Psalms 71

In thee, O LORD, do I put my trust: let me never be put to confusion.
Sinuun, Herra, minä uskallan: älä anna minua ikänä häväistä.
Deliver me in thy righteousness, and cause me to escape: incline thine ear unto me, and save me.
Vapahda minua vanhurskaudessa ja pelasta minua: kallista korvas minun puoleeni ja auta minua.
Be thou my strong habitation, whereunto I may continually resort: thou hast given commandment to save me; for thou art my rock and my fortress.
Ole minulle vahva turva, johon minä aina pakenisin: sinä olet luvannut minua auttaa; sillä sinä olet minun kallioni ja linnani.
Deliver me, O my God, out of the hand of the wicked, out of the hand of the unrighteous and cruel man.
Minun Jumalani, auta minua jumalattoman kädestä, väärän ja väkivaltaisen kädestä.
For thou art my hope, O Lord GOD: thou art my trust from my youth.
Sillä sinä olet minun turvani, Herra, Herra: minun toivoni hamasta minun nuoruudestani.
By thee have I been holden up from the womb: thou art he that took me out of my mother's bowels: my praise shall be continually of thee.
Sinuun minä olen luottanut hamasta äitini kohdusta, sinä minun vedit ulos äitini kohdusta: sinusta on aina minun kerskaukseni.
I am as a wonder unto many; but thou art my strong refuge.
Minä olen monelle ihmeeksi tullut; mutta sinä olet minun vahva turvani.
Let my mouth be filled with thy praise and with thy honour all the day.
Täytä minun suuni sinun kiitoksestas ja sinun kunniastas joka päivä.
Cast me not off in the time of old age; forsake me not when my strength faileth.
Älä minua heitä pois minun vanhuudessani: älä minua hylkää, kuin minä heikoksi tulen.
For mine enemies speak against me; and they that lay wait for my soul take counsel together,
Sillä minun viholliseni puhuvat minua vastaan: ja jotka minun sieluani väijyvät, he keskenänsä neuvoa pitävät,
Saying, God hath forsaken him: persecute and take him; for there is none to deliver him.
Ja sanovat: Jumala hylkäsi hänen; ajakaat takaa ja käsittäkäät häntä, sillä ei ole vapahtajaa.
O God, be not far from me: O my God, make haste for my help.
Jumala, älä erkane kauvas minusta: minun Jumalani, riennä minua auttamaan.
Let them be confounded and consumed that are adversaries to my soul; let them be covered with reproach and dishonour that seek my hurt.
Hävetköön ja hukkukoon, jotka minun sieluani vastaan ovat: häpiän ja häväistyksen alle tulkoon, jotka minulle pahaa suovat.
But I will hope continually, and will yet praise thee more and more.
Mutta minä odotan aina, ja korotan aina sinun kiitokses.
My mouth shall shew forth thy righteousness and thy salvation all the day; for I know not the numbers thereof.
Minun suuni pitää ilmoittaman sinun vanhurskauttas, joka päivä sinun autuuttas, joita en minä voi kaikkia lukea.
I will go in the strength of the Lord GOD: I will make mention of thy righteousness, even of thine only.
Minä vaellan Herran, Herran väkevyydessä: minä tahdon muistaa ainoastaan sinun vanhurskauttas.
O God, thou hast taught me from my youth: and hitherto have I declared thy wondrous works.
Jumala, sinä olet minua nuoruudestani opettanut, sentähden minä julistan sinun ihmeitäs.
Now also when I am old and grayheaded, O God, forsake me not; until I have shewed thy strength unto this generation, and thy power to every one that is to come.
Ja minun vanhuudessani ja harmaaksi tultuani älä, Jumala, minua hylkää, siihenasti kuin minä ilmoitan sinun käsivartes lasten lapsille, ja sinun väkevyytes kaikille tulevaisille.
Thy righteousness also, O God, is very high, who hast done great things: O God, who is like unto thee!
Ja tosin, Jumala, sinun vanhurskautes on sangen korkia, sinä teet suuria: Jumala, kuka on sinun vertaises?
Thou, which hast shewed me great and sore troubles, shalt quicken me again, and shalt bring me up again from the depths of the earth.
Sillä sinä annat minun nähdä paljon ja suuria ahdistuksia, ja virvoitat minua jälleen; ja taas sinä haet minua ulos maan syvyydestä.
Thou shalt increase my greatness, and comfort me on every side.
Sinä teet minun sangen suureksi, ja lohdutat minua jälleen.
I will also praise thee with the psaltery, even thy truth, O my God: unto thee will I sing with the harp, O thou Holy One of Israel.
Niin minäkin kiitän sinua psaltarilla, sinun totuuttas, minun Jumalani: minä veisaan kiitosta sinulle kanteleilla, sinä pyhä Israelissa.
My lips shall greatly rejoice when I sing unto thee; and my soul, which thou hast redeemed.
Minun huuleni pitää kiittämän, koska minä sinulle veisaan, ja minun sieluni, jonkas lunastit.
My tongue also shall talk of thy righteousness all the day long: for they are confounded, for they are brought unto shame, that seek my hurt.
Ja minun kieleni puhuu myös joka päivä sinun vanhurskaudestas; sentähden hävetkään he ja häpiään tulkoon, jotka minulle pahaa suovat.