Psalms 118

O give thanks unto the LORD; for he is good: because his mercy endureth for ever.
Haleluja! Gloru la Eternulon, ĉar Li estas bona; Ĉar eterna estas Lia boneco.
Let Israel now say, that his mercy endureth for ever.
Izrael diru, Ke eterna estas Lia boneco.
Let the house of Aaron now say, that his mercy endureth for ever.
La domo de Aaron diru, Ke eterna estas Lia boneco.
Let them now that fear the LORD say, that his mercy endureth for ever.
La timantoj de la Eternulo diru, Ke eterna estas Lia boneco.
I called upon the LORD in distress: the LORD answered me, and set me in a large place.
El premateco mi vokis al la Eternulo, Kaj per liberigo respondis al mi la Eternulo.
The LORD is on my side; I will not fear: what can man do unto me?
La Eternulo estas kun mi, mi ne timas; Kion faros al mi homo?
The LORD taketh my part with them that help me: therefore shall I see my desire upon them that hate me.
La Eternulo estas kun mi, kiel mia helpanto; Kaj mi triumfos super miaj malamikoj.
It is better to trust in the LORD than to put confidence in man.
Pli bone estas fidi la Eternulon, Ol fidi homon.
It is better to trust in the LORD than to put confidence in princes.
Pli bone estas fidi la Eternulon, Ol fidi eminentulojn.
All nations compassed me about: but in the name of the LORD will I destroy them.
Ĉiuj popoloj min ĉirkaŭis, Sed per la nomo de la Eternulo mi ilin disbatos.
They compassed me about; yea, they compassed me about: but in the name of the LORD I will destroy them.
Ili ĉirkaŭis min de ĉiuj flankoj, Sed per la nomo de la Eternulo mi ilin disbatos.
They compassed me about like bees; they are quenched as the fire of thorns: for in the name of the LORD I will destroy them.
Ili ĉirkaŭis min kiel abeloj, Sed ili estingiĝas, kiel fajro en dornoj; Per la nomo de la Eternulo mi ilin disbatos.
Thou hast thrust sore at me that I might fall: but the LORD helped me.
Oni min puŝis, ke mi falu; Sed la Eternulo min helpis.
The LORD is my strength and song, and is become my salvation.
La Eternulo estas mia forto kaj mia kanto, Kaj Li fariĝis mia savo.
The voice of rejoicing and salvation is in the tabernacles of the righteous: the right hand of the LORD doeth valiantly.
La voĉo de triumfo kaj de saviĝo sonas en la tendoj de la virtuloj: La dekstra mano de la Eternulo faras heroaĵojn;
The right hand of the LORD is exalted: the right hand of the LORD doeth valiantly.
La dekstra mano de la Eternulo estas alte, La dekstra mano de la Eternulo faras heroaĵojn.
I shall not die, but live, and declare the works of the LORD.
Mi ne mortos, sed mi vivos, Kaj mi rakontos la farojn de la Eternulo.
The LORD hath chastened me sore: but he hath not given me over unto death.
Per forta puno punadis min la Eternulo, Sed al la morto Li min ne donis.
Open to me the gates of righteousness: I will go into them, and I will praise the LORD:
Malfermu al mi la pordegojn de la vero; Mi iros tra ili, mi gloros la Eternulon.
This gate of the LORD, into which the righteous shall enter.
Jen estas la pordego de la Eternulo; Virtuloj iras tra ĝi.
I will praise thee: for thou hast heard me, and art become my salvation.
Mi dankas Vin, Ĉar Vi aŭskultis min kaj fariĝis mia savo.
The stone which the builders refused is become the head stone of the corner.
Ŝtono, kiun malŝatis la konstruantoj, Fariĝis ŝtono bazangula.
This is the LORD'S doing; it is marvellous in our eyes.
De la Eternulo ĉi tio fariĝis, Ĝi estas miraklo en niaj okuloj.
This is the day which the LORD hath made; we will rejoice and be glad in it.
Ĉi tiun tagon faris la Eternulo; Ni ĝoju kaj gajiĝu en ĝi.
Save now, I beseech thee, O LORD: O LORD, I beseech thee, send now prosperity.
Ho Eternulo, helpu! Ho Eternulo, sukcesigu!
Blessed be he that cometh in the name of the LORD: we have blessed you out of the house of the LORD.
Estu benata tiu, kiu venas en la nomo de la Eternulo! Ni benas vin el la domo de la Eternulo.
God is the LORD, which hath shewed us light: bind the sacrifice with cords, even unto the horns of the altar.
La Eternulo estas Dio, kaj Li lumas al ni. Aranĝu la festan procesion kun branĉoj ĝis la kornoj de la altaro.
Thou art my God, and I will praise thee: thou art my God, I will exalt thee.
Vi estas mia Dio, kaj mi Vin gloras; Mia Dio, Vin mi altigas.
O give thanks unto the LORD; for he is good: for his mercy endureth for ever.
Gloru la Eternulon, ĉar Li estas bona; Ĉar eterna estas Lia boneco.