Psalms 72

Give the king thy judgments, O God, and thy righteousness unto the king's son.
Salomon. Jumala, anna tuomios kuninkaalle, ja vanhurskautes kuninkaan pojalle,
He shall judge thy people with righteousness, and thy poor with judgment.
Että hän veis sinun kansas vanhurskauteen, ja auttais sinun raadollistas.
The mountains shall bring peace to the people, and the little hills, by righteousness.
Vuoret tuokaan rauhan kansalle, ja kukulat vanhurskauden.
He shall judge the poor of the people, he shall save the children of the needy, and shall break in pieces the oppressor.
Hänen pitää raadollisen kansan oikeudessa pitämän, ja köyhäin lapsia auttaman ja särkemän pilkkaajat.
They shall fear thee as long as the sun and moon endure, throughout all generations.
Sinua peljätään, niinkauvan kuin aurinko ja kuu ovat, lapsista niin lasten lapsiin.
He shall come down like rain upon the mown grass: as showers that water the earth.
Hän laskee alas niinkuin sade heinän sängelle, niinkuin pisarat, jotka maan lioittavat.
In his days shall the righteous flourish; and abundance of peace so long as the moon endureth.
Hänen aikanansa vanhurskas kukoistaa, ja on suuri rauha siihen asti, ettei kuuta enää olekaan.
He shall have dominion also from sea to sea, and from the river unto the ends of the earth.
Hän hallitsee merestä mereen ja virrasta maailman ääriin.
They that dwell in the wilderness shall bow before him; and his enemies shall lick the dust.
Häntä pitää korven asuvaiset kumartaman, ja hänen vihollisensa pitää tomun nuoleman.
The kings of Tarshish and of the isles shall bring presents: the kings of Sheba and Seba shall offer gifts.
Kuninkaat meren tyköä ja luodoista pitää lahjoja kantaman: kuninkaat rikkaasta Arabiasta ja Sebasta pitää annot tuoman.
Yea, all kings shall fall down before him: all nations shall serve him.
Kaikki kuninkaat pitää häntä kumartaman, ja kaikki pakanat pitää häntä palveleman.
For he shall deliver the needy when he crieth; the poor also, and him that hath no helper.
Sillä hän vapahtaa huutavaisen köyhän, ja raadollisen, jolla ei ole auttajaa.
He shall spare the poor and needy, and shall save the souls of the needy.
Hän on armollinen vaivaiselle ja köyhälle, ja köyhäin sielua hän auttaa.
He shall redeem their soul from deceit and violence: and precious shall their blood be in his sight.
Hän lunastaa heidän sielunsa petoksesta ja väkivallasta, ja heidän verensä luetaan kalliiksi hänen silmäinsä edessä.
And he shall live, and to him shall be given of the gold of Sheba: prayer also shall be made for him continually; and daily shall he be praised.
Ja hän elää ja hänelle pitää annettaman kultaa rikkaasta Arabiasta, ja häntä alati kumartaen rukoiltaman, joka päivä pitää häntä kiitettämän.
There shall be an handful of corn in the earth upon the top of the mountains; the fruit thereof shall shake like Lebanon: and they of the city shall flourish like grass of the earth.
Pivo jyviä pitää niin oleman maassa ja vuorten kukkuloilla, että sen hedelmä pitää häälymän niinkuin Libanon; ja kaupungin asuvaiset pitää kukoistaman niinkuin ruoho maan päällä.
His name shall endure for ever: his name shall be continued as long as the sun: and men shall be blessed in him: all nations shall call him blessed.
Hänen nimensä pysyy ijankaikkisesti: niinkauvan kuin aurinko on, ulottuu hänen nimensä jälkeentulevaisille; ja he tulevat siunatuksi hänen kauttansa: kaikki pakanat ylistävät häntä.
Blessed be the LORD God, the God of Israel, who only doeth wondrous things.
Kiitetty olkoon Herra Jumala, Israelin Jumala, joka yksinänsä ihmeitä tekee!
And blessed be his glorious name for ever: and let the whole earth be filled with his glory; Amen, and Amen.
Ja kiitetty olkoon hänen kunniansa nimi ijankaikkisesti; ja kaikki maa täytettäköön hänen kunniastansa, amen! amen!
The prayers of David the son of Jesse are ended.
Davidin, Isain pojan, rukoukset loppuvat.