall the righteous flourish; and abundance of peace so long as the moon endureth.
Sou reny li, ap gen jistis toupatou. Tout moun va viv byen yonn ak lòt tout tan va gen lalin pou bay limyè.
He shall have dominion also from sea to sea, and from the river unto the ends of the earth.
L'ap gouvènen depi yon lanmè jouk nan lòt lanmè a, depi larivyè Lefrat jouk nan dènye bout latè a.
They that dwell in the wilderness shall bow before him; and his enemies shall lick the dust.
Moun ki rete nan dezè a pral soumèt devan li, lènmi l' yo pral manje pousyè.
The kings of Tarshish and of the isles shall bring presents: the kings of Sheba and Seba shall offer gifts.
Wa peyi Tasis ak wa zile yo va vin ofri l' kado. Wa peyi Saba ak wa peyi Seba va pote kado ba li.
Yea, all kings shall fall down before him: all nations shall serve him.
Wa tout lòt peyi yo va soumèt devan li. Tout lòt peyi yo va sèvi l'.
For he shall deliver the needy when he crieth; the poor also, and him that hath no helper.
L'a delivre pòv yo lè yo rele nan pye li. L'a delivre tout malere ki san sekou.
He shall spare the poor and needy, and shall save the souls of the needy.
L'a gen pitye pou pòv malere yo. L'a sove lavi tout moun ki nan bezwen.
He shall redeem their soul from deceit and violence: and precious shall their blood be in his sight.
L'a delivre yo anba men moun k'ap peze yo, anba men moun k'ap fè yo mechanste. Lavi moun sa yo gen anpil valè pou li!
And he shall live, and to him shall be given of the gold of Sheba: prayer also shall be made for him continually; and daily shall he be praised.
Se pou wa a viv lontan! Y'a ba li lò ki soti nan peyi Saba. Y'a toujou lapriyè pou li. Y'a mande pou Bondye beni li chak jou.
There shall be an handful of corn in the earth upon the top of the mountains; the fruit thereof shall shake like Lebanon: and they of the city shall flourish like grass of the earth.
Se pou jaden kouvri tout peyi a, jouk sou tèt mòn yo. Se pou yo donnen tankou jaden peyi Liban. Se pou lavil yo plen moun tankou zèb k'ap pouse nan jaden.
His name shall endure for ever: his name shall be continued as long as the sun: and men shall be blessed in him: all nations shall call him blessed.
Se pou yo pa janm bliye non li. Toutotan va gen solèy pou klere tè a, se pou y'ap nonmen non li. Se pou tout nasyon fè lwanj li. Se pou tout moun mande Bondye pou l' beni yo menm jan li beni wa a.
Blessed be the LORD God, the God of Israel, who only doeth wondrous things.
Fè lwanj Seyè a, Bondye pèp Izrayèl la. Se li menm sèl ki ka fè bèl mèvèy sa yo.
And blessed be his glorious name for ever: and let the whole earth be filled with his glory; Amen, and Amen.
Fè lwanj li pou gwo pouvwa li. Se pou toupatou sou latè yo rekonèt gwo pouvwa li. Wi, se vre! Amèn!
The prayers of David the son of Jesse are ended.
Avèk sòm sa a, nou fini ak lapriyè David, pitit Izayi a, te fè.