Job 17

My breath is corrupt, my days are extinct, the graves are ready for me.
Souf mwen prèt pou koupe. Mwen pa lwen mouri. Se pou simityè ase mwen bon.
Are there not mockers with me? and doth not mine eye continue in their provocation?
Kote m' vire, se moun k'ap pase m' nan betiz. Vye pawòl jouman yo enpoze m' dòmi.
Lay down now, put me in a surety with thee; who is he that will strike hands with me?
Ou mèt kwè m', Bondye! Se ou menm ankò ki pou bay garanti pou mwen. M' pa gen pesonn lòt ki ka tope ak yo.
For thou hast hid their heart from understanding: therefore shalt thou not exalt them.
Ou fèmen lespri yo pou yo pa konprann. Pa kite yo gen rezon sou mwen.
He that speaketh flattery to his friends, even the eyes of his children shall fail.
Pawòl la di: Yon moun ap fè gwo fèt pou zanmi l', epi pitit li yo ap mouri grangou anndan lakay li.
He hath made me also a byword of the people; and aforetime I was as a tabret.
Yo fè koze sou mwen nan pèp la. Yo vin krache nan figi m'!
Mine eye also is dim by reason of sorrow, and all my members are as a shadow.
Mwen sitèlman nan lapenn, m' pa ka louvri je m'. Mwen fin tounen zo ak po. Ata lonbraj mwen pa fè!
Upright men shall be astonied at this, and the innocent shall stir up himself against the hypocrite.
Moun k'ap mache dwat yo sezi lè yo wè sa. Inonsan yo fin debòde sou mechan an ki vire do bay Bondye.
The righteous also shall hold on his way, and he that hath clean hands shall be stronger and stronger.
Moun k'ap mennen yon vi dwat, se yo ki gen rezon. Sa ki pa mete men yo nan ankenn move zafè kanpe pi rèd sou pozisyon yo.
But as for you all, do ye return, and come now: for I cannot find one wise man among you.
Nou tout mèt vin kanpe devan m', mwen p'ap jwenn yonn ladan nou ki gen bon konprann.
My days are past, my purposes are broken off, even the thoughts of my heart.
Mwen fin viv! Tout plan m' te gen nan tèt mwen kraze. Mwen pa gen ankenn espwa ankò.
They change the night into day: the light is short because of darkness.
Yo pretann lannwit se lajounen. Lè fènwa, yo di limyè a pa lwen.
If I wait, the grave is mine house: I have made my bed in the darkness.
Se lanmò m'ap tann. Se al kouche nan simityè ki sèl espwa m'.
I have said to corruption, Thou art my father: to the worm, Thou art my mother, and my sister.
Mwen di tonm lan ou se papa m'. Mwen di vèmen ki pral manje m' yo: nou se manman m' ak sè m'.
And where is now my hope? as for my hope, who shall see it?
Kote ki gen espwa pou mwen ankò? Ki moun ki wè yon bon lavi pou mwen ankò?
They shall go down to the bars of the pit, when our rest together is in the dust.
Lè m'a mouri, lè m'a fin desann nan peyi kote mò yo ye a, èske m'a ka pote espwa m' yo ansanm avè m'?